Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 259250-2019

04/06/2019    S106

Hungría-Budapest: Servicios de relaciones públicas

2019/S 106-259250

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Número de identificación fiscal: EKRSZ_28360577
Dirección postal: Garibaldi utca 2.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU11 Budapest
Código postal: 1054
País: Hungría
Persona de contacto: Dr. Nyőgéri Zsolt
Correo electrónico: nyogeri.zsolt@nkoh.gov.hu
Teléfono: +36 18966863
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nkoh.kormany.hu
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_33850072
Dirección postal: Daróczi út 3.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1113
País: Hungría
Persona de contacto: Dr. Szalay Árpád
Correo electrónico: arpad.szalay@nofnkft.hu
Teléfono: +36 17956366
Fax: +36 17950822
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nkoh.kormany.hu
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000651882019/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000651882019/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: A 247/2014.(X.1.) Kr. szerinti feladatok ellátása

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

A Nemzeti Kastély- és Várprogram 7 helyszínre

Número de referencia: EKR000651882019
II.1.2)Código CPV principal
79416000 Servicios de relaciones públicas
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében komplex kommunikációs feladatok beszerzése 7 helyszínre vonatkozóan

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 267 627 872.00 HUF
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79416000 Servicios de relaciones públicas
79821000 Servicios de acabado de impresiones
79822500 Servicios de diseño gráfico
79952000 Servicios de eventos
92112000 Servicios relacionados con la producción de películas cinematográficas y videocintas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Megrend székh, tatai Esterházy-kastély, bajnai Sándor-Metternich-kastély, dégi Festetics-kastély, füzérradványi Károlyi-kastély, majki Kamalduli Remeteség, nádasdladányi Nádasdy-kastély, sümegi Püspöki palota

II.2.4)Descripción del contrato:

Vállalkozási keretszerződés;

Stratégiai tervezés AT feladata a7 kastély kommunikációjával összefüggő stratégiai tervezési feladatok ellátása: külön-külön az egyes helyszínekre vonatkozóan rendezvénystratégiát is magába foglaló éves átfogó kommunikációs stratégia kidolgozása és kampány stratégiák kidolgozása, kastélyonként 4 db;

Integrált reklámügynökségi feladatok-kreatív tervezés és szövegírás: AT feladata a Megrendelő kommunikációs stratégiájával összhangban, a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram arculatát és a 7 helyszín már rendelkezésre álló kiállítási arculatát figyelembe véve integrált reklámügynökségi feladatok ellátása, főképp a kreatív koncepció és az egyes médiaeszközökre, marketing eszközökre alkalmazott kreatívok kidolgozása és szövegírási feladatok ellátása. AT a Megrendelő számára médiaeszközönként (óriásplakát, cityligh plakát, sajtóhirdetés, plakát stb.) és egyéb marketing eszközönként (kiadvány, belépőjegy, képeslap, megállító tábla stb.) 3-3 db kreatívot ad át, amelyek közül a Megrendelő kiválasztja a kommunikációs céljainak leginkább megfelelő változatot. A kommunikációs tartalom egy része a magyar nyelvi változat mellett a főbb célpiacok anyanyelvein is elkészüljön (angol, német, szlovák, román, ukrán, orosz, cseh). A magyar és angol nyelvű anyagok elkészítése minden esetben elvárt feladata AT-nek, a további nyelvi változatok egyes helyszínenként eltérőek lehetnek.

Grafikai tervezés és nyomdai előkészítés: AT feladata a kommunikációs és marketing eszközök teljes körű grafikai tervezése és nyomdai előkészítése: a nyomdai termékek (szórólap, kiadvány, belépőjegy, térkép, képeslap),médiafelületeken használandó hirdetések (óriásplakát, CLP plakát, sajtóhirdetés, A3, B1 plakát, banner), ajándéktárgyak (toll, csokoládé, papírtáska, pendrive lufi, powerbank, bögre, termosz, hűtőmágnes), dekorációs-, és installációs eszközök (fotófal, roll up, sajtófal, megállítótábla, stand),Weboldal, e-hírlevél.

Gyártás-fotózás:AT feladata a hirdetések, online megjelenések és a nyomdai eszközök tervezése során felhasználásra kerülő képi elemek biztosítása fotózási feladatok ellátásával vagy stockfotó vásárlásával, illetve a rendezvények képi dokumentálása. A kültéri és beltéri megjelenéshez egyaránt, max 15-15 db. professzionális fotó biztosítása elvárt kastélyonként. A rendezvények képi dokumentálása során rendezvényenként min 20 db. professzionális fotó elkészítése elvárt AT-től.

Gyártás-nyomdai feladat:AT feladata az alábbi nyomdai termékek és a médiafelületeken megjelenő hirdetések teljes körű nyomdai kivitelezése: Szórólapok, kiadványok,Belépőjegyek, kastély térkép gyártása, képeslapok gyártása,Óriásplakát, CLP plakát, B1 plakát és A3 plakát.

Gyártás-ajándéktárgyak, dekorációs és marketing eszk:AT feladata ajándéktárgyak logózása, továbbá marketing és promóciós célú tárgyak gyártása: Ajándéktárgyak (logó: NKVP logó + kastélylogó + Széchenyi 2020 logó),toll, csokoládé, papírtáska, pendrive, lufi pálcával, bögre, termosz, power bank, hűtőmágnes,Dekorációs és marketingeszközök (logó: NKVP logó + kastélylogó + Széchenyi 2020 logó),roll-up, sajtófal, megállító tábla, asztali névtábla tartó, fotófal, standard alap stand

PR-ügynökségi szolg: AT feladatai tervezetten e körben: Éves PR-stratégia kidolgozása, PR akciótervek kidolgozása, PR cikk szövegírás átadott háttéranyag alapján, sajtótájékoztatókkal és egyéb rendezvén yekkel kapcsolatos PR feladatok ellátása, sajtófigyelés

Online ügynökségi feladatok: AT feladata e körben az egyes kastélyok honlapjának létrehozása, vagy meglévő weboldalak frissítése grafikai szempontból az elfogadott kreatív koncepciók alapján, valamint a menürendszer megújításával, és a tartalom szövegezésének frissítésével. A honlapok reszponzív weboldallá alakítása és az NKVP weboldal alá aloldalként való integrálása. Az egyes kastélyok Facebook oldalának létrehozása, vagy ahol ez már rendelkezésre áll, ott a meglévő Facebook-oldal updatelése.

Folytatááss a felhív II.2.11. pontban

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 2.1..A felhívás M.2) a) alpont szerinti, teljesítésben részt vevő kreatív igazgató szakember kommunikációs stratégia és/vagy kreatív koncepció elkészítésében szerzett szakmai többlettapasztalata (db) / Ponderación: 40
Criterio de calidad - Nombre: 2.2.A felhívás M.2) b) alpont szerinti, teljesítésben részt vevő vezető rendezvényszervező szakember kisebb rendezvény lebonyolításában szerzett szakmai többlettapasztalata) (db) / Ponderación: 40
Criterio de calidad - Nombre: 2.3.A felhívás M.2) c) alpont szerinti, teljesítésben részt vevő szakember kommunikációs kampány médiatervezési és - vásárlási feladatainak ellátása során szerzett szakmai többlettapasztalata (db) / Ponderación: 40
Criterio de calidad - Nombre: 3.Fiatal munkavállaló alkalmazása (fő) / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 850
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 267 627 872.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/09/2019
Fin: 31/03/2020
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

A teljesítési határidőt a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozattal meghosszabbíthatja azzal, hogy a hosszabbítás időtartamának igazodnia kell a Projekt támogatási szerződésében rögzített fizikai megvalósítás határidejéhez.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

A meglévő és tervezett közösségi média felületek stratégiájának tervezése, közösségi média menedzsment, meglévő közösségi felület (Facebook oldal, Youtube csatorna) tartalommenedzselése, új közösségi média felületek, blogok tartalommenedzsmentje, képes, videós, szöveges tartalmak feltöltése, közösségi felületek kommentek kezelése, hirdetési kampányok tervezése és lebonyolítása, Facebookon megjelenő kvíz- és egyéb kreatív játékok teljeskörű megvalósítása, lebonyolítása.

Rendezvényszervezés: AT feladata a Megrendelő kommunikációs tevékenységéhez kapcs.rendezvénykoncepció kialakítása, rendezvények teljes körű megszervezése és lebonyolítása (technikai eszközök, előadók, programok, játékok, berendezés, dekoráció bizt, rendezvényhelyszín berendezése, dekorálása, catering teljes körű biztosítása). Várhatóan a következő rendezvénytípusok megvalósítása a 2019–2020 évekre vonatkozóan: Nagyközönségnek szóló rendezvény tematikus megtervezése és lebonyolítása éves szinten kastélyonként min 2 db nagyobb és 3 db kisebb rendezvény.Nagyobb rendezvény: min 800–1000 fő részvételével, min 1 sztárfellépővel, gyerekeknek szóló programelemmel, egész napos programokkal, színpad, fény- és hangtechnika biztosításával, 4 hostess, catering nélkül, a rendezvényről fotó- és videódokumentációval. Kisebb rendezvény: tematikus rendezvény, színházi előadás, komolyzenei koncert, családi nap, gyerekprogram, min 150 fő részvételével, min 2-3 óra időtartamú, igény esetén színpad fény- és hangtechnika biztosításával, 2 hostess, catering nélkül, a rendezvényről fotó- és videódokumentációval. A rendezvény helyszínét a Megrendelő biztosítja.Alapkő-letétel lebonyolítása (kastélyonként 1 db) és Megnyitó rendezvény a kastély átadásakor (kastélyonként 1 db): VIP meghívottakkal, sajtó részvétellel, fogadással 50 főre. A rendezvény helyszínét a Megrendelő biztosítja. Egynapos study tour-ok szervezése: éves szinten kastélyonként 3 db (beutaztatók, rendezvényszervezők, filmesek részére)Szakmai koncepció elkészítése (3 db), rendezvény lebonyolítása max. 30 fő /alkalom részvételével, catering-gel, bővített kávészüneti bekészítéssel éves szinten 3 alkalommal.Belföldi kiállításokon való megjelenés éves szinten kastélyonként 2-4 db. Standbérlet, 2 fő hostess biztosítása a kiállítások teljes időtartamára, kiállítási katalógusban való megjelenés, a kiállítási honlapon való megjelenés koordinálása.Tervezett kiállítások megnevezése: Utazás kiállítás, Esküvő Kiállítás — Papp László Sportaréna, továbbá részvétel az egyes kastélyok vonzáskörzetében megrendezésre kerülő helyi fesztiválokon, illetve kapcsolódás országos rendezvénysorozatokhoz (pl. Múzeumok Majálisa, Múzeumok Őszi Fesztiválja).Sajtótájékoztatók szervezése, lebonyolítása.Éves szinten 2 alkalommal kastélyonként állófogadással. A rendezvény helyszínét a Megrendelő biztosítja.

Médiatervezés és-vásárlás:Médiatervezési és -vásárlási feladatok ellátása médiatervező illetve kampányhatékonyság mérésére szolgáló szoftverek segítségével a műszaki leírásban részletesen meghatározott elvárások figyelembevételével.AT feladata a médiatervezés és-vásárlás teljeskörű lebonyolítása (médiastratégia alkotás, médiamix, médiaterv elkészítése, médiavásárlás végrehajtása, kapcs ügynökségi szolg) A Megrendelő által preferált médiumok: Óriásplakát, CLP: frekventált helyeken, preferáltan autópályák, autóutak, fő közlekedési útvonalak mentén, a helyszínhez vezető útvonalakon, és az adott helyszín 50 km-es körzetében történő kihelyezés. Sajtóhirdetések és PR cikkek elhelyezése: országos és helyi terjesztésű napi és hetilapokban, magazinokban, méret: 1/1 oldal, (évente min 6 alkalommal kastélyonként). Online PR cikkek megjelentetése évente legalább 6x1 hét időtartamra. A Megrendelő által koordinált feladatokat AT a szerződés megkötésétől a 31.3.2020.-ig terjedő időszakban köteles teljesíteni. A feladatok teljesítésére Megrendelő és nyertes AT között keretszerz jön létre. Megrendelő köteles a Keretösszeg 70 %-át kimeríteni. Részletek a szerztervben, műsz leírásban

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

GINOP-7.1.1-15-2015-00007, GINOP-7.1.1-15-2015-00004, GINOP-7.1.1-15-2015-00006, GINOP-7.1.1-15-2015-00008, GINOP-7.1.1-15-2015-00002, GINOP-7.1.1-15-2015-00001, GINOP-7.1.1-15-2015-00003

II.2.14)Información adicional

Ajánlatkérő opciót nem kér,a II.2.11. pont technikai okból került kitöltésre. A II.2.4. pont folytatása a II.2.11. pontban a karakterkorlátra tekintettel történt.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. (továbbiakban: Rendelet) 1. §, 4. §, 8–11. §., 12–13. § és 15. § rendelkezései szerint kell igazolni.

AT-nek az ajánlatában a Rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésének hatálya alá. AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD kitöltése során a Rendelet 4. § (1)–(2) bekezdését köteles figyelembe venni.

AK a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén a Magyarországon letelepedett AT a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok tekintetében a Rendelet 8–9. §-ában rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát, azzal, hogy a Rendelet 8. § tekintetében a 2007. évi CXXXVI. törvény helyett a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosról kell nyilatkozni.

AK a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén a nem Magyarországon letelepedett AT a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok tekintetében a Rendelet 10–11. §-ában rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. ennek hiányában ennek tényéről is nyilatkozni szükséges (EKR űrlap).

Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A kizáró okok igazolása során figyelemmel kell lenni a Rendelet 16. §-ában foglaltakra is.

III.2.2. pont folytatása:

Késedelmi kötbér, alapja az adott megrendelés késedelemmel érintett elemére eső nettó ellenértéke.Mértéke a kötbéralap 2 %-a/naptári nap,összesen max a teljesítéssel érintett megrendelés ellenértékének 20 %-a lehet. Hibás teljesítési kötbér,alapja az adott megrendelés hibás teljesítéssel érintett elemének a nettó ellenértéke, mértéke 30 %. Meghiúsulási kötbér, alapja a Szerződés szerinti Keretösszegből a meghiúsulás időpontjáig le nem hívott (ki nem fizetett) rész vagy a megrendelés teljes nettó ellenértéke. Mértéke: 30%

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági- pénzügyi alkalmassági követelményt.

VI.3. pont folytatása:

10. Az ajánlat összeállításával kapcsolatban felmerült költség az AT-t terheli.

11. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot magyar forintban kell megadni. A nem magyar forintban rendelkezésre álló adatok vonatkozásában AK a KD-ben foglaltak szerint jár el.

12. AK előír a Kbt. 54. § szerinti ajánlati biztosítékot figyelemmel a KD I. Fejezet 13. pontjában foglaltakra. Az ajánlati biztosíték mértéke: 2 000 000 HUF.

A biztosítékot a Kbt. 54. § (1) bek. szerint kell rendelkezésére bocsátani, amely az AT választása szerinti módon, a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint teljesíthető. A biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított — készfizető kezességvállalást tartalmazó — kötelezvénnyel. Az igazolást az ajánlathoz csatolni kell. Fizetési számlára történő befizetés esetében az AK (HU 10033001-00338783-00000017) számú fizetési számlájára kell a biztosítékot megfizetni. Ebben az esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát kell az ajánlatba csatolni. Az ajánlat érvénytelen, ha az AT a biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.

14. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, de alkalmazza a Kbt. 81. § (4)–(5) bekezdését. AK eredménytelenné nyilvánítja az eljárást akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott módon nem orvosolható.

15. A felhívás II.2.7. pontjában megadott szerződés kezdési időpontja tervezett dátumként kezelendő, az a közbeszerzési eljárás lezárásának időpontja figyelembevételével módosulhat.

16. A Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumokban, továbbá a Közbeszerzési eljárásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai, továbbá a mindenkor hatályos Ptk. szerint kell eljárni. Alkalmazandó továbbá az eljárás lebonyolítása során EKR, figyelemmel a 424-es Korm. rendeletben foglaltakra.

17. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-KR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas.

18. Ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap.

19. Jelen közbeszerzési eljárás tekintetében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként dr. Zsabokorszky Ágnes jár el. (lajstromszám: 00127.)

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

III.1.3) pont folytatása:

M3) a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírását, bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedése.

M4) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség megnevezését és leírását, továbbá csatolja a rendelkezésre állás jogcímét igazoló bizonyítékokat.. (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.§ (3) bek. i) pontja szerint).

M.3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik ISO 9001 szerinti, kommunikációs kampány tervezésére és kivitelezésére, médiatervezésre és -vásárlásra is kiterjedő minőségbiztosítási rendszerrel.

M4) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a teljesítéshez legalább az alábbi vagy azzal funkcionálisan egyenértékű eszközökkel, berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel:

a) Nielsen Arianna szoftver, valamint a hozzá tartozó nézettségi és reklám adatbázisok, és

b) TNS Hoffman Choices (NOK és rádióhallgatottsági adatbázis), és

c) TNS Hoffman TGI adatbázis, és

d) DKT közönségmérés

e) Outdoor Full Power közterületi tervező és optimalizáló szoftver és adatbázis

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1) Ajánlattevő nyújtsa be a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, az alkalmasság M1) pont

Szerinti minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (321/2015. (X.30.) 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben) vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolást (321/2015. (X.30.) 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben) legalább a következő tartalommal: a) teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap és nap megjelölésével); b) szerződést kötő másik fél, c) szolgáltatás tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), mennyisége valamint d) arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

M2) be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket, végzettségük, képzettségük ismertetésével (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.§ (3) bek. b) pontja szerint). A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) vonatkozásában csatolandó:

Az ismertetőt cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában kell benyújtani (a bevonni kívánt szakember(ek) bemutatásáról.); — A teljesítésbe bevont szakember(ek)nek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatban kell vállalniuk, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fognak állni; — a szakember(ek) végzettséget, képzettségét igazoló dokumentumok (bizonyítványok) egyszerű másolata; — a szakember szakmai gyakorlatát bemutató, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M.1.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával:

Amely rendezvényszervezési feladatok ellátására irányult, és amelynek keretében sor került legalább 10 darab nagyobb rendezvény teljes körű megszervezésére és lebonyolítására.

M.1.2) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával:

Amely kommunikációs feladatok/integrált reklámügynökségi szolgáltatások ellátására irányult és amelynek keretében sor került rendezvénystratégiát is magába foglaló éves kommunikációs stratégia elkészítésére.

A referenciák közötti átfedés lehetséges, de ajánlattevő az M.1) követelményeknek való megfelelést legfeljebb 4 referenciával teljesítheti.

M.2) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt, felsőfokú (egyetem vagy főiskola) végzettségű szakemberekkel, amely szakemberek teljes szerződés időtartama alatti rendelkezésre állása szükséges:

a. legalább 1 fő kreatív igazgató szakemberrel, aki legalább 3 év kreatív területen szerzett irányítási tapasztalattal rendelkezik és ezen 3 év alatt részt vett legalább 1 db kommunikációs stratégia és legalább 1 db kommunikációs kampányhoz kapcsolódó kreatív koncepció kidolgozásában.

b. legalább 1 fő vezető rendezvényszervező szakemberrel, aki legalább 3 év vezető rendezvényszervezői tapasztalattal rendelkezik és ezen 3 év alatt részt vett legalább 10 db kisebb rendezvény lebonyolításában.

c. legalább 1 fő médiatervező, — vásárló szakemberrel, aki legalább 3 év médiatervezés és — vásárlás területen szerzett tapasztalattal rendelkezik és ezen 3 év alatt részt vett legalább 1 db kommunikációs kampány médiatervezési és - vásárlási feladatainak ellátásában.

A szakemberek közötti átfedés nem megengedett.

AK kommunikációs kampány alatt a következőket érti:

Meghatározott célcsoport(ok) számára meghatározott üzenete(ke)t, mind vizuálisan, mind pedig tartalmában (szövegében) azonos kreatív koncepcióval megjelenítő, adott időintervallumon belül célzottan megvalósuló az egész országra kiterjedő figyelemfelhívó, tájékoztató tevékenység, amely magában foglalja a kreatív koncepció megalkotását, a kreatív koncepciónak megfelelő médiahirdetések gyártását és ezek médiafelületeken történő megjelenítését.

AK nagyobb rendezvény alatt a következőket érti: egész napos programokat legalább 600 fő részére biztosító rendezvény legalább egy sztárfellépővel.

Ak kisebb rendezvény alatt a következőket érti: legalább 2 óra időtartamú, legalább 100 fő részére szervezett rendezvény.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Ajánlattétel,szerződések és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Ellenérték fedezetét 100 %-ban Uniós forrás biztosítja. AK a vállalk. díjat a szerztervben meghat számlázási rend alapján kiállított számlák alapján fizeti meg átutalással a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek szerint. AK a kifizetések során a hatályos adózás rendjéről szóló előírásokat is teljes körben alk. A szerződések teljesítésével kapcsolatos feltételeket a KD tart. Az ellenszolg. eu-s támogatásból finanszírozott, a támogatásból származó összeg kifizetése a 2014–2020 programozási időszakban a 272/2014. (XI. 05.) Kr. 129. § (1) bek alapján utófinanszírozással a kedvezményezett fiz.számlájára történő utalással kerül sor. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel kell lenni.

Folytatás a felhívás III.1.1-BEN

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 05/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 05/07/2019
Hora local: 12:00
Lugar:
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

A gazdasági szereplő regisztrációját követően az érintett eljáráshoz elérhető EKR felület. A Kbt. 68. § (1), (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan — azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek — az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján az a gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban AT lehet — a megfelelő ajánlattétel érdekében — a KD-ben foglaltakkal kapcsolatban írásban, elektronikus úton kiegészítő tájékoztatást kérhet figyelemmel a KD I. 5. pontjában foglaltakra. Az EKR rendszerben előzetesen regisztrált AT-k a Felhívással és a KD-al kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően a KD I. Fejezet 5. pontjában és a II. Fejezet 1. és 5. pontja alapján.

2. Hiánypótlás: AK az eljárás során — összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal — a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Abban az esetben, ha AT hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hp elrendelésére, úgy AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján e gazdasági szereplő tekintetében egy alkalommal biztosít hp lehetőséget a KD I. Fejezet 11. pontja szerint.

3. AK nem teszi kötelezővé projekttársasági létrehozását, azonban közös ajánlattételre lehetőség van a KD I. Fejezet 3.8 pontja szerint.

4. Az ajánlatban csatolandó nyilatkozatok, dokumentumok listáját, valamint az Ajánlat összeállításának tartalmi és formai követelményeit a KD I. Fejezete és II. Fejezete tartalmazza.

5. AK felhívja a 321/2015. (X. 30.) Korm. 30.§ (4) bek. alapján az AT-k figyelmét, hogy a minősített AT-k jegyzékében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapította meg az alkalmassági követelményeket (M1) – M4) pont).

6. Értékelés: Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont illetve alszempont esetében egyaránt: 0–10 pont

Az értékelés módszere: az 1. részszempont valamennyi alszempontja esetén relatív értékelés fordított arány, a 2. részszempont 2.1., 2.2. és 2.3. alszempontok esetén relatív értékelés egyenes arány, a 2.2. alszempont esetén pontozás. Az egyes részszempontokhoz kapcsolódó alszempontok és azok súlyszámai részletesen a karakterkorlátra tekintettel a dokumentációban kerülnek megadásra. A Kbt. 77. § (1) bek. alapján a 2. részszempont 2.1., 2.2. és 2.3. alszempontok M2) a, b, és c szakember többlettapasztalatának legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb szintje: 0–5 db, A 3. alszempont esetén a fiatal munkavállalók alkalmazásának legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb figyelembe vett megajánlása: 0–5 fő.

7. A Kbt. 47. § (2a) bekezdése alapján ahol az AK a Közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum — ha jogszabály eltérően nem rendelkezik — egyszerű elektronikus másolati formában is benyújtható.

8. AK előírja a Kbt. 47. § (2a) bekezdésétől eltérően az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál, elektronikus okiratként feleljen meg a Pp. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek, így az alábbi dokumentumok esetében: biztosíték esetében garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is elfogadja.

9. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-KR rendelet 13.§-a vonatkozik, továbbá a KD II. Fejezet 2. pontja tartalmaz rendelkezéseket.

Folytatás a III.1.2. pontban és a VI.4.3. pontban

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A VI.3.pont folytatása:

Részajánlattétel kizárása: Jelen közbeszerzési eljárás tárgya olyan szolgáltatás, amely tekintetében a Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti alapelv érvényesülése akként biztosítható, ha AK a közbeszerzés tárgyát nem bontja részekre. Az ellátandó feladatok együtt szoros kapcsolatban áll egymással, ezek megbontása és nem egy gazdasági szereplő által történő elvégzése kockázatossá teszi az elvárt minőségben történő teljesítést és csökkenti a költséghatékonyságot. Figyelembe véve a kommunikációs ügynökségek, mint potenciális gazdasági szereplők szervezeti felépítését, komplex kommunikációs feladatok esetében a hatékony teljesítés alapja mind időben, mind pedig a költségek szempontjából a lehető legtöbb részfeladat egy szakmai irányítás alatt történő megvalósítása. Különösen igaz ez a kreatív anyagok koncepciójának kitalálására, megtervezésére és gyártására, és ezzel összefüggésben a médiastratégia megtervezésére és a médiafelületek megvásárlására. A létrehozott kreatív eszközök hatékonyságának sikere ugyanis nagyban múlik a megfelelő médiacsatornák és azok médiafelületeinek kiválasztásán és eredményes használatán. Egy adott kampány, és a Megrendelő céljainak megvalósítását szolgálja, ha a médiacsatornák lehetőségeit ismerő gazdasági szereplő egyben a felületeken megjelenő kommunikációs eszközöket is megtervezi. További szakmai indok, hogy a feladatok elvégzésére sokszor kevés idő áll rendelkezésre, így ha a feladatok ellátása több gazdasági szereplő által történne, a Megrendelő és a gazdasági szereplők, valamint a Megrendelő engedélyével a gazdasági szereplők között történő információátadás sok időt elvehet a feladat végrehajtására rendelkezésre álló időből, amely hátrányosan érintheti a Megrendelőt.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
31/05/2019