Servicios - 259766-2019

04/06/2019    S106

Česko-Praha: Analýza dat

2019/S 106-259766

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 086-206575)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Národní identifikační číslo: 47609109
Poštovní adresa: Na Františku 32
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 110 15
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Václav Špetlík
E-mail: spetlik@mpo.cz
Tel.: +420 224852724
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.mpo.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MPO

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zavedení dynamického nákupního systému na zajištění plnění Evaluačního plánu OP PIK

II.1.2)Hlavní kód CPV
72316000 Analýza dat
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou v obecném vyjádření služby vedoucí k naplňování evaluačních povinností v souladu s Evaluačním plánem OPPIK pro programové období 2014-2020. Půjde tedy o realizaci evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací v souladu s EP OP PIK a jejich aktualizace, realizaci příp. ad hoc evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací (evaluace).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/05/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 086-206575

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: III.1.2
Místo v textu, které má být změněno: Ekonomická a finanční situace
Namísto:
Má být:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické a finanční situace.

Číslo oddílu: III.1.1
Místo v textu, které má být změněno: Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Namísto:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, a který je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy v poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků, reklamní činnosti, marketingu a mediálního zastoupení.

Má být:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, a který je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy v poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků.

Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 31/05/2019
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 02/07/2019
Místní čas: 09:00
VII.2)Další dodatečné informace: