Werken - 258301-2020

03/06/2020    S106

Verenigd Koninkrijk-Perth: Bouwen van gebouwen voor commerciële doeleinden

2020/S 106-258301

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Perth and Kinross Council
Postadres: 2 High Street
Plaats: Perth
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
Postcode: PH1 5PH
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Lynn McGeorge
E-mail: LEMcGeorge@pkc.gov.uk
Telefoon: +44 1738475000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pkc.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00372

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Planned Preventative and Reactive Maintenance to Public Buildings

Referentienummer: PKC10857
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45213100 Bouwen van gebouwen voor commerciële doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 28 229 421.50 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Life Systems

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625100 Branddetectiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Thorough Examination

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39141500 Afzuigkappen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Drainage

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44163112 Afwateringssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electrical

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inspection and Testing of Electrical Installations

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50711000 Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Goods and Passenger Lifts

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50750000 Liftonderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fire and Security

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50610000 Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ventilation

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71315410 Inspectie van ventilatiesysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kitchen

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39221000 Keukenuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Water Management

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90733000 Diensten in verband met watervervuiling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Renewables

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42511110 Warmtepompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plumbing & Heating

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45332200 Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Biomass

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45259300 Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

General Trades

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Joiner

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77 Perth & Kinross and Stirling

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 193-467769

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 15
Benaming:

Joiner

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: QAPM Ltd
Postadres: Utilities House, 40 North Ellen Street
Plaats: Dundee
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: DD3 7DH
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1382346666
Fax: +44 1382204185
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 102 500.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Electrical

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: JGM — John G Mackintosh
Postadres: 30 Dryden Road, Midlothian
Plaats: Edinburgh
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
Postcode: EH20 9LZ
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1316681168
Fax: +44 1316681611
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 437 711.50 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 10
Benaming:

Plumbing and Heating

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Richard Irvin FM Ltd
Postadres: Unit A1 City South Office Park, Portlethen
Plaats: Aberdeen
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: AB12 4XX
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1224367000
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 316 474.18 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

Biomass

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alternative Heat Ltd
Postadres: Unit 18-19 Scarva Road Industrial Estate
Plaats: Banbridge
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BT32 3QD
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2843770700
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 442 311.97 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 12
Benaming:

Thorough Examination

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 13
Benaming:

Drainage

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 14
Benaming:

General Trades

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: QAPM Ltd
Postadres: Utilities House, 40 North Ellen Street
Plaats: Dundee
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: DD3 7DH
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1382346666
Fax: +44 1382204185
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 286 250.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Inspection and Testing of Electrical Installations

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SSE Contracting
Postadres: MacColl House, Woodrow
Plaats: Eurocentral
NUTS-code: UKM84 North Lanarkshire
Postcode: ML1 4YQ
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7778379136
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: E.W Edwardson Electrical Contractors
Postadres: Boston Road, Viewfield Industrial Estate, Fife
Plaats: Glenrothes
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: KY62RE
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7860919720
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 684 640.90 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Goods and Passenger Lifts

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Fire and Security

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SPIE Ltd
Postadres: 2nd Floor, One Rutherglen Links
Plaats: Glasgow
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: G73 1DF
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1416137453
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 234 397.50 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Life Systems

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Ventilation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Richard Irvin FM Ltd
Postadres: Unit A1 City South Office Park, Portlethen
Plaats: Aberdeen
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: AB12 4XX
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1224367000
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 495 389.93 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Kitchen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lovat's Catering
Postadres: Muirhead, Mitchelston Industrial Estate
Plaats: Kirkcaldy
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
Postcode: KY1 3PB
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1592640643
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 691 723.62 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Water Management

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Integrated Water Services Ltd
Postadres: Unit 3a, Monkland Industrial Estate,, Kirkshaws Road
Plaats: Coatbridge
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: ML5 4RP
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1236436686
Fax: +44 1236436689
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 065 925.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Renewables

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alternative Heat Ltd.
Postadres: Unit 18-19 Scarva Road Industrial Estate
Plaats: Banbridge
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BT32 3QD
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2843770700
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 472 096.94 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020