Werken - 258301-2020

03/06/2020    S106

Verenigd Koninkrijk-Perth: Bouwen van gebouwen voor commerciële doeleinden

2020/S 106-258301

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Perth and Kinross Council
Postadres: 2 High Street
Plaats: Perth
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
Postcode: PH1 5PH
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Lynn McGeorge
E-mail: LEMcGeorge@pkc.gov.uk
Telefoon: +44 1738475000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pkc.gov.uk
Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00372
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Planned Preventative and Reactive Maintenance to Public Buildings

Referentienummer: PKC10857
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45213100 Bouwen van gebouwen voor commerciële doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Perth and Kinross Council are seeking to appoint suitably qualified and experienced contractors to carry out planned preventative and reactive maintenance on public buildings.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 28 229 421.50 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Life Systems

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625100 Branddetectiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

5) Life Systems

— fire stopping

— fire hydrants

— wet fire suppression sprinkler systems

— gas detection systems inspection

— gaseous fire extinguishing system inspection

— dry riser inspection and testing

— smoke ventilation (automatic) inspection.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Thorough Examination

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39141500 Afzuigkappen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

12) Thorough examination

— fume cupboards

— LOLER (lifts, roller shutter doors/ hoists)

— PSSR (plate heat exchangers/ expansion vessels/ boilers/ pressure systems).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Drainage

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44163112 Afwateringssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

13) Drainage

— below ground drainage work, including CCTV surveys, jetting, hand rodding, drain lining, etc.

— planned works following drainage surveys

— rainwater goods

— Suds

— Biodiscs/septic tanks.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electrical

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Electrical

— emergency lighting checks

— sports pitch flood lighting inspection

— portable appliance testing

— fixed appliance testing

— emergency generating plant

— maintenance of pool hoist

— patient lifting apparatus servicing and testing

— electrically operated storage heaters

— induction loop and PA systems

— lightning protection systems

— stage lighting and sound system inspection

— AV Systems

— trace heating

— reactive maintenance of automatic and manual window openers

— reactive maintenance of window blinds (automated)

— general electrical works including DBs, cabling and fittings, lighting, fans, appliances and earthing and bonding

— data communications, connecting of smartboards only and associated repairs.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that all contract values are based on the anticipated value for 7 years.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inspection and Testing of Electrical Installations

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50711000 Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Inspection and testing of electrical installations

— fixed wiring inspection and testing (TT system)

— fixed wiring inspection and testing

— inspection and testing associated with plant and equipment

— remedials associated with fixed wiring inspection and testing

— electrical routine visual inspections.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that all contract values are based on the anticipated value for 7 years.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Goods and Passenger Lifts

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50750000 Liftonderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lift system servicing.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fire and Security

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50610000 Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

4) Fire and Security

— door access and time monitored systems

— coin mechanism systems

— CCTV system inspection

— fire alarm system inspection

— very early smoke detection apparatus servicing

— Intruder alarm inspection

— nurse call and disabled alarm systems

— panic alarm systems

— firefighting equipment inspection

— remote monitoring of alarm systems (fire/ intruder/ panic)

— doors, gates and security shutters (automated) inspection.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that all contract values are based on the anticipated value for 7 years.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ventilation

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71315410 Inspectie van ventilatiesysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

6) Ventilation

— air conditioning system inspections (inc ducting and grilles)

— air handling units (inc ducting and grilles)

— mechanical ventilation systems (extract fans) (inc ducting and grilles)

— trane chillers

— de-humidifier inspection

— humidifier

— automatic ventilation and wind catchers.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that all contract values are based on the anticipated value for 7 years.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kitchen

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39221000 Keukenuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

7) Kitchen

— maintenance of domestic home economics, electric and gas cooking appliances

— maintenance of training catering equipment

— commercial catering equipment servicing

— grease trap dosing system

— cleaning of kitchen ventilation canopy

— mechanical ventilation systems (extract fans) (inc ducting and grilles)

— fly Screen cleaning

— gas safety check and service of gas tumble dryer.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that all contract values are based on the anticipated value for 7 years.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Water Management

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90733000 Diensten in verband met watervervuiling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

8) Water management

— monthly water monitoring

— quarterly water monitoring

— annual water monitoring

— annual sampling

— monthly sampling (swimming pools)

— risk assessment

— storage tanks

— DWQR leak in water monitoring

— water coolers and drinking fountains.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that all contract values are based on the anticipated value for 7 years.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Renewables

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42511110 Warmtepompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

9) Renewables

— ground source heat pump servicing

— solar thermal panels

— solar water heating system inspection

— air source heat pump inspection

— PV systems inspection

— rainwater harvesting

— battery storage.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that all contract values are based on the anticipated value for 7 years.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plumbing & Heating

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45332200 Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

10) Plumbing and heating

— combined heat and power

— oil boiler inspection

— unvented and mains pressure cylinder inspection

— gas soundness testing

— oil storage tanks

— boiler monitoring systems (CO detector)

— gas boiler inspection

— pressurisation units, booster sets and circulation pumps

— plate heating exchanger inspection

— mains pressure cylinders

— warm water units (Calomax boilers).

Indirect warm air unit servicing (includes ambirad)

— cabinet fan convection heaters

— building energy management system (not monitoring)

— underfloor heating

— general plumber works to water services and waste piping, sanitary ware and fittings, etc.

— general heating and hot water systems including boilers, pipework, valves, pumps, pressuring vessels, etc.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that all contract values are based on the anticipated value for 7 years.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Biomass

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45259300 Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

11) Biomass

— provision of Biomass fuel (inc ash collection)

— wood burning biomass boiler plant (service and repair)

— biomass fuel store clean and inspection

— biomass boiler – chimney clean.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that all contract values are based on the anticipated value for 7 years.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

General Trades

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

14) General trades

— masonry

— external works

— waterproofing

— bituminous paving and surfacing

— floor and wall tiling

— general painter works (internal and external)

— general floor covering works including removals, screeding sheet and tiles

— glazier works

— general joiner works

— food Hygiene report remedials

— general drainage works.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that all contract values are based on the anticipated value for 7 years.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Joiner

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

15) Joiner

— glazier works

— general joiner works.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that all contract values are based on the anticipated value for 7 years.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 193-467769
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 15
Benaming:

Joiner

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: QAPM Ltd
Postadres: Utilities House, 40 North Ellen Street
Plaats: Dundee
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: DD3 7DH
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1382346666
Fax: +44 1382204185
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 102 500.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Electrical

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: JGM — John G Mackintosh
Postadres: 30 Dryden Road, Midlothian
Plaats: Edinburgh
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
Postcode: EH20 9LZ
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1316681168
Fax: +44 1316681611
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 437 711.50 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 10
Benaming:

Plumbing and Heating

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Richard Irvin FM Ltd
Postadres: Unit A1 City South Office Park, Portlethen
Plaats: Aberdeen
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: AB12 4XX
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1224367000
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 316 474.18 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

Biomass

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alternative Heat Ltd
Postadres: Unit 18-19 Scarva Road Industrial Estate
Plaats: Banbridge
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BT32 3QD
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2843770700
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 442 311.97 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 12
Benaming:

Thorough Examination

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 13
Benaming:

Drainage

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 14
Benaming:

General Trades

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: QAPM Ltd
Postadres: Utilities House, 40 North Ellen Street
Plaats: Dundee
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: DD3 7DH
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1382346666
Fax: +44 1382204185
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 286 250.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Inspection and Testing of Electrical Installations

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SSE Contracting
Postadres: MacColl House, Woodrow
Plaats: Eurocentral
NUTS-code: UKM84 North Lanarkshire
Postcode: ML1 4YQ
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7778379136
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: E.W Edwardson Electrical Contractors
Postadres: Boston Road, Viewfield Industrial Estate, Fife
Plaats: Glenrothes
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: KY62RE
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7860919720
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 684 640.90 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Goods and Passenger Lifts

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Fire and Security

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SPIE Ltd
Postadres: 2nd Floor, One Rutherglen Links
Plaats: Glasgow
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: G73 1DF
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1416137453
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 234 397.50 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Life Systems

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Ventilation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Richard Irvin FM Ltd
Postadres: Unit A1 City South Office Park, Portlethen
Plaats: Aberdeen
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: AB12 4XX
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1224367000
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 495 389.93 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Kitchen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lovat's Catering
Postadres: Muirhead, Mitchelston Industrial Estate
Plaats: Kirkcaldy
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
Postcode: KY1 3PB
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1592640643
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 691 723.62 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Water Management

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Integrated Water Services Ltd
Postadres: Unit 3a, Monkland Industrial Estate,, Kirkshaws Road
Plaats: Coatbridge
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: ML5 4RP
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1236436686
Fax: +44 1236436689
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 065 925.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Renewables

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alternative Heat Ltd.
Postadres: Unit 18-19 Scarva Road Industrial Estate
Plaats: Banbridge
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BT32 3QD
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2843770700
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 472 096.94 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The prices shall be fixed for the first period of the contract up to 31 March 2021. The price list shall be updated on annual basis thereafter, by indexation for all work described in the Service Information and/or task orders having a starting date on or after 01 April in the subsequent years of the service period.

(SC Ref:620862)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Perth Sheriff Court House
Postadres: Tay St
Plaats: Perth
Postcode: PH2 8NL
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1738620546
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020