Услуги - 258507-2018

TIЗаглавиеЛюксембург-Люксембург: Поръчка за почистване на сградите и поддръжка на зелените площи на Съда на Европейския съюз
NDНомер на публикацията на обявлението258507-2018
PDДата на публикуване16/06/2018
OJНомер на броя на ОВ S114
TWГрад/населено място на купувачаЛЮКСЕМБУРГ
AUОфициално наименование на купувачаСъд на Европейския съюз
OLЕзик на произходFR
CYДържава на купувачаLU
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕССъд на Европейския съюз
DSДокумент изпратен11/06/2018
DTКраен срок за подаване29/08/2018
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)90911200 - Услуги по почистване на сгради, без жилищните
77311000 - Услуги по поддържане на зелени площи в паркове и места за развлечения
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)LU000
IAИнтернет адрес (URL)https://curia.europa.eu/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС