Supplies - 258816-2020

04/06/2020    S107

Lithuania-Panevėžys: Construction materials and associated items

2020/S 107-258816

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė
National registration number: 191340120
Postal address: Smėlynės g. 25
Town: Panevėžys
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-35144
Country: Lithuania
Contact person: Evelina Rimkutė
E-mail: evelina.rimkute@panevezioligonine.lt
Telephone: +370 45502104
Internet address(es):
Main address: http://www.panevezioligonine.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6649
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=517493
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=517493&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Įstaigos ir padalinių skyrių apsaugos kampai ir turėklai

II.1.2)Main CPV code
44100000 Construction materials and associated items
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Perkančioji organizacija numato įsigyti įstaigos ir padalinių skyrių kampus ir turėklus.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
44100000 Construction materials and associated items
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

— apsauginiai kampai – 250 vnt.,

— ranktūris PVC – 900 m,

— komplektuojančios sisteminės dalys – 2 200 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis abipusiu šalių sutarimu gali būti pratęsiama vieną kartą 12 (dvylika) mėnesių.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Tiekėjai, pildydami Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) su pardavėju atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros už pirkėjui perduotas tinkamas, atitinkančias sutartyje nustatytus reikalavimus prekes gavimo dienos;

2) pardavėjui laiku nepristačius prekių, pardavėjas moka pirkėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų prekių vertės, o prekių apskritai nepristačius, atsisakius jas pristatyti arba pristačius nekokybiškas ir per pirkėjo nurodytą laiką nepakeitus jų tinkamomis, pardavėjas moka baudą, lygią 20 (dvidešimt) proc. nepristatytų prekių vertės, bei atlygina pirkėjui dėl to turėtus nuostolius, kurių nepadengia bauda. Pirkėjas netesybas gali išskaičiuoti iš jam tenkančių pagal sutartį mokėjimų. Pirkėjas turi teisę pagal šią sutartį pardavėjui priskaičiuotas baudas ir delspinigius išskaičiuoti iš pardavėjui mokėtinų sumų, prieš tai raštu pranešęs pardavėjui.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/07/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/10/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/07/2020
Local time: 10:45
Place:

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, Smėlynės g. 25, Panevėžys, Viešųjų pirkimų skyrius, 12 kab.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai arba jų įgalioti asmenys nedalyvauja susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Panevėžio apygardos teismas
Town: Panevėžys
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/06/2020