Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 258473-2018

16/06/2018    S114

Portugália-Lisszabon: Tanfolyamok nyújtása a balesetek kivizsgálását végző személyek számára

2018/S 114-258473

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)
Postai cím: Praca Europa 4
Város: Lisbon
NUTS-kód: PT17 Lisboa
Postai irányítószám: 1249-206
Ország: Portugália
Kapcsolattartó személy: Anna Bizzozero
E-mail: OPEN142018@emsa.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://emsa.europa.eu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3527
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tanfolyamok nyújtása a balesetek kivizsgálását végző személyek számára

Hivatkozási szám: EMSA/OP/14/2018
II.1.2)Fő CPV-kód
80531200 Műszaki képzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés célja a tengeri balesetek kivizsgálására vonatkozó tanfolyamok megtervezése és megvalósítása, valamint a kapcsolódó képzési anyag – prezentációk, gyakorlatok, esettanulmányok és jegyzetek – összeállítása. A tanfolyamok 2 tételre oszlanak, amelyekre külön szolgáltatási keretszerződés kerül odaítélésre. Ezek tárgya:

— 1. tétel: alapvető készségekre vonatkozó tanfolyam a balesetek kivizsgálását végző személyek számára,

— 2. tétel: haladó tanfolyam a balesetek kivizsgálását végző személyek számára.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 292 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: 2
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Alapvető készségekre vonatkozó tanfolyam a balesetek kivizsgálását végző személyek számára

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
80510000 Szakképzési szolgáltatások
80530000 Szakmai továbbképzési szolgáltatások
80531200 Műszaki képzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

12 képzés az EMSA helyszínén vagy egy EU-/EGT-tagállamban, valamint 8 képzés a nem uniós/nem EGT-országokban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés célja olyan alkalmas előadó(k) azonosítása, aki(k):

— Segítséget nyújt(anak) az EMSA egy vagy több oktatója számára a 2.1.1. pontban szereplő pontok alapján. Az EMSA egy vagy több oktatója és a nyertes ajánlattevő legkésőbb 3 héttel a tervezett képzés időpontja előtt egyeztet a pontos feladatokról. A modulok, melyek kapcsán a nyertes ajánlattevőnek segítséget kell nyújtania az EMSA oktatójának, hozzávetőlegesen összesen 11 órát fednek le,

— Összeállítják a tartalmat, a kapcsolódó (osztálytermi) gyakorlati feladatokat/esettanulmányokat, és létrehozzák a képzési vázlat szerinti modulokat a 2.1.2. pontban szereplő pontok alapján, a becsült összesen 24 órára vonatkozóan. A nyertes ajánlattevő feladata, hogy összeállítsa a megfelelő képzési anyagot az első képzés előtt, és minden újabb képzés előtt aktualizálja azt, amennyiben az a résztvevők visszajelzése alapján szükséges a tanfolyam 2.1.2. pontjában található célkitűzéseinek teljesítéséhez, az EMSA egy vagy több oktatójával együttműködésben. A nyertes ajánlattevőnek elő kell segítenie azt, hogy a képzés valamennyi résztvevője magas fokú aktív részvételt tanúsítson, és ennek érdekében az említett osztálytermi gyakorlatokat / esettanulmányokat úgy kell biztosítani, hogy a résztvevőket csoportokra osztják.

Ezenfelül a kísérő dokumentációnak átfogó képzési jegyzeteket kell tartalmaznia, melyeket a résztvevőknek osztanak ki.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 128 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

haladó tanfolyam a balesetek kivizsgálását végző személyek számára.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
80531200 Műszaki képzési szolgáltatások
80530000 Szakmai továbbképzési szolgáltatások
80510000 Szakképzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

12 képzés az EMSA helyszínén vagy egy EU/EGT-tagállamban, valamint 4 képzés a nem uniós/nem EGT-országokban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés célja olyan alkalmas előadó(k) azonosítása, aki(k):

— Segítséget nyújt(anak) az EMSA egy vagy több oktatója számára a 2.2.1. pontban szereplő pontok alapján. Az EMSA egy vagy több oktatója és a nyertes ajánlattevő legkésőbb 3 héttel a tervezett képzés időpontja előtt tárgyal a pontos feladatokról. A modulok, melyek kapcsán a nyertes ajánlattevőnek segítséget kell nyújtania az EMSA oktatójának, hozzávetőlegesen összesen 6 órát fednek le.

— Összeállítják a tartalmat, a kapcsolódó (osztálytermi) gyakorlati feladatokat/esettanulmányokat, és létrehozzák a képzési vázlat szerinti modulokat a 2.2.2. pontban szereplő pontok alapján, a becsült összesen 29 órára vonatkozóan. A nyertes ajánlattevő feladata, hogy összeállítsa a megfelelő képzési anyagot az első képzés előtt, és minden újabb képzés előtt aktualizálja azt, amennyiben az a résztvevők visszajelzése alapján szükséges a tanfolyam 2.2.2. pontjában található célkitűzéseinek teljesítéséhez, az EMSA egy vagy több oktatójával együttműködésben. A nyertes ajánlattevőnek elő kell segítenie azt, hogy a képzés valamennyi résztvevője magas fokú aktív részvételt tanúsítson, és ennek érdekében az említett osztálytermi gyakorlatokat / esettanulmányokat úgy kell biztosítani, hogy a résztvevőket csoportokra osztják.

Ezenfelül a kísérő dokumentációnak átfogó képzési jegyzeteket kell tartalmaznia, melyeket a résztvevőknek osztanak ki.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 164 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/07/2018
Helyi idő: 20:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 31/12/2018
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/07/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség irodáiban, cím: Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, Portugália, időpont: 11:00 (közép-európai idő szerint), ami lisszaboni idő szerint 10:00.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlattevőknek a részvételi szándékukat (a pályázatbontás előtt legalább 5 naptári nappal) jelezniük kell a következő e-mail-címen: OPEN142018@emsa.europa.eu, feltüntetve a részt vevő személy és az általa képviselt ajánlattevő nevét.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luzembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetcím: https://curia.europa.eu/
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/06/2018