Varor - 260328-2019

05/06/2019    S107

Portugal-Lissabon: Tillhandahållande av avskiljningsanordningar för sanering av olja i istäckta vatten

2019/S 107-260328

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Postadress: Praça Europa 4
Ort: Lisbon
Nuts-kod: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postnummer: 1249-206
Land: Portugal
Kontaktperson: Mr Leendert Bal
E-post: OPEN82019@emsa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://emsa.europa.eu/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4950
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4950
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av avskiljningsanordningar för sanering av olja i istäckta vatten

Referensnummer: EMSA/OP/8/2019
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34930000 Marin utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Det främsta målet med detta öppna förfarande är att sluta ett ramavtal för leverans av avskiljningsanordningar för utförandet av EMSA:s insatser till sjöss vid oljeförorening i istäckta vatten. Den vinnande anbudsgivaren ska leverera utrustningen, samt i tillämpliga fall även tillhandahålla tjänster för idriftsättning och utbildning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 630 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Ett av EU- eller Efta-länderna i norra Europa.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Emsa kan besluta om att antingen köpa in ett komplett avskiljningssystem eller endast utvalda utrustningskomponenter. Emsa kommer även att fastställa både antal och typ av komponenter som ska köpas in inom varje specifikt kontrakt inom ramavtalet. De specifika kontrakten kommer att fastställa villkoren för leverans av utrustningen (d.v.s. tid och leveransplats samt det exakta antalet utrustningskomponenter) samt villkoren för godkännande av utrustningen. I samma specifika kontrakt för leverans av utrustningen, kan parterna även komma överens om villkor och bestämmelser för tillhandahållande av utbildningstjänster, vilka ska genomföras efter idriftsättning av utrustningen. Dock kan efter leverans av utrustningen, om så krävs av EMSA, ett särskilt avtal enbart avseende tillhandahållandet av utbildningstjänster också ingås mellan parterna.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 630 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/07/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 05/07/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 19/07/2019
Lokal tid: 12:00
Plats:

EMSA, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, PORTUGAL

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fax: +352 433766
Internetadress: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Tribunalen
Ort: Luxembourg
Land: Luxemburg
Internetadress: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/05/2019