Mums džiugu pranešti, kad 2024-01-29 (data orientacinė, dar bus patvirtinta) pradės veikti nauja TED portalo versija. Norite sužinoti, kokių naujų funkcijų, patobulinimų ir kt. parengėme naudotojams? Kviečiame susipažinti su mūsų straipsniu ir sužinoti daugiau apie naujus svarbiausius pasikeitimus ir funkcijas.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jau galima registruotis į 2023 m. gruodžio 14 d. vyksiantį pakartotiniams TED duomenų naudotojams skirtą 4-ąjį seminarą

Prekės - 260016-2019

04/06/2019    S106

Lenkija-Katowice: Pramoniniai grąžtai

2019/S 106-260016

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Beata Wituś
El. paštas: b.witus@pgg.pl
Telefonas: +48 327161489
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Daugiau informacijos galima gauti kitu adresu:
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A. Centrum Logistyki Materiałowej
Adresas: ul. Karolinki 1
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-467
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Beata Wituś
El. paštas: b.witus@pgg.pl
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://efo.coig.biz
Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
I.6)Pagrindinė veikla
Akmens anglių ir kito kietojo kuro žvalgyba ir gavyba

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa noży kombajnowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-9

Nuorodos numeris: 701902701-1
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
43611200 Pramoniniai grąžtai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w treści SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie:

https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

Zamówienie obejmuje dostawę noży kombajnowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. -nr grupy 295-9. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 7.Szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 18 970 sztuk noży.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
Perkančioji organizacija turi teisę paskirti sutartis, apimančias šias pirkimo dalis ar pirkimo dalių grupes:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia (zadania) wyszczególnione w Załączniku nr 2 SIWZ. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 7. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez 1 Wykonawcę na: 1 lub więcej części zamówienia.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

NÓŻ OBROTOWY 1XSTOPNIOWY Ø 22 140/65/65/30/ZH Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI ZIARNA WC ≥ 8μm

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
43611200 Pramoniniai grąžtai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ILOŚĆ J.M.

NÓŻ OBROTOWY 1XSTOPNIOWY Ø 22 140/65/65/30/ZH Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI ZIARNA WC ≥ 8μm - 4 000 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

NÓŻ OBROTOWY 1XSTOPNIOWY Ø 22 147/70/58/38/PR Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI ZIARNA WC ≥ 8μm

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
43611200 Pramoniniai grąžtai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ILOŚĆ J.M.

NÓŻ OBROTOWY 1XSTOPNIOWY Ø 22 147/70/58/38/PR Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI ZIARNA WC ≥ 8μm - 4 000 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

NÓŻ OBROTOWY 1XSTOPNIOWY Ø 22 189/92/59/38/PR Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI ZIARNA WC ≥ 8μm

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
43611200 Pramoniniai grąžtai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ILOŚĆ J.M.

NÓŻ OBROTOWY 1XSTOPNIOWY Ø 22 189/92/59/38/PR Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI ZIARNA WC ≥ 8μm - 2 820 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

NÓŻ OBROTOWY 2XSTOPNIOWY Ø 22 165/90/65/38/30/ZH Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI ZIARNA WC ≥ 8μm

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
43611200 Pramoniniai grąžtai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ILOŚĆ J.M.

NÓŻ OBROTOWY 2XSTOPNIOWY Ø 22 165/90/65/38/30/ZH Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI ZIARNA WC ≥ 8μm - 2 450 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

NÓŻ OBROTOWY 2XSTOPNIOWY Ø 25 140/65/65/38/30/ZH Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI ZIARNA WC ≥ 8μm

Pirkimo dalies Nr.: 5
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
43611200 Pramoniniai grąžtai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ILOŚĆ J.M.

NÓŻ OBROTOWY 2XSTOPNIOWY Ø 25 140/65/65/38/30/ZH Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI ZIARNA WC ≥ 8μm - 2 200 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

NÓŻ OBROTOWY 2XSTOPNIOWY Ø 25 140/65/65/38/30/PS Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI ZIARNA WC ≥ 8μm

Pirkimo dalies Nr.: 6
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
43611200 Pramoniniai grąžtai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ILOŚĆ J.M.

NÓŻ OBROTOWY 2XSTOPNIOWY Ø 25 140/65/65/38/30/PS Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI ZIARNA WC ≥ 8μm - 2 000 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

NÓŻ OBROTOWY 2XSTOPNIOWY Ø 25 165/90/65/38/30/ZH Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI ZIARNA WC ≥ 8μm

Pirkimo dalies Nr.: 7
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
43611200 Pramoniniai grąžtai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ILOŚĆ J.M.

NÓŻ OBROTOWY 2XSTOPNIOWY Ø 25 165/90/65/38/30/ZH Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI ZIARNA WC ≥ 8μm - 1 500 szt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione w zakresie sytuacji ekonomicznej jeżeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w 1 roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 174 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 190 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 152 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 125 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 126 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 114 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 72 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 953 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w 1 roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca,którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

— „Rachunek zysków i strat” za 1 rok obrotowy z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 174 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 190 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 152 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 125 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 126 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 114 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 72 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 953 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy innych narzędzi urabiających lub skrawających (służących do urabiania kopalin wraz z towarzyszącymi skałami lub obróbki metalu), maszyn górniczych oraz części maszyn górniczych.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca,którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

— Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - zgodnie z Załącznikiem nr 3 SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas:

Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej,

Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) z zastrzeżeniem regulacji art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Pzp, Wykonawcę.

3. Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty, jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określono w SIWZ.

III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 5 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 4 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 2 000,00 PLN

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:

Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

3.Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców.

5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

7. Szczegółowe wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę określono w SIWZ.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku nr 7 SIWZ.

2. Integralną część Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią Ogólne Warunki Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

3. Ogólne Warunki Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej Profil Nabywcy: adres internetowy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi wraz z SIWZ.

4. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas
Papildoma informacija apie elektroninį aukcioną:

Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną w zakresie części zamówienia nr 1÷7.

Aukcja przeprowadzona zostanie, jeżeli w postępowaniu w zakresie w/w części zamówienia złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.

IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 004-005665
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 18/06/2019
Vietos laikas: 10:45
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 18/06/2019
Vietos laikas: 11:00
Vieta:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 18.6.2019 r. o godz. 11:00 w:

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1 pokój nr 115, I piętro, POLSKA

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

I. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą narzędzi umieszczonych na platformie EFO do dnia 18.6.2019 r. do godz. 10:45 natomiast, wzorce noży i spieków będących przedmiotem oferty należy dostarczyć do: Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, pokój nr 115, piętro I, POLSKA do dnia 18.6.20198 r. do godz. 10:45.

II. Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym upływa termin 12 miesięcy od dnia jej zawarcia z zastrzeżeniem ust. 2 (np. umowa obowiązująca od dnia 12.7.2019 r. będzie obowiązywać do dnia 30.6.2020 r.)

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, okres obowiązywania umowy ulega wydłużeniu o 3 miesiące (np. umowa, której termin realizacji upływa w dniu 30.6.2020 r. będzie obowiązywać do dnia 30.9.2020 r.)

3. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu Dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy”.

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 45 dni od daty otrzymania zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w ust. 4:

1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu,

2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia,

3) po przekazaniu zamówienia:

— poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem (wiadomość wysyłana automatycznie z Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej) wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji,

— w uzasadnionych przypadkach poprzez przesłanie faksem lub e-mailem na adres wskazany w Załączniku nr 2 do umowy oświadczenia Pełnomocnika Zarządu Spółki ustanowionego w Centrum Logistyki Materiałowej lub w Specjalistycznej Jednostce Organizacyjnej (Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Remontowo-Produkcyjny, Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Zakład Elektrociepłownie, Zakład Produkcji Ekopaliwa) o zmianie terminu realizacji zamówienia.

Próby zmiany terminu realizacji zamówienia w sposób inny niż wyżej opisany Zamawiający uzna za bezskuteczne.

6. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 6 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.).

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
31/05/2019