Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Árubeszerzések - 260654-2021

25/05/2021    S99

Magyarország-Budapest: Oktatási szimulátorok

2021/S 099-260654

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 23497980243
Postai cím: Kondorfa utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Engi Csaba
E-mail: csaba.engi@bayzoltan.hu
Telefon: +36 14630500
Fax: +36 14630505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bayzoltan.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000537782021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000537782021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: kutatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vezetés szimulátor (DIL rendszer) beszerzése II.

Hivatkozási szám: EKR000537782021
II.1.2)Fő CPV-kód
34152000 Oktatási szimulátorok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen zalaegerszegi telephelyére kíván beszerezni 1 db ipari és tudományos kutatási színvonalú és pontosságú DIL rendszert. A rendszer feladata közúti gépjárművek (elsősorban személygépjárművek) viselkedésének és a vezetési környezet szimulációja (közút- és versenypálya, más járművek, közlekedési események, gyalogosok) a vezető (járművezető személy és a vezetést támogató rendszerek, önvezető rendszerek, modellezett járművezető személy) döntéseinek megfelelően, a gépjármű viselkedésének, a vezetési környezet és a vezető közötti folyamatos, valós időben zajló és kölcsönös adatkommunikációval-szimulációval.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34152000 Oktatási szimulátorok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Zalaegerszeg

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Driver in the Loop (DIL) rendszer (mennyiség: 1 db)

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen zalaegerszegi telephelyére kíván beszerezni 1 db ipari és tudományos kutatási színvonalú és pontosságú DIL rendszert. A rendszer feladata közúti gépjárművek (elsősorban személygépjárművek) viselkedésének és a vezetési környezet szimulációja (közút- és versenypálya, más járművek, közlekedési események, gyalogosok) a vezető (járművezető személy és a vezetést támogató rendszerek, önvezető rendszerek, modellezett járművezető személy) döntéseinek megfelelően, a gépjármű viselkedésének, a vezetési környezet és a vezető közötti folyamatos, valós időben zajló és kölcsönös adatkommunikációval-szimulációval.

1. A DIL rendszer legyen alkalmas közúti gépjárművek (személy- és haszongépjárművek) viselkedésének és a vezetési környezet (közút- és versenypálya, más járművek, közlekedési események, gyalogosok) szimulációjára a vezető (járművezető személy vagy modellezett járművezető) reakcióinak és döntéseinek megfelelően. A berendezésnek a gépjármű viselkedése, a vezetési környezet és a vezető között folyamatos, egymásra visszaható, adatkommunikációs és szimulációs folyamatot valós időben kell tudnia biztosítani.

2. A DIL rendszer egy komplett rendszer, amely a szükséges hardver-, audiovizuális- és szoftver alrendszerek egymással kompatibilis működőképes összesége.

3. A DIL rendszer rendelkezzen a következő általános hardver-funkciókkal.

3.1. A vizsgált jármű és a vezetési környezet megjelenítésére alkalmas audiovizuális felület.

3.2. A szimuláció bemenő adatainak, beállításainak megadására és futás közbeni felügyeletére, és eredményeinek kiértékelésére alkalmas számítógép és megjelenítő eszköz.

3.3. Valós idejű szimuláció futtatására alkalmas számítógép(ek) rack-szekrényekben, melyek feladata a kabin mozgatóberendezés vezérlése, fizikai jármű szimuláció, grafikus megjelenítés, operátor vezérlés, telemetria, tartalék számítási kapacitás).

3.4. Számítógépek, szerverek külső és belső kommunikációs kapcsolata és input/output perifériai.

3.5. Szünetmentes tápegység minden számítógép és szerver számára.

3.6. Adattárolásra és biztonsági mentésre alkalmas számítógép(ek).

3.7. Vezetői környezet (kabin) vezetői és utasoldali üléssel.

3.8. A szimuláció során a járművezető számára a jármű irányítására szolgáló eszközök (kormánymű, pedálok, kéziváltó).

3.9. A jármű szimulált viselkedésével összhangban visszajelzést adó kormánymű rendszer.

3.10. A jármű szimulált viselkedésével összhangban visszajelzést adó pedálrendszer.

3.11. A jármű szimulált viselkedésével összhangban visszajelzést adó biztonsági öv.

3.12. A jármű viselkedését a vezető számára fizikailag visszajelző, a járműdinamikai szimuláció által meghatározott térbeli (6 szabadságfokú) mozgását létrehozó berendezés, vesztibuláris mozgatásvezérléssel (vestibular cueing).

3.13. A vezető és az operátor közötti hang alapú kommunikációt biztosító eszközök. (fejhallgató, mikrofon).

3.14. Adatkommunikációs kapcsolat létesítésére alkalmas teszt-összeállításokkal és kapcsolt gép-ember rendszerekkel.

4. A DIL rendszer rendelkezzen a következő általános szoftver-funkciókkal. A 4.5, 4.6, 4.7, és 4.9 pontokhoz szükséges szoftver eszköztár biztosítása az Ajánlatkérő feladata, ezek nem részei a jelen közbeszerzésnek. A szállítandó rendszernek integrálhatónak kell lennie egy, a 4.5, 4.6, 4.7 és 4.9. pontoknak megfelelő (Pl. MSC VTD, PreScan, AISim, vagy ezekkel, a teljes rendszer elvárt működése szempontjából funkcionálisan egyenértékű) szoftver eszköztárral.

4.1. A vizsgált jármű és a vezetési környezet megjelenítésére alkalmas valósidejű audiovizuális szoftverkörnyezet, amely képes a kabin-mozgatóberendezés mozgásának kompenzációjára.

4.2. A szimuláció bemenő adatainak, beállításainak megadására és futás közbeni felügyeletére, és eredményeinek kiértékelésére alkalmas grafikus megjelenítő felülettel rendelkező szoftver.

4.3. A szimulációs folyamat elméleti hátterét szolgáltató fizikai-matematikai alapú valós időben futtatható modell.

4.4. Szoftveresen ellenőrzött mozgástartomány a kabin mozgatóberendezés számára, a vezető személy egészégének megóvása céljából.

4.5. Virtuális környezet és forgalom létrehozása, konfigurációja, megjelenítése és kiértékelése.

4.6. Úthálózat részletes modellezése összetett kereszteződésekkel és közúti jelzésekkel.

4.7. Forgalom és egyes forgalmi helyzetek szimulációjának képessége.

4.8. Valósidejű kapcsolt szimulációra alkalmas kapcsolt gép-ember rendszerekkel.

4.9. ADAS-AD rendszer szimuláció (vezetést támogató és önvezető rendszerek).

4.10. Dinamikus járművezetővezető modellek nyílt- (járművezető személy), és zárt ciklusú (irodai szimuláció vezető modellel) manőverezéshez, ill. összetett vezető modellek, valósághű pedál, kormány és váltókezeléssel.A kabin mozgatóberendezés tekintetében a min. 500kg-os tömeg mozgatási képesség alapkövetelmény. A mozgatóberendezéssel szemben a dokumentáció műszaki leírás fejezetében előírt műszaki paraméterek az alapkövetelmény, azaz az 500 kg-os mozgatható tömeg esetére érvényesek. (A szállítandó mozgatóberendezés teherbírása ennél nagyobb is lehet, a mozgatási jellemzők elvárt értékei 500 kg-os mozgatható tömeg esetére érvényesek.)

Nyertes ajánlattevő által elvégzendő kapcsolódó szolgáltatások: beüzemeléshez kapcsolódó projektmenedzsment, rendszerintegráció és tesztelés, oktatás, betanítás, 1 éves rendszertámogatás és szoftverkövetés.

Az önálló munkavégzésre alkalmas gép operátorok képzésének határideje az üzembe állítást követő hét utolsó munkanapja. Az operátorok képesek kell, hogy legyenek a gép kezelésére és az esetleges hardverhibák esetén a hibák azonosítására és speciális szerszámot/szaktudást nem igénylő alkatrészek cseréjére.

A DiL rendszer szoftverének alkalmazásához kapcsolódó képzés a fejlesztőmérnökök számára. Elvárás továbbá a mérnökök továbbképzése a szoftverfrissítésekhez kapcsolódóan az 1 éves támogatási és szoftverkövetési időszakban.

Ajánlatkérő három különböző szintű tesztelést vár el, amit a nyertesnek jóvá kall hagyni. A három különböző szint: alrendszerek tesztjei, rendszerintegrációs tesztek, komplex felhasználói elfogadási tesztek.

A komplex vizsgálati szcenáriókon alapuló tesztek tartalmazniuk kell ADAS funkciókat városi és autópálya környezetben, aminek során a sofőrre ható erőhatások mérhetők és összehasonlíthatók a szimulációban kapott értékekkel.

Telepítés és tesztelés – minimum 1, maximum 2 hét, legalább 5 és maximum 8 fő betanítása – minimum 1, maximum 2 hét, próbaüzem – minimum 1, maximum 2 hét. A fázisok egymást követik. Az éles üzem 1 hét kritikus hibamentes próbaüzem teljesítésével kezdhető meg. A próbaüzem alatt a beszállító támogatást nyújt a betanított operátoroknak és mérnököknek.

További részletes követelmények és előírások a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A műszaki leírás 6.1 (Elmozdulási képesség) 6.1.1. DX [m] paramétere szerinti megajánlás (minimum +–0.5, maximum +– 2.0) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3. A műszaki leírás 6.1 (Elmozdulási képesség) 6.1.2. DY [m] paramétere szerinti megajánlás (minimum +–1.0, maximum +– 2.0) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 4. A műszaki leírás 6.1 (Elmozdulási képesség) 6.1.6. DRZ [fok] paramétere szerinti megajánlás (minimum +–30, maximum +– 120) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 5. A műszaki leírás 6.2 (Mozgatási sebesség max.) 6.2.2. VY [m/s] paramétere szerinti megajánlás (minimum 2, maximum 5) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 6. A műszaki leírás 6.3. (Mozgatás gyorsulás max.) 6.3.2. AY [m/s2] paramétere szerinti megajánlás (min. 10, maximum 15) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 7. A műszaki leírás 6.5. (Mozgatóberendezés válaszfrekvencia min. [Hz]) szerinti megajánlás (min. 15, maximum 30) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 8. A műszaki leírás 6.6. (Mozgatóberendezés válaszidő max. [ms]) szerinti megajánlás (min. 30, maximum 15) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 9. A műszaki leírás 9.1. (Kabin csere időszükséglete kevesebb mint [perc]]) szerinti megajánlás (min. 120, maximum 30) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 10.1. Felfüggesztés részletes, dinamikus szimulációja a gumi és elasztomer futóműelemek modellezésével. (igen/nem) / Súlyszám: 0,8
Minőségi kritérium - Név: 10.2. Változó tapadás és útfelületi érdesség figyelembevétele a dinamikus szimulációban. (igen/nem) / Súlyszám: 0,8
Minőségi kritérium - Név: 10.3. Határhelyzeti kanyarodás dinamikus szimulációja, különös tekintettel a kezelési és stabilitási jellemzőkre. (igen/nem) / Súlyszám: 0,8
Minőségi kritérium - Név: 10.4. Menet közben változtatható aerodinamikai elemek dinamikus szimulációja. (igen/nem) / Súlyszám: 0,8
Minőségi kritérium - Név: 10.5. A dinamikus járműdinamikai szimuláció képes a jármű függőleges irányú rezgéseinek láírására legalább 30 Hz-ig. (igen/nem) / Súlyszám: 0,8
Minőségi kritérium - Név: 11.1 A járműdinamikai szimulációs modell valós időben, egyszerűsítés nélkül fut a következő „Software in the Loop” alkalmazásokban: vezérlés fejlesztés, külső modellek tesztelés, kapcsolt szimulációk. (igen/nem) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 11.2 A járműdinamikai szimulációs modell valós időben, egyszerűsítés nélkül fut a következő „Hardware in the Loop” alkalmazásokban: motor tesztpadok, elektromos motor tesztpadok, hajtáslánc tesztpadok, teljes jármű tesztpadok. (igen/nem) / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 22
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-2.3.4.-15-2016-00001

II.2.14)További információk

A II.2.5) pont kiegészítéseként:

Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont.

Az értékelés módszere:

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): Fordított arányosítás, a legalacsonyabb összeg a legkedvezőbb.

2. A műszaki leírás 6.1 (Elmozdulási képesség) 6.1.1. DX [m] paramétere szerinti megajánlás: Egyenes arányosítás, a legmagasabb vállalás a legkedvezőbb. +–0.5 m= 0 pont, +– 2.0 m vagy több = 10 pont. +–0.5 m-nél alacsonyabb megajánlás: érvénytelenség.

3. A műszaki leírás 6.1 (Elmozdulási képesség) 6.1.2. DY [m] paramétere szerinti megajánlás: Egyenes arányosítás, a legmagasabb vállalás a legkedvezőbb. +–1.0 m= 0 pont, +– 2.0 m vagy több = 10 pont. +–1.0 m-nél alacsonyabb megajánlás: érvénytelenség.

4. A műszaki leírás 6.1 (Elmozdulási képesség) 6.1.6. DRZ [fok] paramétere szerinti megajánlás: Egyenes arányosítás, a legmagasabb vállalás a legkedvezőbb. +–30 fok= 0 pont, +– 120 fok vagy több = 10 pont. +–30 fok-nál alacsonyabb megajánlás: érvénytelenség.

5. A műszaki leírás 6.2 (Mozgatási sebesség max.) 6.2.2. VY [m/s] paramétere szerinti megajánlás: Egyenes arányosítás, a legmagasabb vállalás a legkedvezőbb. 2 m/s= 0 pont, 5 m/s vagy több = 10 pont. 2 m/s-nál alacsonyabb megajánlás: érvénytelenség.

6. A műszaki leírás 6.3. (Mozgatás gyorsulás max.) 6.3.2. AY [m/s2] paramétere szerinti megajánlás: Egyenes arányosítás, a legmagasabb vállalás a legkedvezőbb. 10 m/s2= 0 pont, 15 m/s2 vagy több = 10 pont. 10 m/s2-nél alacsonyabb megajánlás: érvénytelenség.

7. A műszaki leírás 6.5. (Mozgatóberendezés válaszfrekvencia min. [Hz]) szerinti megajánlás: Egyenes arányosítás, a legmagasabb vállalás a legkedvezőbb. 15 Hz = 0 pont, 30 Hz vagy több = 10 pont. 15 Hz-nél alacsonyabb megajánlás: érvénytelenség.

8. A műszaki leírás 6.6. (Mozgatóberendezés válaszidő max. [ms]) szerinti megajánlás: Fordított arányosítás, a legalacsonyabb vállalás a legkedvezőbb. 30 ms = 0 pont, 15 ms vagy kevesebb = 10 pont. 30 ms-nél magasabb megajánlás: érvénytelenség.

9. A műszaki leírás 9.1. (Kabin csere időszükséglete kevesebb mint [perc]) szerinti megajánlás: Fordított arányosítás, a legalacsonyabb vállalás a legkedvezőbb. 120 perc = 0 pont, 30 perc vagy kevesebb = 10 pont. 120 percnél magasabb megajánlás: érvénytelenség.

10. A műszaki leírás 11.2. (Járműdinamikai modell – fizikai-matematikai háttér]) szerinti megajánlás. Pontozás.

10.1. Felfüggesztés részletes, dinamikus szimulációja a gumi és elasztomer futóműelemek modellezésével. Igen: 10 pont, nem: 0 pont.

10.2. Változó tapadás és útfelületi érdesség figyelembevétele a dinamikus szimulációban. Igen: 10 pont, nem: 0 pont.

10.3. Határhelyzeti kanyarodás dinamikus szimulációja, különös tekintettel a kezelési és stabilitási jellemzőkre. Igen: 10 pont, nem: 0 pont.

10.4. Menet közben változtatható aerodinamikai elemek dinamikus szimulációja. Igen: 10 pont, nem: 0 pont.

10.5. A dinamikus járműdinamikai szimuláció képes a jármű függőleges irányú rezgéseinek láírására legalább 30 Hz-ig. Igen: 10 pont, nem: 0 pont.

11. A műszaki leírás 11.3. (Járműdinamikai modell – együttműködés teszt-összeállításokkal]) szerinti megajánlás. Pontozás.

11.1 A járműdinamikai szimulációs modell valós időben, egyszerűsítés nélkül fut a következő „Software in the Loop” alkalmazásokban: vezérlés fejlesztés, külső modellek tesztelés, kapcsolt szimulációk. Igen: 10 pont, nem: 0 pont.

11.2 A járműdinamikai szimulációs modell valós időben, egyszerűsítés nélkül fut a következő „Hardware in the Loop” alkalmazásokban: motor tesztpadok, elektromos motor tesztpadok, hajtáslánc tesztpadok, teljes jármű tesztpadok. Igen: 10 pont, nem: 0 pont.

Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, kapacitást nyújtót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

Igazolási mód:

Ajánlathoz csatolandó igazolások:

Ajánlattevő és a kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum ajánlat részeként történő benyújtásával igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 1–16. § rendelkezései szerint.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön kell benyújtania.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az előírt kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.

Az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben az ajánlattevő/ vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások:

Ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § alapján kell igazolni, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 12.§ és 16. §-ban foglaltakra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt nem határoz meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt nem határoz meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlathoz csatolandó igazolások:

Ajánlattevő és a kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum ajánlat részeként történő benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2. § (5) bekezdés alapján előírja, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások:

M1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetését a 321/2015.(X. 30.) Korm. Rendelet 22. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott módon igazolva.

Az igazolásnak a következőket kell tartalmaznia:

— teljesítés idejét (kezdési és befejezési dátum év-hónapnap pontossággal megadva),

— a szerződést kötő másik fél (név, cím, telefonszám, e-mail cím, kapcsolattartó személy),

— a szállítás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen),

— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § irányadó.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő igénybevétele a Kbt. 65. § (7), (9) bekezdés alapján.

Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:

1. referencia 1 db teljes és működőképes DIL rendszer telepítése és üzembehelyezése.

2. referencia egy DIL rendszerbe integrált kabin mozgatóberendezés üzembehelyezéséről, amely képes egy legalább 375 kg-os kabin mozgatására.

3. referencia 1 db DIL rendszer részeként szállított szimulációs szoftver szállításáról.

Fenti követelményeknek ajánlattevők egy vagy több szerződés bemutatásával is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.

Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér az alábbiak és a szerződéstervezetben részletezettek szerint.

A késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva a késedelemmel érintett 1–10. nap alatt napi 0,5 % mértékű, a késedelemmel érintett 11. naptól pedig napi 1 % mértékű, alapja a szerződés szerinti teljes nettó ellenérték (egyösszegű vételár). A késedelmi kötbér maximális mértéke a teljes nettó ellenérték (egyösszegű vételár) 20 %-a.

Amennyiben az Eladó a felelősségi körébe tartozó okból hibásan teljesít, és emiatt Vevő kijavítást vagy kicserélést kér, a kijavítás, kicserélés teljesítésre a Vevő által meghatározott megfelelő határidő eredménytelen elteltétől a kijavításig, kicserélésig Eladó késedelmi kötbért köteles fizetni.

Amennyiben a hibás teljesítés kijavításáig, kicseréléséig felmerülő késedelmi kötbér mértéke eléri vagy meghaladja a szerződés szerinti nettó ellenérték (egyösszegű vételár) 20 %-ának megfelelő összeget, abban az esetben a Vevő jogosult a szerződéstől elállni, vagy a szerződést felmondani.

A meghiúsulási kötbér mértéke 20 %, alapja a szerződés szerinti nettó ellenérték (egyösszegű vételár).

A közbeszerzés EU-s forrásból valósul meg: GINOP-2.3.4.-15-2016-00001. A finanszírozás módja: utófinanszírozás. A támogatási intenzitás: 100 %.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

Előleg: max. 10 %. Az előleg igénybevétele biztosítéknyújtási kötelezettséghez kötött a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerint. Az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke az igényelt előleg 100 %-a.

Jótállás: kötelező 12 hónap.

Részszámlázás: nem biztosított. Az előlegszámlán kívül nyertes ajánlattevő egy darab végszámla benyújtására jogosult a szerződésszerű teljesítést követően.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ára, amely szerint az e-számlának meg kell felelni az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistájának.

A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (5)–(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/06/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/06/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)–(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.

2) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti dokumentumokat kell tartalmazni – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. Felolvasólap tekintetében irányadó a Kbt. 68. § (4) bekezdése. Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti adatok ajánlatban történő megadását. Az ajánlati ár alátámasztására árrészletezőt szükséges csatolni a közbeszerzési dokumentumokban kiadott minta szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák (benyújtandó iratok jegyzéke).

3) Az ajánlathoz szakmai ajánlatot kell csatolni a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

4) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§. (1)–(6) bekezdéseiben, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.

5) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)–(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

6) A felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásban ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

7) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelynek összegszerű mértéke: 1 000 000 HUF. Az ajánlati biztosítékok az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolást kell benyújtania arról, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátotta. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt.

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00315098-00000017 számú bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a Kbt. 54. § (2) bekezdésének megfelelően. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell: az átutalást igazoló dokumentummal, vagy a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.

8) FAKSZ: Dr. Hatás Orsolya Liliána, lajstromszám: 00040.

9) Ajánlatkérő az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.)

10) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr.és a Kbt, szabályai vonatkoznak.

11) Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).

12) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas, illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

13) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)–(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

14) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

15) Tájékoztatjuk a tisztelt gazdasági szereplőket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. adatkezelési tájékoztatója a https://dkuzrt.hu/wp-content/uploads/2020/11/DKU_adatkezelesi_tajekoztato.pdf oldalon érhető el.

16) A részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen 1 db DIL rendszert kíván beszerezni, mely funkcionális egységet képez. A rendszer elemei műszakilag és technológiailag szorosan kapcsolódnak egymáshoz, összefüggnek. A rendszer egyes elemeinek külön-külön szerződések keretében, adott esetben külön-külön szállítók általi beszerzése a funkcionális egység létrehozását, a kompatibilitást veszélyeztetné.

17) Jelen eljárásban a DKÜ a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai alapján, központi beszerző szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el. A felhívás I.1 és I.2. pontjai kizárólag az EKR technikai sajátosságai miatt kerültek a fentiek szerint kitöltésre.

18) A Kbt. 35. § (8) bekezdés alapján ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához és a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg azt.

19) Tájékoztatjuk a tisztelt gazdasági szereplőket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. adatkezelési tájékoztatója a https://dkuzrt.hu/wp-content/uploads/2020/11/DKU_adatkezelesi_tajekoztato.pdf oldalon érhető el.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/05/2021