A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Árubeszerzések - 258389-2016

27/07/2016    S143

Magyarország-Budapest: Gépjárművek

2016/S 143-258389

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK16622
Postai cím: Mogyoródi út 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák Zoltán, irodavezető
E-mail: zoltan.novak@katved.gov.hu
Telefon: +36 208200418
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.katasztrofavedelem.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: katasztrófavédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Dobozos vagy egyterű gépjárművek beszerzése a kéményseprő ipari tevékenység ellátásához.

II.1.2)Fő CPV-kód
34100000 Gépjárművek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi keretszerződés „Dobozos vagy egyterű gépjárművek beszerzése a kéményseprő ipari tevékenység ellátásához” tárgyában.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 692 149 606.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34114000 Különleges célú járművek
50110000 Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (Gazdasági Ellátó Központ).

Budapest, Ferihegyi út 264.

1174.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen beszerzés tárgya a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint ajánlatkérő részére minimum 120 db dobozos vagy egyterű gépjárművek beszerzése a kéményseprő ipari tevékenység ellátásához.

A nyertes ajánlattevőnek az átadás-átvételének időpontjától 36 hónapig terjedő időszakra vagy a gépjárművek 100 000 km futásteljesítményéig szervizszolgáltatást, valamint 0–24 órás magyarországi mobil szervizszolgáltatást kell biztosítania.

A gépkocsi kezelésével, vezetéstechnikai sajátosságaival kapcsolatban 3 fő részére legalább 3 óra időtartamú képzést kell tartani.

A részletes minimum műszaki paramétereket a dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel adásvételi keretszerződést kíván kötni.

Az adásvételi keretszerződés alapján teljesített eseti megrendelések összesített értéke a szerződés időbeli hatálya alatt nem haladhatja meg a nettó 692 149 606 HUF keretösszeget.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Csomagtér mérete (liter) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Beépített GPS berendezés (igen/nem) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Felfelé nyíló hátsó ajtó (igen/nem) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Tempomat berendezés (igen/nem) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Digitális klíma (igen/nem) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Gyári kialakítású fedélzeti computer (igen/nem) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Ülésfűtés a vezető és az első utas ülésen (igen/nem) / Súlyszám: 1
Költség kritérium - Név: 1 db egytengelyes hajtású gépjármű nettó ára (HUF/db) / Súlyszám: 20
Költség kritérium - Név: 1 db összkerék hajtású gépjármű nettó ára (HUF/db) / Súlyszám: 20
Költség kritérium - Név: Egytengelyes hajtású gépjármű nettó szervizköltsége 20 000 km-enként (HUF/db/20 000 km) / Súlyszám: 10
Költség kritérium - Név: Összkerék hajtású gépjármű nettó szervizköltsége 20 000 km-enként (HUF/db/20 000 km) / Súlyszám: 10
Költség kritérium - Név: Egytengelyes hajtású gépjármű városi fogyasztása (l/100 km) / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: Egytengelyes hajtású gépjármű országúti fogyasztása (l/100 km) / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: Egytengelyes hajtású gépjármű vegyes fogyasztása (l/100 km) / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: Összkerék hajtású gépjármű városi fogyasztása (l/100 km) / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: Összkerék hajtású gépjármű országúti fogyasztása (l/100 km) / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: Összkerék hajtású gépjármű vegyes fogyasztása (l/100 km) / Súlyszám: 3
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

12.12.2015-én került kihirdetésre a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény,mely a kihirdetését követő 15. napon lépett hatályba.bA törvény és a kapcsolódó jogszabályok alapján a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és alárendelt szervei látják el a kéményseprő-ipari és kapcsolatos tűzvédelmi feladatokat 1.7.2016-jétől. A szükséges feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek meghatározása a helyi önkormányzatok és közszolgáltatók adatszolgáltatásán alapul. Az adatszolgáltatások sok esetben nem történtek meg a jogszabályi határidőben vagy hiányosak voltak,így a tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételeket,az egyes eszközök műszaki paramétereit és a szükséges mennyiségeket ez év márciusában lehetett véglegesíteni. A 1.7.2016-jétől kötelező feladatellátás és eszközellátás csak a gyorsított eljárás szerinti határidőkkel biztosíthatók.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 090-159781
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Dobozos vagy egyterű gépjárművek beszerzése a kéményseprő ipari tevékenység ellátásához

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/07/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Fáy u. 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: gszentirmai@porsche.hu
Telefon: +36 14515145
Fax: +36 14515151
Internetcím: http://www.porschehungaria.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 692 149 606.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 692 149 606.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) A nyertes ajánlattevő adószáma: 10438372-2-44

2) Az ajánlattevők neve, címe és adószáma: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft., 10438372-2-44

3) A szerződés 10 % alatti alvállalkozók bevonásával megvalósított részeinek rövid ismertetése:

— gépkocsik forgalomba helyezése, átadása, tankolás,

— tartozékok fel- és beszerelése,

— gépkocsi mozgatás, mosás, takarítás,

— gépkocsi szállítás,

— assistance szolgáltatás,

— gépjármű javítás, garanciális szolgáltatással kapcsolatos tevékenység,

— szervizszolgáltatás, karbantartás,

— raktér polcozása, fapadló kialakítása,

— fóliázás,

— oktatás.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/07/2016