Diensten - 258416-2020

TITitelVerenigd Koninkrijk-Glasgow: Faciliteitenbeheer
NDDocumentnummer258416-2020
PDPublicatiedatum03/06/2020
OJPB S106
TWPlaatsGLASGOW
AUNaam aanbestedende dienstMinistry of Defence, DIO, Defence Infrastructure Organisation (DIO)
OLOriginele taalEN
CYLandUK
AAType aanbestedende dienst1 - Ministerie of elke andere nationale of federale instantie
HAEU Institution-
DSDocument verzonden29/05/2020
DTUiterste datum10/07/2020
NCOpdracht4 - Diensten
PRProcedure4 - Procedure van gunning via onderhandelingen
TDType document3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordeningZ - Niet gespecificeerd
TYType inschrijvingZ - Niet gespecificeerd
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code45111000 - Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45244100 - Haveninstallaties
45210000 - Bouwen van gebouwen
45211100 - Werkzaamheden voor huizenbouw
79993100 - Faciliteitenbeheer
45232451 - Afwaterings- en oppervlaktewerkzaamheden
45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45111100 - Sloopwerkzaamheden
65130000 - Exploitatie van watervoorziening
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45231000 - Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen
45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45112740 - Landschappelijke vormgeving op luchthavens
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45111310 - Demontagewerkzaamheden voor militaire installaties
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
45112730 - Landschappelijke vormgeving van wegen en snelwegen
45232410 - Waterzuiveringswerkzaamheden
45112700 - Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur
09133000 - Vloeibaar petroleumgas (lpg)
90915000 - Diensten voor reiniging van ovens en schoorsteenvegen
90911000 - Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
90500000 - Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90610000 - Straatreinigings- en veegdiensten
71315000 - Technische installaties in gebouwen
90400000 - Diensten in verband met afvalwater
90620000 - Sneeuwruimingsdiensten
71314000 - Energie en aanverwante diensten
72514100 - Faciliteitenbeheer door computerbewerking
80510000 - Gespecialiseerde opleidingsdiensten
90630000 - IJsbestrijdingsdiensten
71500000 - Diensten in verband met de bouw
71311240 - Dienstverlening voor luchthavenbouwtechniek
71356000 - Technische diensten
63733000 - Bijtanken van vliegtuigen
71631000 - Technische inspectiediensten
64216110 - Diensten voor elektronische gegevensuitwisseling
72224000 - Advies over projectmanagement
50433000 - Kalibreerdiensten
63721000 - Exploitatie van havens en waterwegen en aanverwante diensten
71315400 - Gebouwinspectiediensten
71631100 - Diensten voor keuring van machines
71310000 - Adviezen inzake techniek en bouw
71631300 - Technische controle van gebouwen
65500000 - Diensten voor het aflezen van meters
45111291 - Inrichten van de bouwplaats
50532300 - Reparatie en onderhoud van generatoren
45216000 - Gebouwen voor rechts- of ordehandhaving of noodhulpdiensten, en militaire gebouwen
72253000 - Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
45247120 - Waterwegen, met uitzondering van kanalen
63712600 - Brandstofbevoorrading voor voertuigen
34930000 - Uitrusting voor de scheepvaart
45232150 - Werkzaamheden in verband met waterleidingen
45213340 - Gebouwen in verband met vervoer over water
45216200 - Bouwen van militaire gebouwen en installaties
65300000 - Elektriciteitsdistributie en aanverwante diensten
65410000 - Exploitatie van een energiecentrale
45315300 - Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties
75100000 - Administratiediensten
45111240 - Gronddrainage
79994000 - Contractenbeheer
65111000 - Drinkwaterdistributie
65100000 - Waterdistributie en aanverwante diensten
63120000 - Opslag- en magazijndiensten
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
79993000 - Gebouwen- en faciliteitenbeheer
98110000 - Diensten verleend door bedrijfs-, werkgevers- en gespecialiseerde organisaties
RCNUTS-codeUKM82
IAInternetadres (URL)https://www.gov.uk/government/organisations/defence-infrastructure-organisation
DIRechtsgrondslagDefensierichtlijn 2009/81/EG