We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 259826-2022

16/05/2022    S94

Netherlands-Bergen op Zoom: Sewer cleaning services

2022/S 094-259826

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Bergen op Zoom
National registration number: 20123373
Postal address: Jacob Obrechtlaan 4
Town: Bergen op Zoom
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4611 AR
Country: Netherlands
Contact person: Koert Dons
E-mail: K.Dons@bergenopzoom.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.bergenopzoom.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=199433
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=199433
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Reiniging en inspectie vrijverval riolering (perceel 1), Kolken en lijnafwatering reiniging (perceel 2, optioneel) en Onderhoud Drainage (perceel 3)

Reference number: dCI-000315
II.1.2)Main CPV code
90470000 Sewer cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De opdracht wordt opgedeeld in percelen te weten:

Perceel 1 - Reiniging en Inspectie vrijverval riolering (bestek nr. 2021-09)

Perceel 2 - Kolken en lijnafwatering reiniging (optioneel) (bestek nr. 2021-09)

Perceel 3 - Onderhoud Drainage (bestek nr. RBBA-2022-002)

De gemeente is van mening dat er sprake is van zodanige samenhang in de dienstverlening dat de opdracht kan worden gezien als één logisch geheel.

Inschrijvers kunnen inschrijven op alle percelen maar ook op 1 perceel specifiek.

Voor perceel 2 (kolkenreiniging) geldt dat deze als optie meegenomen wordt. voor verdere informatie zie het beschrijvend document.

Per perceel wordt de economisch meest voordelige inschrijving, vastgesteld op basis van de laagste prijs.

Alle benodigde informatie is te vinden in de percelen die onder de hoofdtender zijn aangemaakt, waaronder het beschrijvend document, de diverse RAW bestekken, inschrijfbiljetten en inschrijfstaten.

 

 

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Reiniging en inspectie vrij verval riolering

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90470000 Sewer cleaning services
90480000 Sewerage management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

gemeente Berge nop Zoom

II.2.4)Description of the procurement:

Met deze aanbesteding wordt beoogd te komen tot 1 raamcontractant voor het reinigen en inspecteren van de vrij verval riolering.

Het werk betreft een zgn. RAW-raamovereenkomst waarbij de werkzaamheden via deelopdrachten worden uitgevoerd binnen de gemeente Bergen op Zoom.

Hieronder valt onder andere het reinigen en inspecteren van de riolering, het plaatselijk herstellen van gebreken aan de riolering (deelreparaties), eventueel advieswerk om geconstateerde gebreken te herstellen, etc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

in verband met reinigingscylus er voor gekozen RAW raamovereenkomst voor 5 jaar af te sluiten.

Basis 24 maanden daarna 3x met 12 maanden verlengen

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2)Description
II.2.1)Title:

Kolken en lijnafwatering reiniging (optioneel)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90640000 Gully cleaning and emptying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Gemeente Bergen op Zoom

II.2.4)Description of the procurement:

Hieronder valt het reinigen van de kolken en lijngoten, het rapporteren over gebreken en  vervuiling, eventueel het herstellen van gebreken, het adviseren van de opdrachtgever over het beheer van de kolken en lijngoten, etc.

Het werk betreft een zgn. RAW-raamovereenkomst waarbij de werkzaamheden via deelopdrachten worden uitgevoerd binnen de gemeente Bergen op Zoom.

Voor perceel 2 (kolkenreiniging) geldt dat deze als optie meegenomen wordt. De opdrachtgever heeft momenteel een contract voor het reinigen van de kolken en lijngoten met een mogelijkheid tot verlenging.  In de loop van 2022 wordt bepaald of van de mogelijkheid tot verlenging gebruik gemaakt wordt. Ook bestaat de mogelijkheid dat de Gemeente Bergen op Zoom het huidige contract gaat afschalen, dit kan betekenen dat als start onderdelen bij de beoogd opdrachtnemer ondergebracht gaan worden.

Indien van de optie tot verlenging gebruik gemaakt wordt  zal er geen gebruik gemaakt worden van de inschrijving (perceel 2) en komt de inschrijving te vervallen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

in verband met de reiniging cyclus en RAW raamovereenkomst voor 5 jaar.

basis is 24 maanden daarna 3 x verlengen met 12 maanden

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Dit perceel wordt optioneel meegenomen zie beschrijvende document voor verdere info

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2)Description
II.2.1)Title:

Onderhoud Drainage

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45232453 Drains construction work
90480000 Sewerage management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Gemeente Bergen op Zoom

II.2.4)Description of the procurement:

Met deze aanbesteding wordt beoogd te komen tot 1 raamcontractant voor het onderhoud drainage.

Het werk betreft een zgn. RAW-raamovereenkomst waarbij de werkzaamheden via deelopdrachten worden uitgevoerd binnen de gemeente Bergen op Zoom.

Deze werkzaamheden bestaan uit het opzoeken, reinigen en rapporteren van de aanwezige drainage, waar nodig het herstellen van de aanwezige drainage, het aanbrengen van uitstroomvoorzieningen indien nodig, en het in kaart brengen van de ontbrekende gegevens.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

in verband met de reiniging cyclus RAW raamovereenkomst voor 60 maanden

basis is 24 maanden daarna 3 x 12 maanden verlengen.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

in verband met de reinigingscyclus maximale looptijd inclusief verlengingen 60 maande

basis is 24 maanden daarna 3 x 12 maanden verlengen.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/06/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/06/2022
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Breda
Town: Breda
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/05/2022