Доставки - 25970-2019

TIЗаглавиеБългария-София: Мебелировка за офиса
NDНомер на публикацията на обявлението25970-2019
PDДата на публикуване18/01/2019
OJНомер на броя на ОВ S13
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаНационална агенция за приходите (131063188)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен16/01/2019
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)39130000 - Мебелировка за офиса
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG311
BG313
BG314
BG315
BG321
BG322
BG331
BG341
BG421
IAИнтернет адрес (URL)http://www.nap.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС