Palvelut - 258916-2019

04/06/2019    S106    - - Palvelut - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Tampere: Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)

2019/S 106-258916

Ennakkotietoilmoitus

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Tuomi Logistiikka Oy
2722581-6
Särkijärvenkatu 1
Tampere
33840
Suomi
Yhteyshenkilö: Ida Enqvist
Puhelin: +358 444811009
Sähköpostiosoite: ida.enqvist@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi: FI1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.tuomilogistiikka.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=242022&tpk=f9522980-c4f8-468d-a9f0-323a527aa67b
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: yhteishankintayksikkö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: yteishankintayksikkö

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Fimlab Laboratoriot Oy: Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen alueellisten näyte-, verivalmiste- ja oheistavarakuljetukset

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
60000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ja kuljetettavina tavaroina on ensisijaisesti Fimlab Laboratoriot Oy:n alueelliset näytekuljetukset Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen alueella. Lisäksi hankitaan kuljetuksia runkolinjoille Tampere-Pääkaupunkiseutu ja Tampere-Lahti. Sopimuksen mukaiset kuljetukset käynnistyvät 18.11.2019. Laboratorionäytteet ovat ihmisperäisiä näytteitä, jotka kuuluvat tartuntavaarallisiin aineisiin ja ne luokitellaan VAK-luokkaan 6.2., kategoria B biologinen aine, UN3373. Näytteiden lisäksi reiteillä kuljetetaan sisäistä postia, instrumentteja ja varastotavaraa, pyykkiä sekä poistoon meneviä laitteita.

Poiketen kohdasta II.1.6): Osatarjoukset ovat mahdollisia myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa ilmoitettavalla tavalla.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ja kuljetettavina tavaroina on ensisijaisesti Fimlab Laboratoriot Oy:n alueelliset näytekuljetukset Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen alueella. Lisäksi hankitaan kuljetuksia runkolinjoille Tampere-Pääkaupunkiseutu ja Tampere-Lahti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Hinta / Painotus: 100
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 0
Hinta - Painotus: 100
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 02/09/2019
päättymispäivä: 30/09/2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella yhden (1) vuoden optiokaudella.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
11/07/2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ilmoitetaan myöhemmin julkaistavassa hankintailmoituksessa.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.5)Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä:

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
03/06/2019