Storitve - 259890-2016

28/07/2016    S144

Nemčija-Köln: Ocena vpliva groženj kibernetski varnosti

2016/S 144-259890

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za varnost v letalstvu
Poštni naslov: PO Box 10 12 53
Kraj: Cologne
Šifra NUTS: DEA23 Köln
Poštna številka: 50452
Država: Nemčija
E-naslov: tenders@easa.europa.eu
Telefon: +49 22189990000
Telefaks: +49 22189990999
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.easa.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1760
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: Letalska varnost, okolje.

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Ocena vpliva groženj kibernetski varnosti.

Referenčna številka dokumenta: EASA.2016.HVP.10.
II.1.2)Glavna koda CPV
73210000 Storitve svetovanja na področju raziskav
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Ocena varnostnih posledic groženj kibernetski varnosti za komercialne letalske polete in dostopnih blažilnih ukrepov.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
73200000 Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja
73000000 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
73100000 Storitve na področju raziskav in eksperimentalnega razvoja
73110000 Raziskovalne storitve
71335000 Tehnične študije
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: DEA23 Köln
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori Agencije in izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Namen projektov je razviti celovito bazo znanja za ocenjevanje varnostnih posledic več morebitnih groženj za kritične letalske sisteme, konsolidirati uporabljene metode in tehnike ter omogočiti uskladitev povezanih procesov obvladovanja tveganj na ravni EU.

Projekt obsega predhodno ocenjevanje tveganj na ravni sistema in letala glede morebitnih kibernetskih napadov na naslednje sisteme komercialnega letalskega prevoza (commercial transport aircraft – CAT): sistem upravljanja leta (flight management system – FMS), sprejemniki za globalni satelitski navigacijski sistem (global navigation satellite system – GNSS), vključno z ojačevalnimi sistemi GBAS in SBAS.

Pričakovani rezultati projekta obsegajo več celovitih smernic za razvoj letal/sistema za podporo postopka predhodnega ocenjevanja varnostnih tveganj v skladu s standardom specifikacije postopka varnosti plovnosti Eurocae ED-202A.

Ključne dejavnosti projekta so določene spodaj:

— ocena vpliva na varnost, ki ga povzroči popolna izguba FMS med različnimi fazami leta,

— ocena vpliva na varnosti, ki ga povzroči poškodba podatkov FMS (načrti leta) v različnih fazah leta (vzlet, vzpon, potovanje, spuščanje, dostop) in različnih navigacijskih kontekstih (navigacijski senzorji, vrste dostopa, okolje ATM),

— ocena vpliva na varnost, ki ga povzroči uporaba lažnih podatkov („spoofing“) v sistemih GPS, GBAS in SBAS v različnih fazah leta.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Tehnično kakovost / Ponder: 60
Cena - Ponder: 40
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 12/09/2016
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 11/12/2016
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 19/09/2016
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

prostori EASA, Köln, Nemčija.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Pri odpiranju je lahko navzoč največ 1 pravni zastopnik vsakega sodelujočega ponudnika. Ponudniki morajo svojo udeležbo potrditi Agenciji vsaj 5 dni pred odpiranjem.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/07/2016