Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 258477-2022

16/05/2022    S94

Magyarország-Debrecen: Közút építése

2022/S 094-258477

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735588209
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: papp.zoltan@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ÉNYGÖ Északi bekötő út építése

Hivatkozási szám: EKR001502532021
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezet Infrastruktúra fejlesztés V. ütem, Északi bekötőút és a hozzá kapcsolódó kerékpárutak, csapadékvíz elvezető rendszer, műtárgyépítési, valamint közvilágítás kivitelezési munkák.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221100 Hídépítés
45231400 Erősáramú vezeték építése
45232130 Esővízcsatorna építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen, 0237/252, 0237/389, 0237/377, 0237/382, 0254/226, 0254/225, 0257/4, 0257/5

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beruházás az alábbi építési munkák megvalósítására irányul:

ÚTÉPÍTÉS:

Az Északi bekötőút út építése 2x2 sávos kialakítással, 3,50 méteres sávszélességgel, 0,25 - középen 0,50 méteres - biztonsági sávval és kétoldali 2,25 méteres padkával a szükséges forgalomtechnikai tartozékokkal kompletten. Az útszakaszon egy útcsatlakozás kerül kialakításra a 0+612,15 km szelvényben. Az út vízelvezetését kétoldali árok biztosítja. 34+420 km sz.-ben meglévő, megmaradó mezőgazdasági keresztező földút korrekciójának kiépítése 2×1 sávos aszfaltburkolattal ellátott kialakítással, 3,5 - 4,25 méteres sávszélességgel, 0,25 méteres kétoldali biztonsági sávval, kétoldali 0,75 -1,75 m padkával a szükséges forgalomtechnikai tartozékokkal kompletten. Az út vízelvezetését tetőszelvényű szakaszokon kétoldali, egyoldali oldalesésű szakaszokon egyoldali burkolat árok biztosítja. P1 jelű meglévő, megmaradó mezőgazdasági földút kiépítése szilárd burkolattal 1 sávos váltakozó irányú forgalmú, 3,50 - kitérők esetén 6,00 méteres - burkolatszélességgel, kétoldali 1,00 méteres padkával, 2,5% egyoldali oldaleséssel, a szükséges forgalomtechnikai tartozékokkal kompletten. Az út vízelvezetését egyoldali földmedrű árok biztosítja. Kialakítandó a kerékpáros közlekedés biztosítására külön koronán vezetett, önálló, kétirányú kerékpárút 2,50 méteres burkolatszélességgel, egyoldali 2,00%-os oldaleséssel süllyesztett szegéllyel határolva és kétoldali 0,50 - 1,00 méteres stabilizált padkával a szükséges forgalomtechnikai tartozékokkal kompletten. Kialakítandó a burkolt utak felületén keletkezett csapadékvizek elvezetését biztosító részben burkolt 1:1.5 -ös rézsűszögű, 40 cm fenékszélességű, FABETON FF40/40x200 (vagy azzal egyenértékű) mederelemmel burkolt jellemzően 0,1-4,0% közötti esésű; részben burkolatlan, 0,50 - 1,00 méter projektelemenként változó fenékszélességű nyílt csapadékvíz elvezető árkok. Kiépítendő továbbá a szükséges helyeken az út alatti átereszek Északi bekötőút esetén D800, P1 j. földút esetében D300 ÜPE SN20000 méretűek és anyagúak, 1:1,5 rézsűjű e.gy. vb. doboz előfejekkel, 60x40x10 mederburkoló elemmel burkolt medervédelem, egyes esetekben felvízi oldalon 3,0x0,5x0,5 méretű iszapláda kialakítással. Elvégzendő az útépítési munkarészhez kapcsolódóan a növényzet irtási munkái, illetve a füvesítés.

MŰTÁRGYÉPÍTÉS:

B.1 jelű híd

Elkészítendő B.1 j híd 34+420 km sz földút korrekció átvezetése Északi bekötőút és kerékpárút felett, a bekötőút 1+205,88 km szelvényében. A híd alapozása cölöpalapokkal történik. Szerkezeti rendszere egynyílású, kéttámaszú gerendahíd. Felszerkezete FI-150 e.gy. hídgerendákkal együttdolgozó helyszíni vasbeton pályalemez. A felszerkezet a hídfőkhöz csuklóvasalással kerül bekötésre. A hídfők rejtett hídfők, párhuzamos szárnyfalakkal. A híd egyenes tengelyű, áthidalt akadály tengelyével 70,2° szöget zár be. Az alépítmények tengelyei áthidalt út tengelyével párhuzamosak. Szerkezeti magassága 1,91 - 2,01 méter. A híd szabad nyílása úttengellyel párhuzamosan 37,38 m. Elvégzendő a műtárgyépítési munkákhoz kapcsolódó aszfalt pályaburkolat készítésével kapcsolatos, szigetelési, korrózióvédelmi, védőföldelési, hídtartozék kivitelezési munkálatok.

B.2 jelű támfal

Elkészítendő B.2 j. támfal Északi bekötőút és kerékpárút között a kerékpárút 0+211 és 0+302 km szelvénye között. A támfal szerkezeti rendszere szögtámfal. Nyomvonala a kerékpárút tengelyét követi. Öt dilatációs egységre tagolódik, hossza 20+20+20+20+11 = 91 m. Magassága 3,27 - 3,56 méter között változik. A támfal síkalapozással készül. A támfal szélessége I-III. dilatációs egyságben 2,25 m, a IV-V. dilatációs egységben 2,05 m. A felmenő fal vastagsága 30 cm, az alaptest 50 cm-t nyúlik ki az Északi bekötőút felé. A támfal tetején 40 cm széles szegély készül. A támfal szegélyén 1,40 m magas kerékpáros korlát fut végig. Elvégzendő a műtárgyépítési munkákhoz kapcsolódó szigetelési, korrózióvédelmi, védőföldelési, hídtartozék kivitelezési munkálatok.

KÖZVILÁGÍTÁS:

Északkeleti körforgalom csomópont északi részén - Északi bekötőút és 34+420 km sz. földút korrekció - közvilágítási hálózatott kell építeni csatlakozva az I. ütemben megvalósuló közvilágítási hálózathoz, továbbá fedvényterven szereplő belső feltáróút mentén a majdani 100ha terület közvilágítási hálózatához csatlakoztatva.

JELLEMZŐ MENNYISÉGEK

Útépítés

- „K” terhelési osztályú 2×2 sávos aszfalt burkolatú út építése: 1 106,65 fm (16 883,85 m2)

- „A” terhelési osztályú aszfalt burkolatú út építése: 753,10 fm (2771,62 m2)

- „E” terhelési osztályú aszfalt burkolatú út építése: 223,32 fm (1769 m2)

- Aszfalt burkolatú kerékpárút építése: 443,99 fm (1 120,92 m2)

Műtárgyépítés

B.1. j. HÍD

- Fúrt vasbeton cölöpök (CFA-cölöp) Ø80 (16 db) 326,40 fm

- Cölöpöket összefogó vasbeton gerenda 93,63 m3

- Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal 69,63 m3

- FI-150 e.gy. hídgerenda elhelyezése 271,60 m

- Előregyártott tartókat együttdolgoztató vasbeton pályalemez 151,54 m3

- Monolit vasbeton szegély 46,04 m3

B.2. j. TÁMFAL

- Vasbeton szögtámfal 170,33 m3

- Monolit vasbeton szegély 14,64 m3

Csapadékvíz elvezetés

- Nyílt csapadékvízelvezető árok/folyóka építése 2917,9 fm

Közvilágítás hálózat

- Közvilágítási hálózat építése - kábel 325 m

- Közvilágítási oszlop építése 13 db

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki összesen legalább 1000 fm nyílt csapadékvízelvezető árok építésének és/vagy kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki híd építésének és/vagy kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 231-607583
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

ÉNYGÖ Északi bekötő út építése

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;

A rendelkezésre álló - bontási jegyzőkönyvben is rögzített - fedezet összege nettó 1 395 128 843,-Ft. Ezen összeget valamennyi beérkezett ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás meghaladta.

A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

A Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, vagy az ajánlatok bírálatának hiányában is megállapítható, hogy egyéb okból az eljárás eredménytelenné nyilvánításának van helye.

A fentiekre tekintettel az eljárást Ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:

STRABAG Építőipari Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2., adószáma: 10776456-4-43)

VAJDA MÉLYÉPÍTŐ Kft. (4242 Hajdúhadház, Nyíl utca 26., adószáma: 25918454-2-09)

SWIETELSKY Magyarország Kft. (1016 Budapest Mészáros Utca 13., adószáma: 14300327-2-44)

Colas Út Építőipari Zrt. (1113 Budapest Bocskai Út 73., adószáma: 14904134-2-44)

Debreceni Mélyépítő Holding Fővállalkozó és Tanácsadó Kft. (4029 Debrecen, Dobozi utca 17., adószáma: 12110508-2-09) - KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. közös ajánlattevő (4400 Nyíregyháza Vécsey Utca 21., adószáma: 11876566-2-15)

Egomax Építőipari Kft. (2113 Erdőkertes Mária Utca 6., adószáma: 13823894-2-13)

A-Híd Építő Zrt. (1138 Budapest Karikás Frigyes Utca 20., adószáma: 24857538-2-44)

BAU SIGNUM Építőipari Kft. (4731 Tunyogmatolcs Kölcsey Utca 15., adószáma: 14048083-2-15)

Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt. (6060 Tiszakécske Béke Utca 150., adószáma: 28733232-4-03)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/05/2022