Építési beruházás - 259941-2019

04/06/2019    S106

Magyarország-Szeged: Gázvezetékek építése

2019/S 106-259941

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_73911197
Postai cím: Pulcz utca 44.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mikle-Baráth Miklós
E-mail: mikle-barath.miklos@nkm.energy
Telefon: +36 302390474
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.nkmedgazhalozat.hu
I.6)Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gázhálózat rekonstrukció

Hivatkozási szám: EKR000922092018
II.1.2)Fő CPV-kód
45231220 Gázvezetékek építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő szolgáltatási területén található földgáz elosztóvezetékeken végzendő rekonstrukciós munkákra, valamint rövid acél szakaszok és fogyasztói főelzárók cseréjéhez kapcsolódó alépítményi földmunkák elvégzésére a közbeszerzési műszaki leírásban előírtak valamint az az ajánlatkérő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.

A rekonstrukciós munkák az alábbi feladat típusokat tartalmazzák:

— Egybefüggő acél vezetékek cseréje,

— Gázfogadó állomások telepítése, amely magába foglalja a kapcsolódó vezetékcserét a kerítésen belül, bontási munkák, alapozási munkák és villámvédelmi rendszer telepítési munkák,

— Szakaszoló elzárók cseréje,

— Rövid acél szakaszok cseréje,

— Fogyasztói főelzáró berendezések cseréje.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 16 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45231100 Csővezeték általános építési munkái
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő szolgáltatási (Északi, Déli, Keleti Gázüzem) területén. A szolgáltatási terület pontos meghatározását a szerződéstervezet és a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Gázhálózaton végzett rekonstrukciós munkák az alábbiak szerint:

1. Különböző átmérőjű és nyomásfokozatú PE anyagú gázelosztó vezetékek és azokkal együtt épülő leágazó elosztóvezetékek alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények) és felépítményi (technológiai szerelés és hegesztés) munkáinak elvégzése a megrendelő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.

2. Gázfogadó állomások telepítése, amely magába foglalja a kapcsolódó vezetékcserét a kerítésen belül, bontási munkák, alapozási munkák és villámvédelmi rendszer telepítési munkák,

3. Különböző átmérőjű és nyomásfokozatú szakaszoló elzárók cseréje (az elzárókat társaságunk biztosítja),

4. Különböző átmérőjű és nyomásfokozatú rövid acél szakaszok cseréje PE anyagú gázelosztó vezetékre,

5. Fogyasztói főelzáró berendezések cseréje,

Tervezett mennyiségek a keretszerződés teljes időtartama alatt:

NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt működési területén várhatóan évente 30 000 fm alépítményi és felépítményi munkákat egyaránt tartalmazó gázelosztóvezeték felújítási munka, évente 30 db gázfogadó állomás telepítése, továbbá évente 300 db fogyasztói főelzáró és 105 db szakaszoló elzáró csere, valamint 1 175 db rövid acél vezetékszakasz cseréje.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy itt megadott mennyiséget (fm, db) tájékoztató jellegűek, azoktól

Ajánlatkérő a keretszerződés során eltérhet.

A keretszerződés keretösszege nettó 16 000 000 000 HUF + ÁFA,

Opció: a keretszerződés keretösszegétől ajánlatkérő + 30 %-kal eltérhet.

A munka pontos leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza, valamint arra Ajánlatkérő technológiai utasításaiban és segédletében foglaltak az irányadóak. A dokumentumok a társaság internetes honlapján, a tervezői és kivitelezői segédletek menüpontban leírtak szerint díjmentesen letölthetőek (https://www.nkmedgazhalozat.hu/tervezok-es-kivitelezok/tervezoi-kivitelezoi-segedletek.php).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M/2.1. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő) (max. 5 fő) (PE hegesztő szakember) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M/2.2. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő) (max. 5 fő)(acél hegesztő szakember) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M/2.3. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek (fő) (max. 5 fő) (MV-GO) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M/2.4 alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő) (max. 3 fő) (munkairányító PE vizsgával) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M/2.5. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő) (max. 25 fő) (Többlet földmunkások száma) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A keretszerződés keretösszege nettó 16 000 000 000 HUF + ÁFA, melytől ajánlatkérő + 30 %-kal eltérhet.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a keretszerződés alapján történő egyedi megrendelések során Ajánlatkérő az egyedi megrendelésben fogja meghatározni a konkrét munka teljesítésének határidejét.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 250-578146
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Gázhálózat rekonstrukció

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/05/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58942613
Postai cím: Fő utca 260.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
E-mail: zszucs@vabekokft.hu
Telefon: +36 305303651
Fax: +36 84315016
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 16 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Lásd VI.3) pont.

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

V.2.5) pont szerinti adatok:

— alépítmény, burkolat bontás, földmunka, dúcolás, burkolat helyreállítás, ideiglenes melléklétesítmények részben

— korrózióvédelem alépítményi munkái részben

— gáznyomásszabályozó telepítés alépítményi munkái részben

— felépítmény, PE csövek, PE idomok, acélcsövek acélidomok, acélkarimák, karimás kötések, teletárcsák, elzáró szerelvények, ö.v. aknák, védőcső, szaglócső, nyomvonaljelző, távtartók, csővég lezárások, szigetelő közdarab, fali átvezetés, kiszigetelés, acél védőcső sajtolása, passzív korrózióvédő szigetelések, nyomáspróba részben

— aktív korrózióvédelem részben

— felépítmény, ideiglenes vezetékek építése-bontása, csővezeték bontás részben

— rákötés részben

— tervezési feladatok részben

— Tervezés

— PE hegesztés

— acélhegesztés

— műszaki vezetés

— földmunka

— burkolat bontás, helyreállítás

Ajánlattevők:

VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok Fő utca 260.) Adószáma: 10484830- 2-14

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8086 Felcsút 0311/5. hrsz.) Adószáma: 12671003-2-12 közös ajánlattevő

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/05/2019