Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 258507-2018

16/06/2018    S114    Den Europæiske Unions Domstol - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Luxembourg-Luxembourg: Rengøring af bygninger og pleje af grønne områder ved Den Europæiske Unions Domstol

2018/S 114-258507

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Cour de justice de l'Union européenne — «Unité Gestion des bâtiments»
E-mail: COJ-PRQ-17-019@curia.europa.eu
Telefon: +352 43032367

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://curia.europa.eu/

Internetadresse for køberprofilen: https://curia.europa.eu/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3391
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rengøring af bygninger og pleje af grønne områder ved Den Europæiske Unions Domstol

Sagsnr.: COJ-PROC-17/019
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90911200
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rengøring af bygninger og pleje af grønne områder i forbindelse med alle bygninger, lokaler samt inden- og udendørsarealer ved Den Europæiske Unions Domstol.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 19 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77311000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000
Hovedudførelsessted:

Bygninger, grønne områder, lokaler samt inden- og udendørsarealer ved Den Europæiske Unions Domstol i Storhertugdømmet Luxembourg.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rengøring af bygninger og pleje af grønne områder i forbindelse med alle bygninger, lokaler samt inden- og udendørsarealer ved Den Europæiske Unions Domstol:

Del 1 – Grundrengøring af lokaler, vagttjenester, helpdesk samt sne- og isberedskab;

Del 2 – Diverse specifikke rengøringstjenester »af mindre hyppighed« ;

Del 3 –Rengøring af glaselementer på facader og tage;

Del 4 – Forbrugsvarer og støvabsorberende tæpper;

Del 5 – Tjenester vedrørende skadedyrsbekæmpelse;

Del 6 – Miljøforvaltning;

Del 7 – Grønne områder og indretning af udvendige arealer;

Del 8 – Ad hoc-ydelser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan fornys ved stiltiende aftale for yderligere 3 perioder a 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiveren skal have den nødvendige juridiske kapacitet til at udføre det erhverv, som der refereres til i kontrakten (optagelse i et fagligt register eller handelsregister, socialsikringsregistreret, momsregisteret, opholdstilladelse m.m.) i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor vedkommende har bopæl.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/08/2018
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/09/2018
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Den Europæiske Unions Domstol, rue du Fort Niedergrünewald, plateau de Kirchberg, L-2925 Luxembourg.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Personer, der ønsker at deltage i åbningen af bud, bedes bekræfte dette pr. e-mail til adressen angivet i punkt I.1 senest den 16.7.2018 kl. 17.00 (lokal tid) og vedlægge behørig bemyndigelse fra tilbudsgiverens virksomhed til at repræsentere denne. Kun 1 person kan deltage pr. virksomhed.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

April 2024.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der afholdes 2 informationsmøder og besøg på stedet henholdsvis den 7.8.2018 (10.00) og den 9.8.2018 (10.00).

Deltagelse i 1 af disse besøg er obligatorisk for afgivelse af bud. Det er ikke tilladt at deltage i begge besøg.

Personer, der ønsker at deltage i åbningen af bud, bedes bekræfte dette pr. e-mail til adressen angivet i punkt I.1 senest den 3.8.2018 kl. 17.00 (lokal tid) og vedlægge behørig bemyndigelse fra tilbudsgiverens virksomhed til at repræsentere denne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: Rue Wiertz
By: Bruxelles
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Telefon: +33 388172313
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Rettens fastsatte frist.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/06/2018