Leveringen - 258192-2020

Beknopt weergeven

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Litouwen-Šiauliai: Onderdelen voor luchtvaartuigen

2020/S 106-258192

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Lietuvos Kariuomenės Karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depas
Nationaal identificatienummer: 300058202
Postadres: Aerouosto g. 11A
Plaats: Šiauliai
Postcode: LT-LT-77103
Land: Litouwen
Ter attentie van: Nerijus Skirka
E-mail: nerijus.skirka@kam.lt
Telefoon: +370 52785230

Internetadres(sen):

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6575

Elektronische toegang tot informatie : https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=516880&B=PPO

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=516880&B=PPO

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34731000 Onderdelen voor luchtvaartuigen

Beschrijving
Onderdelen voor luchtvaartuigen .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
3.7.2020 - 10:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels. Litouws.