Služby - 258513-2018

16/06/2018    S114

Belgie-Brusel: Obslužné lodě a cestovní plachetnice – hodnocení potenciálu pro zlepšení bezpečnosti plavby a další posílení vnitřního trhu

2018/S 114-258513

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Mobility and Transport Directorate D, Logistics, maritime and Land Transport and Passenger Rights
Poštovní adresa: DM 28 3/56
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Petra Doubkova
E-mail: move-maritime-transport-and-safety@ec.europa.eu
Tel.: +32 22969303
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/transport/home_en
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3662
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Doprava

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Obslužné lodě a cestovní plachetnice – hodnocení potenciálu pro zlepšení bezpečnosti plavby a další posílení vnitřního trhu

II.1.2)Hlavní kód CPV
79411000 Všeobecné podnikové poradenství
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

V návaznosti na výsledek REFIT v případě opravy směrnice 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě, pomůže tato studie posoudit, zda je zapotřebí, aby byly pro určité typy lodí, které jsou v současné době vyloučeny ze směrnice, stanoveny společné evropské požadavky. Konkrétně se předpokládá posouzení nutnosti stanovit pokyny Mezinárodní námořní organizace (IMO) obsažené v MSC.1/Circ.1417 jako povinné a také posouzení, zda je zapotřebí stanovit společné evropské požadavky pro cestovní plachetnice.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 180 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb a místa konání jednání.

II.2.4)Popis zakázky:

Reagovat na výzvy spoluzákonodárců a posoudit, zda je zapotřebí, aby do roku 2020 byly pro obslužné lodě a cestovní plachetnice stanoveny společné evropské požadavky.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 13/09/2018
Místní čas: 11:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 21/09/2018
Místní čas: 11:00

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/06/2018