Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Usluge - 258217-2022

16/05/2022    S94

Belgija-Bruxelles: Nastavak rada Europske oceanske koalicije (koalicije EU4Ocean)

2022/S 094-258217

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 070-181892)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA), CINEA.D.D3 — Sustainable Blue Economy
Poštanska adresa: Chaussée de Wavre 910
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
E-pošta: cinea-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://cinea.ec.europa.eu/index_en

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nastavak rada Europske oceanske koalicije (koalicije EU4Ocean)

Referentni broj: CINEA/2022/OP/0009
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79000000 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ugovora osigurati kontinuitet tekuće koalicije EU4Ocean, pokrenute u 2020. radi jačanja oceanske pismenosti u Europi, i to:

• osiguravanjem nastavka trenutačnih aktivnosti;

• konsolidacijom već obavljenog rada, osiguravanjem nasljeđa aktivnosti, izgradnjom suradnje s odgovarajućim međunarodnim organizacijama aktivnim u pogledu oceanske pismenosti;

• povećanje dosega partnera i razvoj mreža u skladu s tim, uključujući poduzeća i industriju, daljnji razvoj, ažuriranje i održavanje relevantne mrežne stranice.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/05/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 070-181892

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 18/05/2022
Lokalno vrijeme: 15:00
Glasi:
Datum: 01/06/2022
Lokalno vrijeme: 15:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 19/05/2022
Lokalno vrijeme: 10:30
Glasi:
Datum: 03/06/2022
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: