Varor - 258866-2019

04/06/2019    S106    - - Varor - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Frankrike-Besançon: Industrirobotar

2019/S 106-258866

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 087-208774)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Région Bourgogne-Franche-comté
Région Bourgogne-Franche-comté
4 square Castan — CS 51857
Besançon Cedex
25031
Frankrike
Kontaktperson: Pauline Petitjean
Telefon: +33 380444010
E-post: pauline.petitjean@bourgognefranchecomte.fr
Nuts-kod: FRC

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.bourgognefranchecomte.fr

Upphandlarprofil: http://www.marches.e-bourgogne.fr

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Acquisition d'équipements et systèmes pluritechnologiques didactisés

Referensnummer: 201902F22001
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42997300
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Voir descriptif de chaque lot (avis initial).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/06/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 087-208774

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Modalité d'ouverture des offres
I stället för:
Datum: 05/06/2019
Lokal tid: 09:30
Ska det stå:
Datum: 06/06/2019
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
I stället för:
Datum: 04/06/2019
Lokal tid: 17:00
Ska det stå:
Datum: 05/06/2019
Lokal tid: 17:00
VII.2)Övriga upplysningar: