Tjenesteydelser - 259835-2019

04/06/2019    S106    - - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-Hedensted: Isrydning

2019/S 106-259835

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 095-229745)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Hedensted Kommune
29189587
Niels Espes Vej 8
Hedensted
8722
Danmark
E-mail: udbud@fikm.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hedensted.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vintertjenester på veje - Hedensted Kommune

Sagsnr.: 88.00.00-P00-6-19
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90630000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hedensted Udbyder glatførebekæmpelse (isrydning og snerydning) på kommunens veje.

Der udbydes én rute pr. delaftale. Der udbydes i alt 12 delaftaler.

Delaftale 1-3 omfatter veje der er klassificeret som vintervejklasse 1+2.

Delaftale 4-12 omfatter veje der er klassificeret som vintervejklasse 3.

Der tildeles en eneleverandøraftale på hver delaftale. Samme leverandør kan vinde flere delaftaler.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/06/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 095-229745

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.7
I stedet for:
Dato: 14/06/2019
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 21/06/2019
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Som følge af manglende adgang til dele af udbudsmaterialet forlænges tilbudsfristen hermed til den ovennævnte dato. Opdateret tidsplan fremgår af den elektroniske version af udbudsbetingelserne.