Szolgáltatások - 260010-2017

07/07/2017    S128

Spanyolország-Vigo: Kiszervezett szolgáltatások biztonság, kiegészítő szolgáltatások és létesítményüzemeltetés terén

2017/S 128-260010

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal
Postai cím: Avenida García Barbón, 4
Város: Vigo (Pontevedra)
NUTS-kód: ES114 Pontevedra
Postai irányítószám: 36201
Ország: Spanyolország
Kapcsolattartó személy: EFCA Közbeszerzés
E-mail: procurement@efca.europa.eu
Telefon: +34 986120610
Fax: +34 886125237
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.efca.europa.eu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
Város: Bilbao (Biscay)
NUTS-kód: ES21 País Vasco
Ország: Spanyolország
E-mail: procurement@osha.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://osha.europa.eu/en/contact-us
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (Fusion for Energy)
Város: Barcelona (Barcelona)
NUTS-kód: ES511 Barcelona
Ország: Spanyolország
E-mail: F4E-Joint-Frameworks@f4e.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://industryportal.f4e.europa.eu/IP_PAGES/ehome.aspx
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2488
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2488
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kiszervezett szolgáltatások biztonság, kiegészítő szolgáltatások és létesítményüzemeltetés terén.

Hivatkozási szám: EFCA/2017/OP/01.
II.1.2)Fő CPV-kód
79710000 Biztonsági szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A jelen közbeszerzési eljárás célja egy ügynökségek közti keretszerződés megkötése az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal vezetésével 1 szolgáltatóval biztonság, kiegészítő szolgáltatások és létesítményüzemeltetés terén teljesítendő kiszervezett szolgáltatások nyújtása céljából. A következő uniós ügynökségek csatlakoztak ehhez az ügynökségek közötti beszerzéshez és alkalmaznák a létrejövő keretszerződést is: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 250 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79500000 Irodai kisegítő szolgáltatások
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: ES114 Pontevedra
A teljesítés fő helyszíne:

A feladatokat a nyertes ajánlattevő által kijelölt helyen kell végrehajtani. Az ügynökségek Vigóban (EFCA), Barcelonában („Fusion for Energy”) és Bilbaóban (EU-OSHA) találhatóak.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevőnek a szerződés keretében szolgáltatásokat teljesítő munkatársai vonatkozásában a jelenleg érvényes spanyol szociális jogszabályokat kell alalmaznia. Az ajánlattevő vállalja, hogy alkalmaz valamennyi hatályos jogszabályi és szabályozói rendelkezést a szociális és egészségügyi biztonság, nyugdíjjárulékok, valamint foglalkoztatás és adójogszabályok terén.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 250 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A költségvetés rendelkezésre állásától, az induló szerződés kielégítő teljesítésétől és az EFCA igényének folyamatosságától függően a szerződés 2 alkalommal meghosszabbítható 1-1 évre.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a közbeszerzési dokumentációt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/08/2017
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/08/2017
Helyi idő: 15:30
Hely:

Európai Halászati Ellenőrző Hivatal, 6.15. szoba, Avenida García Barbón, 4, 36201 Vigo (Pontevedra), SPANYOLORSZÁG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson minden ajánlattevő részéről 1 felhatalmazott képviselő lehet jelen. Jelenléte azonban csupán megfigyelői szerepkörre korlátozódik. Amennyiben részt kíván venni a tenderbontáson, kérjük, szándékáról küldjön 2 nappal a tenderbontást megelőzően e-mailt a procurement@efca.europa.eu címre, a tárgy mezőben pedig tüntesse fel az „EFCA/2017/OP/01 Opening” hivatkozást.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A további szolgáltatások kihirdetései valószínűleg 4 éves ciklust követnek.

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az odaítélési eljárással kapcsolatban az I.1 pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be észrevételeit. Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását. Jogorvoslati kérelem benyújtására az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő 2 hónapon belül van lehetőség a VI.4.1. pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/06/2017