Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Szolgáltatások - 258507-2018

16/06/2018    S114    Az Európai Unió Bírósága - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Luxemburg-Luxembourg: Európai Unió Bírósága épületeinek takarítása és zöld területeinek karbantartása

2018/S 114-258507

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU000
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Cour de justice de l'Union européenne — «Unité Gestion des bâtiments»
E-mail: COJ-PRQ-17-019@curia.europa.eu
Telefon: +352 43032367

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://curia.europa.eu/

A felhasználói oldal címe: https://curia.europa.eu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3391
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Európai Unió Bírósága épületeinek takarítása és zöld területeinek karbantartása

Hivatkozási szám: COJ-PROC-17/019
II.1.2)Fő CPV-kód
90911200
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Európai Unió Bírósága épületének takarítása és valamennyi épülete, helyisége, külső és belső felülete zöld területeinek karbantartása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 19 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77311000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU000
A teljesítés fő helyszíne:

A Luxemburgi Nagyhercegségben található Európai Unió Bírósága épületei, zöld területei, helyiségei, külső és belső felületei.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Európai Unió Bírósága épületének takarítása és valamennyi épülete, helyisége, külső és belső felülete zöld területeinek karbantartása:

1. tétel – Helyiségek alapvető takarítása, készenlét, szolgáltatási ügyfélszolgálat, valamint beavatkozások hó és jég esetén;

2. tétel – Különböző és speciális, „alacsony gyakorisággal” végzett takarítás;

3. tétel – A homlokzatok és tetők üvegezett részeinek takarítása;

4. tétel – Fogyóeszközök és szennyfogó szőnyegek;

5. tétel – Kártevőirtási szolgáltatások;

6. tétel – Környezetgazdálkodás;

7. tétel – Zöld területek és a külső felületek fejlesztése;

8. tétel – Igény esetén történő szolgáltatásnyújtás.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 19 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés hallgatólagos megállapodással 3 alkalommal, alkalmanként 12 hónapra meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázónak jogi értelemben alkalmasnak kell lennie a szerződésben meghatározott szakmai tevékenység végzésére (a vonatkozó szakmai vagy cégjegyzékbe történt bejegyzés, társadalombiztosítási jegyzékbe való felvétel, héajegyzékbe való felvétel, tartózkodási engedély stb.) a tartózkodási hely szerinti ország jogszabályaival összhangban.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/08/2018
Helyi idő: 17:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/09/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

Az Európai Unió Bírósága, Rue du Fort Niedergrünewald, plateau de Kirchberg, 2925 Luxembourg, Luxemburg.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kérjük azokat, akik részt kívánnak venni a pályázatbontáson, hogy az I.1 pontban feltüntetett címre küldött e-mailben legkésőbb 16.7.2018 (17:00) (helyi idő szerint) időpontig erősítsék meg részvételi szándékukat, a pályázó cég megfelelő meghatalmazásának benyújtásával. Vállalatonként 1 fő részvétele megengedett.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2024. április.

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

Előreláthatólag 2 helyszíni szemlére és tájékoztató megbeszélésre kerül sor, amelyek időpontjai: 7.8.2018 (10:00) és 9.8.2018 (10:00).

E helyszíni szemlék egyikén kötelező a részvétel a pályázatbenyújtás előfeltételeként. A mindkét szemlén való részvétel nem megengedett.

Kérjük azokat, akik részt kívánnak venni a helyszíni szemlén, hogy az I.1 pontban feltüntetett címre küldött e-mailben legkésőbb 3.8.2018 (17:00) (helyi idő szerint) időpontig erősítsék meg részvételi szándékukat, a pályázó cég megfelelő meghatalmazásának benyújtásával.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: Rue Wiertz
Város: Bruxelles
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
Telefon: +33 388172313
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Törvényszék jogszabályban előírt határideje.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/06/2018