Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 260086-2015

Visa förkortad version

25/07/2015    S142

Italien-Parma: Stöd till enheten för bedömning och metodstöd för tillhandahållande av tjänster till Efsa avseende kodning, programmering, särskild rådgivning avseende programspråket R (buggfixande, konvergensproblem som uppstår, kodoptimering) samt, på begäran, tillhandahållande av en skalbar miljö för högprestandaberäkning

2015/S 142-260086

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 20.6.2015, 2015/S 118-212367)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, ITALIEN.

I stället för 

II.1.4) Information om ramavtal:

[...]

Uppskattat totalt värde av upphandlingen för hela ramavtalets löptid:

Uppskattat värde exkl. moms: 440 000 EUR.

II.2.1) Total mängd eller omfattning:

Det finansiella tak som är tillgängligt för specifika kontrakt/ordersedlar inom ramen för ramavtalet under en total längsta period på 4 på varandra följande år är 440 000 EUR. ...

Uppskattat värde exkl. moms: 440 000 EUR.

Skall det stå 

II.1.4) Information om ramavtal:

[...]

Uppskattat totalt värde av upphandlingen för hela ramavtalets löptid:

Uppskattat värde exkl. moms: 880 000 EUR.

II.2.1) Total mängd eller omfattning:

Det finansiella tak som är tillgängligt för specifika kontrakt/ordersedlar inom ramen för ramavtalet under en total längsta period på 4 på varandra följande år är 880 000 EUR. ...

Uppskattat värde exkl. moms: 880 000 EUR.