Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 258473-2018

16/06/2018    S114

Portugali-Lissabon: Koulutuskurssien toimittaminen onnettomuustutkijoille

2018/S 114-258473

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)
Postiosoite: Praca Europa 4
Postitoimipaikka: Lisbon
NUTS-koodi: PT17 Lisboa
Postinumero: 1249-206
Maa: Portugali
Yhteyshenkilö: Anna Bizzozero
Sähköpostiosoite: OPEN142018@emsa.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://emsa.europa.eu/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3527
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Koulutuskurssien toimittaminen onnettomuustutkijoille

Viitenumero: EMSA/OP/14/2018
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80531200 Tekniset koulutuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen tavoitteena on merionnettomuustutkintaan liittyvän koulutuksen suunnittelu ja toimitus sekä asianmukaisen koulutusmateriaalin, kuten esitysten, harjoitusten, käyttötapauskaavioiden ja muistiinpanojen, kehitys. Kurssit on jaettu 2 erilliseen erään, joiden osalta tehdään erilliset palveluja koskevat puitesopimukset, joista kunkin kohde on seuraava:

— erä 1: perustaitokurssi onnettomuustutkijoille,

— erä 2: Syventävä kurssi onnettomuustutkijoille.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 292 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea osien enimmäismäärä: 2
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Perustaitokurssi onnettomuustutkijoille

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80510000 Asiantuntijakoulutus
80530000 Ammattikoulutuspalvelut
80531200 Tekniset koulutuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

12 koulutustilaisuutta pidetään EMSAssa tai EU:n/ETA:n jäsenvaltioissa ja 8 EU:n/ETA:n ulkopuolisissa maissa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tavoitteena on löytää sopiva luennoitsija, joka

— avustaa EMSAn kouluttajaa/kouluttajia kohdassa 2.1.1 lueteltujen kohtien perusteella. Tarkka osallistuminen sovitaan EMSAn kouluttajan/kouluttajien ja sopimuspuolen välillä vähintään 3 viikkoa ennen koulutuksen toteuttamisen suunniteltua ajankohtaa. Moduuleja, joiden toimituksessa sopimusosapuolen on tarkoitus avustaa EMSAn kouluttajaa on arviolta yhteensä 11 tunnin verran,

— kehittää sisältöä, siihen liittyviä käytännön harjoituksia / tapaustutkimuksia (suoritetaan luokkahuoneessa) ja toimittaa moduuleja kurssisuunnitelman mukaisesti kohdassa 2.1.2 lueteltujen kohtien perusteella arviolta yhteensä 24 tunnin verran. Sopimuspuolen on laadittava asianmukainen koulutusmateriaali ennen ensimmäistä koulutustilaisuutta ja päivitettävä se tarpeen mukaan seuraavien tilaisuuksien välillä sellaisen osallistujien palautteen perusteella, joka koskee kohdassa 2.1.2 määriteltyjen kurssin tavoitteiden saavuttamista yhteistyössä EMSAn kouluttajien kanssa. Sopimusosapuolen on edistettävä kaikkien kurssille osallistuvien korkeaa aktiivisen osallistumisen tasoa, ja mainitut harjoitukset / tapaustutkimukset olisi toimitettava luokkahuoneessa, jossa osallistujat jakautuvat ryhmiin.

Lisäksi asiakirja-aineistoon on sisällyttävä kattavat koulutusohjeet, jotka jaetaan osallistujille.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 128 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Syventävä kurssi onnettomuustutkijoille.

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80531200 Tekniset koulutuspalvelut
80530000 Ammattikoulutuspalvelut
80510000 Asiantuntijakoulutus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

12 koulutustilaisuutta pidetään EMSAssa tai EU:n/ETA:n jäsenvaltioissa ja 4 EU:n/ETA:n ulkopuolisissa maissa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tavoitteena on löytää sopiva luennoitsija, joka

— avustaa EMSAn kouluttajaa/kouluttajia kohdassa 2.2.1 lueteltujen kohtien perusteella. Tarkka osallistuminen sovitaan EMSAn kouluttajan/kouluttajien ja sopimuspuolen välillä vähintään 3 viikkoa ennen koulutuksen toteuttamisen suunniteltua ajankohtaa. Moduuleja, joiden toimituksessa sopimusosapuolen on tarkoitus avustaa EMSAn kouluttajaa on arviolta yhteensä 6 tunnin verran,

— kehittää sisältöä, siihen liittyviä käytännön harjoituksia / tapaustutkimuksia (suoritetaan luokkahuoneessa) ja toimittaa moduuleja kurssisuunnitelman mukaisesti kohdassa 2.2.2 lueteltujen kohtien perusteella arviolta yhteensä 29 tunnin verran. Sopimuspuolen on laadittava asianmukainen koulutusmateriaali ennen ensimmäistä koulutustilaisuutta ja päivitettävä se tarpeen mukaan seuraavien tilaisuuksien välillä sellaisen osallistujien palautteen perusteella, joka koskee kohdassa 2.2.2 määriteltyjen kurssin tavoitteiden saavuttamista yhteistyössä EMSAn kouluttajien kanssa. Sopimusosapuolen on edistettävä kaikkien kurssille osallistuvien korkeaa aktiivisen osallistumisen tasoa, ja mainitut harjoitukset / tapaustutkimukset olisi toimitettava luokkahuoneessa, jossa osallistujat jakautuvat ryhmiin.

Lisäksi asiakirja-aineistoon on sisällyttävä kattavat koulutusohjeet, jotka jaetaan osallistujille.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 164 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 13/07/2018
Paikallinen aika: 20:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/12/2018
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 18/07/2018
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Euroopan meriturvallisuusviraston toimitiloissa osoitteessa Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, Portugali, klo 11.00 Keski-Euroopan aikaa (CET/CEST), joka on klo 10.00 Portugalin aikaa).

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Mikäli tarjoaja haluaa osallistua, siitä on lähetettävä pyyntö (vähintään 5 kalenteripäivää ennen avaustilaisuuden päivämäärää) seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: OPEN142018@emsa.europa.eu (sähköpostissa on nimettävä osallistuva henkilö ja tarjoaja, jota tämä edustaa).

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luzembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetosoite: https://curia.europa.eu/
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/06/2018