29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Dostawy - 259428-2021

21/05/2021    S98

Polska-Bełchatów: Urządzenia drukujące i graficzne

2021/S 098-259428

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 247-614905)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Adres pocztowy: ul. Węglowa 5
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rawa
E-mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Tel.: +48 223402659
Faks: +48 223401065
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gkpge.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Systemy S.A.
Adres pocztowy: ul. Sienna 75
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-883
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rawa
E-mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Tel.: +48 223402659
Faks: +48 223401065
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gkpge.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Energia Odnawialna S.A.
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 59A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-876
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rawa
E-mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Tel.: +48 223402659
Faks: +48 223401065
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gkpge.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Dystrybucja S.A.
Adres pocztowy: ul. Garbarska 21 A
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 20-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rawa
E-mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Tel.: +48 223402659
Faks: +48 223401065
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gkpge.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A.
Adres pocztowy: ul. Złota 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rawa
E-mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Tel.: +48 223402659
Faks: +48 223401065
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gkpge.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Obrót S.A.
Adres pocztowy: ul. 8 Marca 6
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rawa
E-mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Tel.: +48 223402659
Faks: +48 223401065
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gkpge.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wraz z utrzymaniem urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-function Printer) dla Spółek GK PGE (CSW3)

Numer referencyjny: POST/PGE/PGE/DZ/00091/2020
II.1.2)Główny kod CPV
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wraz z utrzymaniem oraz podłączenie do centralnego systemu wydruku (CSW – zrealizowanego w oparciu o rozwiązania SafeQ w wersji 6 MU 31 firmy YSoft i SiteAudit w wersji 6.8 firmy Netaphor, który PGE Systemy S.A. nabyła na potrzeby GK PGE w postępowaniu publicznym PZW/9/2015) urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer) i drukarek dla Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/05/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 247-614905

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/05/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 26/05/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/05/2021
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 26/05/2021
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: