Usluge - 258353-2017

TINazivBelgija-Bruxelles: Studija za podršku REFIT-u u ocjenjivanju Direktive 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27.6.2001 o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš (Direktiva SEA)
NDBroj objave obavijesti258353-2017
PDDatum objave06/07/2017
OJBroj izdanja SL S-a127
TWMjesto/grad kupcaBRUXELLES
AUSlužbeno ime kupcaEuropska komisija, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance
OLIzvorni jezikEN
CYZemlja kupcaBE
AAVrsta kupca5 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
HAInstitucija/agencija EU-aEuropska komisija
DSDokument je poslan26/06/2017
DTRok za podnošenje31/08/2017
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba3 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)90700000 - Usluge u području zaštite okoliša
RCMjesto izvršenja (NUTS)00
IAInternetska adresa (URL)http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU