Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 258473-2018

16/06/2018    S114

Portugalsko-Lisabon: Zajištění vzdělávacích kurzů pro vyšetřovatele nehod

2018/S 114-258473

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
Poštovní adresa: Praca Europa 4
Obec: Lisbon
Kód NUTS: PT17 Lisboa
PSČ: 1249-206
Země: Portugalsko
Kontaktní osoba: Anna Bizzozero
E-mail: OPEN142018@emsa.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://emsa.europa.eu/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3527
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění vzdělávacích kurzů pro vyšetřovatele nehod

Spisové číslo: EMSA/OP/14/2018
II.1.2)Hlavní kód CPV
80531200 Technický výcvik
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem zakázky je navrhování a realizace školení v oblasti vyšetřování námořních nehod a příprava příslušných školicích materiálů, včetně prezentací, cvičení, případových studií a podpůrných poznámek. Kurzy jsou rozděleny do 2 samostatných položek, pro které bude uzavřena samostatná rámcová smlouva na poskytování služeb, každá s následujícím předmětem:

– Položka č. 1: kurz základních dovedností pro vyšetřovatele nehod,

– Položka č. 2: pokročilý kurz pro vyšetřovatele nehod.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 292 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro Maximální počet částí: 2
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Kurz základních dovedností pro vyšetřovatele nehod

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
80510000 Odborná školení
80530000 Praktické vzdělávání
80531200 Technický výcvik
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

12 lekcí se bude konat v EMSA nebo v členském státě EU/EHP a 8 lekcí v zemích mimo EU//EHP.

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem zadávacího řízení je určit vhodné(-ho) přednášející(-ho), který(kteří):

– budou asistovat školiteli (-ům) EMSA na základě bodů uvedených v bodě 2.1.1. Míra zapojení bude určena na základě dohody mezi školiteli EMSA a zhotovitelem nejméně 3 týdny před plánovaným termínem daného školení. Délka modulů, ve kterých se od zhotovitele bude požadovat asistence EMSA školiteli, bude odhadem celkem 11 hodin,

– vyvinou obsah, příslušná praktická cvičení / případové studie (prováděné v učebně) a doručí moduly dle návrhu kurzu na základě bodů uvedených v bodě 2.1.2 v celkové odhadované výši 24 hodin. Od zhotovitele se očekává příprava vhodných vzdělávacích materiálů před prvním školením a jejich aktualizace mezi dalšími sezeními, v případě potřeby, na základě zpětné vazby účastníků ohledně cílů kurzu, jak je uvedeno v bodě 2.1.2. a ve spolupráci se školitelem(-i) EMSA. Zhotovitel by měl podporovat vysokou míru aktivní účasti všech účastníků kurzu a v tomto ohledu by zmíněná cvičení / případové studie měly být prováděny v učebně s účastníky rozdělenými do skupin.

Kromě toho by měly podpůrné dokumenty obsahovat srozumitelné instruktážní poznámky, které budou rozdány účastníkům.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 128 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

pokročilý kurz pro vyšetřovatele nehod.

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
80531200 Technický výcvik
80530000 Praktické vzdělávání
80510000 Odborná školení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

12 lekcí se bude konat v EMSA nebo v členském státě EU/EHP a 4 lekce v zemích mimo EU/EHP.

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem zadávacího řízení je určit vhodné(-ho) přednášející(-ho), který(kteří):

– budou asistovat školiteli (-ům) EMSA na základě bodů uvedených v bodě 2.2.1. Míra zapojení bude určena na základě dohody mezi školitelem(-i) EMSA a zhotovitelem nejméně 3 týdny před plánovaným termínem daného školení. Délka modulů, ve kterých se od zhotovitele bude požadovat asistence EMSA školiteli, bude odhadem celkem 6 hodin,

– vyvinou obsah, příslušná praktická cvičení / případové studie (prováděné v učebně) a doručí moduly dle návrhu kurzu na základě bodů uvedených v bodě 2.2.2 v celkové odhadované výši 29 hodin. Od zhotovitele se očekává příprava vhodných vzdělávacích materiálů před prvním školením a jejich aktualizace mezi dalšími lekcemi, v případě potřeby, na základě zpětné vazby účastníků ohledně cílů kurzu, jak je uvedeno v bodě 2.2.2. a ve spolupráci se školitelem(-i) EMSA. Zhotovitel by měl podporovat vysokou míru aktivní účasti všech účastníků kurzu a v tomto ohledu by zmíněná cvičení / případové studie měly být prováděny v učebně s účastníky rozdělenými do skupin.

Kromě toho by měly podpůrné dokumenty obsahovat srozumitelné instruktážní poznámky, které budou rozdány účastníkům.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 164 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 13/07/2018
Místní čas: 20:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Nabídka musí být platná do: 31/12/2018
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 18/07/2018
Místní čas: 11:00
Místo:

V kanceláři Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, Portugalsko, v 11:00 (SEČ/SELČ), což je 10:00 (čas v Lisabonu).

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Pokud má vaše společnost v úmyslu zúčastnit se, laskavě zašlete žádost na následující e-mailovou adresu (nejpozději 5 kalendářních dní před datem otevření): OPEN142018@emsa.europa.eu s uvedením jména účastnící se osoby a uchazeče, kterého bude zastupovat.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luzembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: https://curia.europa.eu/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
05/06/2018