Služby - 258520-2018

16/06/2018    S114

Belgie-Brusel: Studie o provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/943 o obchodním tajemství členskými státy

2018/S 114-258520

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2018/S 096-217890)

Právní základ:

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská Komise, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate F: Innovation and Advanced Manufacturing
Poštovní adresa: N105 9/023
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3462
E-mail: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Studie o provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/943 o obchodním tajemství členskými státy

Spisové číslo: 690/PP/GRO/IMA/18/1133/10358
II.1.2)Hlavní kód CPV
73000000 Výzkum a vývoj a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této studie je pomoci Komisi při hodnocení provedení a uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním („směrnice o obchodním tajemství").

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/06/2018
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 096-217890

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Doba trvání smlouvy, rámcové smlouvy nebo dynamického nákupního systému
Namísto:

Doba trvání v měsících: 13

Má být:

Doba trvání v měsících: 30

Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 11/07/2018
Místní čas: 16:00
Má být:
Datum: 18/07/2018
Místní čas: 16:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 13/07/2018
Místní čas: 16:00
Má být:
Datum: 20/07/2018
Místní čas: 16:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Upravená verze technických specifikací byla zveřejněna na internetové stránce pro elektronické zadávání zakázek