En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 258217-2022

16/05/2022    S94

Belgien-Bryssel: Fortsatt arbete inom koalitionen EU4Ocean

2022/S 094-258217

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 070-181892)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (Cinea), CINEA.D.D3 – Sustainable Blue Economy
Postadress: Chaussée de Wavre 910
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1040
Land: Belgien
E-post: cinea-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://cinea.ec.europa.eu/index_en

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fortsatt arbete inom koalitionen EU4Ocean

Referensnummer: CINEA/2022/OP/0009
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kontraktet syftar till att säkerställa kontinuitet i den pågående koalitionen EU4Ocean – som lanserades 2020 i syfte att stärka havskunskapen i Europa – genom att:

• säkerställa att den nuvarande verksamheten fortsätter

• befästa det arbete som redan utförts, säkerställa verksamhetens resultat samt bygga upp samarbete med lämpliga internationella organisationer som arbetar med havskunskap

• öka kontakten med partner och utveckla nätverken i enlighet därmed, inklusive näringslivet samt vidareutveckla, uppdatera och underhålla den relevanta webbplatsen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/05/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 070-181892

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om att delta
I stället för:
Datum: 18/05/2022
Lokal tid: 15:00
Ska det stå:
Datum: 01/06/2022
Lokal tid: 15:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 19/05/2022
Lokal tid: 10:30
Ska det stå:
Datum: 03/06/2022
Lokal tid: 12:00
VII.2)Övriga upplysningar: