Is-sit web tat-TED huwa lest għall-Formoli elettroniċi mit-02/11/2022. It-tfittxija nbidlet: jekk jogħġbok adatta l-mistoqsijiet esperti predefiniti tiegħek. Skopri l-bidliet fl- aħbarijiet tas-sit u fl- Paġni ta’ Għajnuna aġġornati

Servizzi - 258473-2018

16/06/2018    S114

il-Portugall-Liżbona: Provvista ta' korsijiet ta' taħriġ għall-Investigaturi tal-Aċċidenti

2018/S 114-258473

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima
Indirizz postali: Praca Europa 4
Belt: Lisbon
Kodiċi NUTS: PT17 Lisboa
Kodiċi postali: 1249-206
Pajjiż: Il-Portugall
Persuna ta’ kuntatt: Anna Bizzozero
Posta elettronika: OPEN142018@emsa.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://emsa.europa.eu/
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3527
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Provvista ta' korsijiet ta' taħriġ għall-Investigaturi tal-Aċċidenti

Numru ta' referenza: EMSA/OP/14/2018
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
80531200 Servizzi tat-taħriġ tekniku
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan tal-kuntratt huwa d-disinn u l-għoti ta' korsijiet ta' taħriġ relatati mal-investigazzjoni tal-aċċidenti marittimi u l-iżvilupp ta' materjal għat-taħriġ rilevanti, inkluż preżentazzjonijiet, eżerċizzji, każijiet ta' użu u noti ta' sostenn. Il-korsijiet huma maqsuma f'2 lottijiet separati li se jirriżultaw f'Qafas ta' Kuntratt ta' Servizz separat, kull wieħed bis-suġġett li ġej:

— L-1 lott: Kors dwar il-ħiliet ewlenin għall-investigaturi tal-aċċidenti,

— It-2 lott: Kors avvanzat għall-investigaturi tal-aċċidenti.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 292 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal l-ogħla għadd ta' lottijiet: 2
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Kors dwar il-ħiliet ewlenin għall-investigaturi tal-aċċidenti

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
80510000 Servizzi tat-taħriġ speċjalizzat
80530000 Servizzi tat-taħriġ professjonali
80531200 Servizzi tat-taħriġ tekniku
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

12-il sessjoni ser jiġu organizzati fl-EMSA jew fi Stat Membru tal-UE/ŻEE, u 8 f'pajjiżi li mhumiex parti mill-UE/ŻEE.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan tal-ksib huwa li jidentifika lettur(i) xierqa li:

— jassistu lill-ħarrieġ(a) tal-EMSA fuq il-bażi tal-punti mniżżla fil-Punt 2.1.1. L-involviment preċiż se jkun miftiehem bejn il-ħarrieġ(a) tal-EMSA u l-kuntrattur mill-inqas 3 ġimgħat qabel id-data li fiha t-taħriġ ippjanat huwa mistenni li jseħħ. Il-moduli fejn il-kuntrattur huwa mistenni li jassisti fil-kunsinna lill-ħarrieġ tal-EMSA se jkunu għal total stmat ta' 11-il siegħa,

— jiżviluppaw il-kontenut, l-eżerċizzji prattiċi relatati / l-istudji ta' każijiet (imwettqa fil-klassi) u jwasslu l-moduli skont id-deskrizzjoni tal-kors fuq il-bażi tal-punti mniżżla fil-Punt 2.1.2 għal numru totali stmat ta' 24 siegħa. Il-kuntrattur huwa mistenni jħejji materjal xieraq għat-taħriġ qabel l-ewwel sessjoni ta' taħriġ u jaġġornah bejn is-sessjonijiet sussegwenti jekk meħtieġ abbażi tar-rispons tal-parteċipanti dwar il-kisba tal-għanijiet tal-kors, kif definiti fil-Punt 2.1.2 u f'kollaborazzjoni mal-ħarrieġ(a) tal-EMSA. Il-kuntrattur għandu jippromwovi grad għoli ta' parteċipazzjoni attiva mill-parteċipanti kollha fil-kors u, f'dan ir-rigward, l-eżerċizzju / studji ta' każijiet imsemmija għandhom jingħataw fil-klassi bil-parteċipanti maqsuma fi gruppi.

Barra minn hekk, id-dokumentazzjoni ta' sostenn għandha tinkludi noti ta' taħriġ komprensivi biex jitqassmu lill-parteċipanti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 128 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Kors avvanzat għall-investigaturi tal-aċċidenti.

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
80531200 Servizzi tat-taħriġ tekniku
80530000 Servizzi tat-taħriġ professjonali
80510000 Servizzi tat-taħriġ speċjalizzat
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

12-il sessjoni ser jiġu organizzati fl-EMSA jew fi Stat Membru tal-UE/ŻEE, u 4 f'pajjiżi li mhumiex parti mill-UE/ŻEE.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan tal-ksib huwa li jidentifika lettur(i) xierqa li:

— jassistu lill-ħarrieġ(a) tal-EMSA fuq il-bażi tal-punti mniżżla fil-Punt 2.2.1. L-involviment preċiż se jkun diskuss bejn il-ħarrieġ(a) tal-EMSA u l-kuntrattur mill-inqas 3 ġimgħat qabel id-data li fiha t-taħriġ ippjanat huwa mistenni li jseħħ. Il-moduli fejn il-kuntrattur huwa mistenni li jassisti fil-kunsinna lill-ħarrieġ tal-EMSA se jkunu għal total stmat ta' 6 sigħat,

— jiżviluppaw il-kontenut, l-eżerċizzji prattiċi relatati / l-istudji ta' każijiet (imwettqa fil-klassi) u jwettqu l-moduli skont id-deskrizzjoni tal-kors fuq il-bażi tal-punti mniżżla fil-Punt 2.2.2 għal numru totali stmat ta' 29 siegħa. Il-kuntrattur huwa mistenni jħejji materjal xieraq għat-taħriġ qabel l-ewwel sessjoni ta' taħriġ u jaġġornah bejn is-sessjonijiet sussegwenti jekk meħtieġ abbażi tar-rispons tal-parteċipanti dwar il-kisba tal-għanijiet tal-kors, kif definiti fil-Punt 2.2.2 u f'kollaborazzjoni mal-ħarrieġ(a) tal-EMSA. Il-kuntrattur għandu jippromwovi grad għoli ta' parteċipazzjoni attiva mill-parteċipanti kollha fil-kors u, f'dan ir-rigward, l-eżerċizzju / studji ta' każijiet imsemmija għandhom jingħataw fil-klassi bil-parteċipanti maqsuma fi gruppi.

Barra minn hekk, id-dokumentazzjoni ta' sostenn għandha tinkludi noti ta' taħriġ komprensivi biex jitqassmu lill-parteċipanti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 164 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 13/07/2018
Ħin lokali: 20:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Is-sejħa għall-offerti trid tibqa' valida sa: 31/12/2018
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 18/07/2018
Ħin lokali: 11:00
Post:

Fl-uffiċċju tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, il-Portugall, fil-11:00 (ĦEĊ/ĦSEĊ), li huwa l-10:00 (ħin ta' Lisbona).

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Jekk tkun tixtieq tattendi, jekk jogħġbok ibgħat talba (mill-inqas 5 ijiem kalendarji qabel id-data tal-ftuħ) fl-indirizz tal-Email li ġej: OPEN142018@emsa.europa.eu billi tindika l-isem tal-persuna li se tattendi u tat-teffiegħ tal-offerta li qed tirrappreżenta.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luzembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Indirizz tal-Internet: https://curia.europa.eu/
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
05/06/2018