Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Tjenesteydelser - 260010-2017

07/07/2017    S128

Spanien-Vigo: Outsourcede tjenesteydelser inden for sikkerhed, støttetjenester og ejendomsdrift

2017/S 128-260010

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: EU-Fiskerikontrolagenturet
Postadresse: Avenida García Barbón, 4
By: Vigo (Pontevedra)
NUTS-kode: ES114 Pontevedra
Postnummer: 36201
Land: Spanien
Kontaktperson: EFCA Procurement
E-mail: procurement@efca.europa.eu
Telefon: +34 986120610
Fax: +34 886125237
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.efca.europa.eu
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
By: Bilbao (Vizcaya)
NUTS-kode: ES21 País Vasco
Land: Spanien
E-mail: procurement@osha.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://osha.europa.eu/en/contact-us
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (»Fusion for Energy«)
By: Barcelona (Barcelona)
NUTS-kode: ES511 Barcelona
Land: Spanien
E-mail: F4E-Joint-Frameworks@f4e.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://industryportal.f4e.europa.eu/IP_PAGES/ehome.aspx
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2488
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2488
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Outsourcede tjenesteydelser inden for sikkerhed, støttetjenester og ejendomsdrift.

Sagsnr.: EFCA/2017/OP/01.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79710000 Sikkerhedstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med denne udbudsprocedure er at indgå en rammekontrakt mellem agenturerne under ledelse af EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) med 1 tjenesteyder til udførelse af outsourcede tjenesteydelser på området for sikkerhed, støttetjenester og ejendomsdrift. Følgende EU-agenturer deltager i dette fællesindkøb for agenturerne og vil også benytte den indgåede rammekontrakt: Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (»Fusion for Energy«) og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 250 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79500000 Kontorstøttearbejde
79620000 Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES114 Pontevedra
Hovedudførelsessted:

Opgaverne skal udføres i lokaler, som de deltagende ordregivende myndigheder udpeger. Agenturerne er beliggende i Vigo (EFCA), Barcelona (»Fusion for Energy«) og i Bilbao (EU-OSHA).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrahenten vil være underlagt gældende spanske sociale, juridiske regler for det personale, der udfører tjenesteydelser i forbindelse med kontrakten. Kontrahenten forpligter sig til at anvende alle love og administrative bestemmelser, der gælder lokalt på det sociale område og for sundhed på arbejdspladsen, pensionsbidrag og beskæftigelses- og skattelovgivning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 250 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Afhængig af rådigheden over budgetmidler, tilfredsstillende udførelse af den oprindelige kontrakt og EFCA's fortsatte behov kan kontrakten fornys 2 gange, hver gang i en periode på 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som angivet i udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/08/2017
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/08/2017
Tidspunkt: 15:30
Sted:

EU-Fiskerikontrolagenturet, lokale 6.15, Avenida García Barbón, 4, 36201 Vigo (Pontevedra), SPANIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

1 repræsentant for hver tilbudsgiver må være til stede ved åbningen af bud. Deltagelse vil være begrænset til rollen som observatør. Send venligst besked til procurement@efca.europa.eu 2 dage i forvejen, hvis De agter at være til stede ved åbningen af bud, med angivelse af »EFCA/2017/OP/01 Opening« i emnefeltet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Offentliggørelse af yderligere tjenesteydelser forventes at finde sted hvert 4. år.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1. Hvis De mener, at der var fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage. Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/06/2017