Szolgáltatások - 258108-2016

27/07/2016    S143

Belgium-Brüsszel: Az EU talajvédelemről szóló tematikus stratégiájának kivitelezéséhez biztosított támogatásra irányuló szolgáltatási szerződés

2016/S 143-258108

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for the Environment
Postai cím: BU 9 01/005
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1758
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az EU talajvédelemről szóló tematikus stratégiájának kivitelezéséhez biztosított támogatásra irányuló szolgáltatási szerződés.

Hivatkozási szám: ENV.D.1/SER/2016/0041.
II.1.2)Fő CPV-kód
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szóban forgó szolgáltatási szerződés célja támogatás nyújtása a Környezetvédelmi Főigazgatóság számára a talajvédelem és a fenntartható földhasználat kérdéseinek szakmai, tudományos és társadalmi-gazdasági aspektusai tekintetében a talajvédelmi tematikus stratégia nem jogalkotási pillérei kivitelezésének és az európai talajvédelmi partnerség kivitelezése támogatásának összefüggésében. A szolgáltatási szerződés különösen az alábbiakhoz kapcsolódó konkrét igényeket elégíti ki:

— a jelentések készítése a talajvédelemmel és a fenntartható földhasználattal kapcsolatos tudományos, szakmai és társadalmi-gazdasági aspektusok tekintetében (1. klaszter),

— tartalom megszervezése és biztosítása az Europa-weboldal, valamint a wiki együttműködési webes platform számára a talajjal kapcsolatos szakpolitikai eszközök tárgyában (2. klaszter),

— workshopok szervezéséhez nyújtott támogatás (3. klaszter).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 360 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. klaszter: jelentések készítése a talajvédelem és a fenntartható földhasználat a tudományos, szakmai és társadalmi-gazdasági aspektusai tekintetében. Ez a klaszter olyan mélyreható jelentések és szakpolitikai összefoglalók készítését tartalmazza, amelyek a talajfunkciók és a kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatások védelmének és a fenntartható földhasználatnak a tudományos aspektusaival foglalkoznak. Ez a munka a már létező információk összeállításán alapul (tudományos irodalom, a kutatási projektek és uniós intézmények jelentései) új információkkal kiegészítve. Azt a Környezetvédelmi Főigazgatósággal és annak a tudásszolgáltatóival (Közös Kutatóközpont és Európai Környezetvédelmi Ügynökség) folytatott szoros együttműködésben kell elvégezni. A nyertes ajánlattevő feladata a szerződés időtartama (3 év) alatt összesen 9 dokumentum kidolgozása, amelyek közül 6 mélyreható jelentés (60 oldalt meg nem haladó terjedelemmel) és 3 szakpolitikai összefoglaló (20 oldal terjedelmet meg nem haladóan), amelyek a szerződés időtartama alatt egyenlő módon vannak elosztva (lásd a táblázatot a 3.8. pontban).

2. klaszter: tartalom szervezése és biztosítása az Europa-weboldal és a wiki együttműködési webes platform számára talajjal kapcsolatos szakpolitikai okmányok tárgyában. Támogatásra van szükség elektronikus dokumentumok felülvizsgálata, aktualizása és szervezése tárgyában és azoknak a talajjal kapcsolatos wiki együttműködési webes platformon (egyesülés annak rugalmas platformja öszefüggésében) és a talajjal kapcsolatos www.europa.eu weboldalon való tárolása tekintetében.

3. klaszter: workshopok szervezésének támogatása. Logisztikai támogatás biztosítására van szükség workshopok szervezéséhez olyan téma megvitatása céljából, amellyel az 1. klaszter keretében foglalkoznak; az 1. klaszter keretében megszövegezett jelentéseket használják a workshop háttérdokumentumaként. 2 workshop szervezését tervezik minden évben legfeljebb 70 résztvevő számára. Azok megrendezésére Európában kerül sor Brüsszelben vagy egy olyan uniós városban, amely hasonló hozzáférési szintet tud nyújtani. Az időtartam legfeljebb 2 nap mindegyik workshop esetében. A workshop szervezéséhez az ajánlattevő jelenlétére van szükség: az ajánlattevő legalább 2 alkalmazottjának kell jelen lennie a helyszínen a workshop ideje alatt, és biztosítania kell a következő feladatokat: a napirend elkészítése és a lehetséges előadók meghatározása/a velük való kapcsolatfelvétel a Bizottsággal folytatott szoros együttműködésben; e-mailes meghívók és háttérdokumentumok küldése, az előadókkal való kapcsolatfelvétel; a workshop üléseinek lebonyolítása; a workshop munkafolyamatának előkészítése, záró bizottsági dokumentum megszövegezése és annak véglegesítése a Bizottság észrevételeinek figyelembevételével; a tárgyalóterem biztosítása; étkeztetési szolgáltatás biztosítása (kávé- és teaszünetek naponta legalább 2 alkalommal és napi 1 munkaebéd); az előadók személyére vonatkozó javaslattétel (minden egyes workshop esetében legfeljebb 6). A nem Bizottsági előadókkal kapcsolatos költségeket a szerződés keretében rendezik a szükséges, előre fizetett utazási jegyeket tartalmazóan (turista osztályú repülőjegyeknek, illetve első osztályú vonatjegyeknek megfelelően), továbbá szállodai szállásuk megszervezése és költségeinek rendezése (legfeljebb n + 1 éjszaka, n egyenlő az értekezlet napjainak számával).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 360 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a közbeszerzési dokumentumokat (lásd a pályázati dokumentáció 1.1. és 1.7. pontját).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 043-070158
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/09/2016
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/09/2016
Helyi idő: 10:30
Hely:

avenue de Beaulieu 5, D szoba, 1160 Brüsszel, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Pályázatonként maximum 2 képviselő részt vehet a tenderbontáson (a költségeket nem térítik).

A pályázónak szervezési és biztonsági okokból el kell küldenie a képviselő teljes nevét és személyigazolvány-, illetve útlevélszámát legalább 3 munkanappal a tenderbontást megelőzően a következő címre: env-tenders@ec.europa.eu

Ennek elmulasztása esetén az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy megtagadja a helyszínre történő belépést.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

A 28.10.2015 keltezésű, (EU, Euratom) 2015/1929 európai parlamenti és tanácsi rendelet (költségvetési rendelet) alkalmazási szabályai 134. cikke (1) bekezdésének e) pontjával összhangban az eredeti szerződés megkötését követő 3 évben az ajánlatkérő (ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli) tárgyalásos eljárást alkalmazhat olyan további szolgáltatások, új szolgáltatások, illetve építési beruházások kapcsán, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások, illetve építési beruházások megismétléséből állnak, mint amelyekkel ugyanazon ajánlatkérő az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt megbízta, feltéve, hogy e szolgáltatások és munkák megfelelnek az alapprojektnek, és hogy e projekt esetében az eredeti szerződést ajánlati felhívás közzététele után ítélték oda, a 134. cikk (4) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel.

A közbeszerzési dokumentáció az I.3. pontban megadott címről lesz letölthető. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az odaítélési eljárással kapcsolatban az I.1. pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be észrevételeit.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

Jogorvoslati kérelem benyújtására az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő 2 hónapon belül van lehetőség a VI.4.1. pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/07/2016