Usluge - 258520-2018

16/06/2018    S114

Belgija-Bruxelles: Studija prenošenja Direktive br. 2016/943 o zaštiti poslovne tajne u državama članicama

2018/S 114-258520

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 096-217890)

Pravna osnova:

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija / DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs / Directorate F: Innovation and Advanced Manufacturing
Poštanska adresa: N105 9/023
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3462
E-pošta: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija prenošenja Direktive br. 2016/943 o zaštiti poslovne tajne u državama članicama

Referentni broj: 690/PP/GRO/IMA/18/1133/10358
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73000000 Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ove studije pomoći Komisiji u ocjenjivanju prenošenja i provedbe Direktive (EU) br. 2016/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 8.6.2016. o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja („Direktiva o poslovnoj tajni”) u državama članicama

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/06/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 096-217890

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: II.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Umjesto:

Trajanje u mjesecima: 13

Glasi:

Trajanje u mjesecima: 30

Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 11/07/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 18/07/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 13/07/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 20/07/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

Revidirana je verzija tehničkih specifikacija objavljena na stranici eTendering