Works - 258955-2023

28/04/2023    S84

Romania-Buzău: Construction work for water and sewage pipelines

2023/S 084-258955

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: COMPANIA DE APA
National registration number: RO 22987337
Postal address: Strada: Haret Spiru, nr. 6
Town: Buzau
NUTS code: RO222 Buzău
Postal code: 120242
Country: Romania
Contact person: Raluca Mircea
E-mail: raluca.mircea@cabuzau.ro
Telephone: +40 238/720356
Fax: +40 238/726187
Internet address(es):
Main address: www.cabuzau.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

CL 1 Retele de alimentare cu apa in localitatea Buzau si canalizare in localitatea Buzau

Reference number: CL 1 POIM
II.1.2)Main CPV code
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Contractul implica lucrari de executie pentru:

- Obiectul 1.1 - RECONFIGURARE ADUCȚIUNE APĂ BRUTĂ – MUNICIPIUL BUZĂU

- Obiectul 1.2 - RECONFIGURARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE APĂ – MUNICIPIUL BUZĂU

- Obiectul 1.3 - REABILITARE STAȚIE DE POMPARE APĂ POTABILĂ – GA CRANG – MUNICIPIUL BUZĂU

- Obiectul 2.1 – OPTIMIZARE REȚEA CANALIZARE – MUNICIPIUL BUZĂU

- Obiectul 2.2 – REABILITARE CANAL BY-PASS SEAU – MUNICIPIUL BUZĂU

- Obiectul 2.3 – EXTINDERE REȚEA CANALIZARE – MUNICIPIUL BUZĂU

- Obiectul 2.4 – STAȚII DE POMPARE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU

Activitatile contractului includ:

Lucrari de constructie.

b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice.

c) Testare si punere in functiune.

d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de minim 1095 zile.

e) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.

Valoarea estimata a achizitiei sectoriale este de : 136.046.724 lei ( valoare fata T.V.A). Valoarea estimată a contractului nu include “cheltuieli diverse și neprevăzute”. Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite in Devizul General este de 13.263.683 lei si nu este cuprinsa in valoarea estimata a contractului sectorial.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 36 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare, in a 21-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise de operatorii economici cu 36 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 129 991 829.70 RON
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45232150 Works related to water-distribution pipelines
45232152 Pumping station construction work
45232400 Sewer construction work
45233142 Road-repair works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO222 Buzău
Main site or place of performance:

MUNICIPIUL BUZAU

II.2.4)Description of the procurement:

Lucrările de constructie includ:

Obiectul 1.1 - RECONFIGURARE ADUCȚIUNE APĂ BRUTĂ – MUNICIPIUL BUZĂU

- reconfigurare prin inlocuire conducta de aductiune Front captare Sud in lungime de 7217 m (inclusiv subtraversari/supratraversari);

- reconfigurare prin inlocuire conducta de aductiune Front captare Zahar in lungime de 4625 m (inclusiv subtraversari/supratraversari).

Obiectul 1.2 - RECONFIGURARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE APĂ – MUNICIPIUL BUZĂU

- reconfigurare prin inlocuire retea de distributie în lungime totală de 24.976 m (inclusiv subtraversari/supratraversari);

- executarea a 21 bransamente la punctele de ridicare a presiunii cu o lungime totala aproximativa de 1500 m.

Obiectul 1.3 - REABILITARE STAȚIE DE POMPARE APĂ POTABILĂ – GA CRANG – MUNICIPIUL BUZĂU

- inlocuirea pompelor aflate in statia de pompare aferenta GA Crang cu un grup nou care va avea 3A + 1R pompe (debitul unei pompe Qp = 65 l/s, Hp=40m) prevazut cu debitmetru electromagnetic si cu integrare in sistemul SCADA.

Obiectul 2.1 – OPTIMIZARE REȚEA CANALIZARE – MUNICIPIUL BUZĂU

- optimizarea retelei de canalizare unitara existenta în lungime totală de 3576 m.

Obiectul 2.2 – REABILITARE CANAL BY-PASS SEAU – MUNICIPIUL BUZĂU

- reabilitare canal by-pass existent în lungime totală de 707 m.

Obiectul 2.3 – EXTINDERE REȚEA CANALIZARE – MUNICIPIUL BUZĂU

- Extinderea retelei de canalizare menajera pentru o lungime de 2624 m.

Obiectul 2.4 – STAȚII DE POMPARE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU

- Stații pompare ape uzate menajere 3 bucăți.

- Conductă de refulare apă uzată menajeră în lungime totală de 700 m.

Pentru toate obiectivele de investitie mai sus mentionate se vor executa urmatoarele activitati:

- Lucrari de constructie.

- Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice.

- Testare si punere in functiune.

- Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de minim 1095 zile.

- Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Perioada de garantie acordata lucrarii / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

II.2.14)Additional information

Clauza suspensiva

Intrarea în vigoare a prezentului Contract de Lucrări este sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea contractului este condiționată de obținerea aprobării Comisiei Europene a Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria sa de operare, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Proiect finanțat prin Contractul de Finanațare nr. 301/23.12.2019, încheiat între Compania de Apa SA Buzau (beneficiara finanțării) și Ministerul Fondurilor Europene, Proiect din care derivă direct necesitatea lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract.

Semnarea contractului se va face în termen de maxim 6 luni (termen estimat de Compania de Apa SA Buzau pentru obținerea finanțarii) de la data la care ofertantul declarat câștigător este în drept să semneze contractul, respectiv în perioada de valabilitate a ofertelor și a garanției de participare.

În situația în care, indiferent de motive, Comisia Europeană nu va aproba in termenul de mai sus, Proiectul derulat de Compania de Apa SA Buzau, Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu incheia contractul, iar Antreprenorul întelege că Beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător pentru vreun prejudiciu apărut în cazul neîncheierii Contractului de Lucrări, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Beneficiarul a fost notificat asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Antreprenorul acceptă prezenta clauza suspensiva, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Efectele prezentei clauze suspensive vor înceta de îndată ce Comisia Europeană va aproba Proiectul, Beneficiarul angajându-se ca în termen de 7 (șapte) zile de la intrarea în posesie a respectivului document, să înștiințeze Antreprenorul cu privire la semnarea contractului

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 167-438580
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: F752
Title:

CL1 Retele de alimentare cu apa in localitatea Buzau si canalizare in localitatea Buzau

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/04/2023
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EUSKADI
National registration number: RO 17021083
Postal address: Strada Eugeniu de Savoya, Nr. 12
Town: Timisoara
NUTS code: RO424 Timiş
Postal code: 300085
Country: Romania
E-mail: dan.danoiu@euskadi.ro
Telephone: +40 356007926
Fax: +40 356007926
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII
National registration number: RO 2196150
Postal address: Strada Aleea Electrolizei, Nr. 1
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430392
Country: Romania
E-mail: tehnic@amisa.ro
Telephone: +40 262212862
Fax: +40 262215015
Internet address: www.amisa.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: TUBULAR TEHNO SISTEM
National registration number: RO 11074003
Postal address: Strada Carpin Dan, martir, Nr. 4
Town: Timisoara
NUTS code: RO424 Timiş
Postal code: 300289
Country: Romania
E-mail: elekesmaria@tubular.ro
Telephone: +40 722379673
Fax: +40 356263136
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 136 046 724.00 RON
Total value of the contract/lot: 129 991 829.70 RON
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

TOATE SPECIFICATIILE, SERVICIILE SI CERINTELE MENTIONATE SI SOLICITATE IN CADRUL DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE (INCLUSIV CAIET DE SARCINI) SUNT INSOTITE DE MENTIUNEA "SAU ECHIVALENT".

Clauza suspensiva

Intrarea în vigoare a prezentului Contract de Lucrări este sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea contractului este condiționată de obținerea aprobării Comisiei Europene a Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria sa de operare, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Proiect finanțat prin Contractul de Finanațare nr. 301/23.12.2019, încheiat între Compania de Apa SA Buzau (beneficiara finanțării) și Ministerul Fondurilor Europene, Proiect din care derivă direct necesitatea lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract. Semnarea contractului se va face în termen de maxim 6 luni (termen estimat de Compania de Apa SA Buzau pentru obținerea finanțarii) de la data la care ofertantul declarat câștigător este în drept să semneze contractul, respectiv în perioada de valabilitate a ofertelor și a garanției de participare. În situația în care, indiferent de motive, Comisia Europeană nu va aproba in termenul de mai sus, Proiectul derulat de Compania de Apa SA Buzau, Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu incheia contractul, iar Antreprenorul întelege că Beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător pentru vreun prejudiciu apărut în cazul neîncheierii Contractului de Lucrări, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Beneficiarul a fost notificat asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Antreprenorul acceptă prezenta clauza suspensiva, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Efectele prezentei clauze suspensive vor înceta de îndată ce Comisia Europeană va aproba Proiectul, Beneficiarul angajându-se ca în termen de 7 (șapte) zile de la intrarea în posesie a respectivului document, să înștiințeze Antreprenorul cu privire la semnarea contractului

- Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie.

- Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuliala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta. Vizitele de amplasament se vor efectua in a 15-a zi de la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Operatorii economici interesati vor fi prezenti la sediul entitatii in ziua mentionata, la ora 9.30. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei. In urma participarii la vizita amplasamentului va fi incheiat un proces verbal intre operatorii economici participanti si autoritatea contractanta.

- Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.

- Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.

- Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

- Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro.

- Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „solicitari de

clarificare/intrebari/comunicari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

- Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „lista clarificari notificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro.

- Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea „solicitari de clarificare/intrebari/comunicari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „solicitari de clarificare/intrebari/comunicari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei in conformitate cu prevederile legale referitoare la semnatura electronica.

- În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de traducere autorizata a acestora în limba română.

- Durata de executie este de 548 zile (de la data emiterii ordinelor de incepere a lucrarilor). Perioada de Garantie este de minim 1095 zile. In vederea completarii de catre operatorii economici interesati, DUAE se va accesa de pe urmatorul link: www.e-licitatie.ro.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: COMPANIA DE APA
Postal address: str Spiru Haret, nr 6
Town: Buzau
Postal code: 120242
Country: Romania
E-mail: raluca.mircea@cabuzau.ro
Telephone: +40 238726187
Fax: +40 238726187
Internet address: www.cabuzau.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/04/2023