Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 258830-2019

04/06/2019    S106

Polonia-Poznań: Equipamiento médico

2019/S 106-258830

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 103-249332)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
Dirección postal: ul. Mickiewicza 2
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Código postal: 60-834
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Filipiak-Kozłowska, Norbert Gill
Correo electrónico: efilipiak@raszeja.poznan.pl
Teléfono: +48 618481011
Fax: +48 618484990
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.raszeja.poznan.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

Número de referencia: SR/XV-270-17-EFK/19
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros

Apartado VI: Información complementaria

VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 103-249332

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Uwaga: Zamawiający planuje zorganizowanie zebrania Wykonawców (wizji lokalnej) – Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 5.6.2019 roku na godz. 10:00. Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie się do pokoju nr 361 (Zamówienia Publiczne) znajdującego się w siedzibie Zamawiającego, III piętro.