Varor - 259428-2022

16/05/2022    S94

Sverige-Gävle: Programvara för dokumenthantering

2022/S 094-259428

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 072-191756)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ecenea Procurement AB
Nationellt registreringsnummer: 556977-2204
Postadress: Timmermansgatan 1
Ort: Gävle
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 802 66
Land: Sverige
Kontaktperson: Thomas Sevilä
E-post: thomas.sevila@ecenea.se
Telefon: +46 736-795266
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ecenea.se/
Upphandlarprofil: http://www.linkedin.com/in/thomassevila

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ärendehanteringssystem för IT-Center- Ludvika kommun

Referensnummer: GNU 2022/3
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48311000 Programvara för dokumenthantering
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser en molnbaserad systemlösning för ärendehantering över multipla domäner (AD)/IT-landskap med tillhörande förvaltning och support samt utveckling av befintlig och ny funktionalitet. Upphandlingen avser ett helhetsåtagande i den mening att systemleverantören under avtalsperioden förväntas bistå vid såväl införande som avveckling.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/05/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 072-191756

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.7
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 12/05/2022
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 11/05/2022
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: