Palvelut - 259907-2019

04/06/2019    S106    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Espoo: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

2019/S 106-259907

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Espoon kaupunki
0101263-6
PL 640
Espoo
02070
Suomi
Sähköpostiosoite: hankinta@espoo.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.espoo.fi/hankinnat

I.1)Nimi ja osoitteet
Kauniaisten kaupunki
0203026-2
Kauniainen
Suomi
Sähköpostiosoite: kauniainen@kauniainen.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.kauniainen.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Perusturvakuntayhtymä Karviainen
2187280-1
Nummela
Suomi
Sähköpostiosoite: posti@karviainen.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.karviainen.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Lohjan kaupunki
1068322-0
Lohja
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@lohja.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.lohja.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/espoo
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=228928&tpk=b178c8ea-8583-449c-a8fb-66e7184fb99d
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen hankinta

Viitenumero: 5449/2018
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Espoon kaupunki, Lohjan kaupunki, Kauniaisten kaupunki, sekä Perusturvakuntayhtymä Karviainen hankkivat mielenterveys- ja päihdeasumisen palveluja tukemaan kuntien omaa palveluntuotantoa. Espoon kaupunki kilpailuttaa hankinnan kaikkien tilaajien puolesta ja kukin tilaaja tekee hankinnan osalta oman päätöksen ja sopimuksen valittavien palveluntuottajien kanssa.

Hankinta on jaettu neljään (4) osa-alueeseen. Tarjouksen voi tehdä yhdelle, tai useammalle osa-alueelle. Osa-alueiden sisäiset osatarjoukset eivät ole sallittuja. Lisätietoja on tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus.

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Osa-alueelle 1. valitaan kolme (3) palveluntuottajaa, osa-alueille 2. ja 3. valitaan kullekin kuusi (6) palveluntuottajaa ja osa-alueelle 4. valitaan kaksi (2) palveluntuottajaa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 40 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät:

Mikäli tarjoaja tulee valituksi useammalle kuin yhdelle (1)hankinnan osa-alueelle, voidaan nämä osa-alueet yhdistää yhdelle (1) sopimukselle.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 1. Tuettu asuminen

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 01/01/2020
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 2. Palveluasuminen

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kuvatttu tarjouspyynnön liitteellä 1. Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 01/01/2020
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 3. Tehostettu palveluasuminen mielenterveysasiakkaille

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kuvattu tarjouspyynnön liitteellä 1. Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 01/01/2020
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Osa-alue 4. Tehostettu palveluasuminen päihdeasiakkaille

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kuvattu tarjouspyynnön liitteellä 1. Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 01/01/2020
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 02/08/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
03/06/2019