Supplies - 260720-2021

Submission deadline has been amended by:  289034-2021
25/05/2021    S99

Poland-Piotrków Trybunalski: Medical consumables

2021/S 099-260720

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Postal address: ul. Rakowska 15
Town: Piotrków Trybunalski
NUTS code: PL712 Łódzki
Postal code: 97-300
Country: Poland
E-mail: sekretariat@szpital-piotrkow.pl
Telephone: +48 446480300
Fax: +48 446480302
Internet address(es):
Main address: https://szpital-piotrkow.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://szpital-piotrkow.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://szpital-piotrkow.ezamawiajacy.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sprzedaż i dostawa rękawic jednorazowych

Reference number: 10/ZPN/21
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Sprzedaż i dostarczenie rękawic jednorazowych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1a do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawica chirurgiczna, neoprenowa, bezpudrowa, sterylna – dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1a do SWZ.

Przedmiotowe środki dowodowe:

1. Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są oznaczone znakiem CE, spełniają wymagania zasadnicze oraz mogą być wprowadzone do obrotu i do używania na terytorium Polski – zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.) – załącznik nr 3 do SWZ;

b) dokumenty potwierdzające, że oferowane w przetargu wyroby są oznaczone znakiem CE, spełniają wymagania zasadnicze oraz mogą być wprowadzone do obrotu i do używania na terytorium Polski – zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186). Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę;

c) opis lub folder, wraz ze zdjęciem oferowanych w przetargu wyrobów na podstawie materiałów pochodzących od producenta (np. katalog);

d) dokumenty potwierdzające badania oraz zgodność z normami w zakresie opisanym dla każdego pakietu w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a:

— dokument potwierdzający normy: EN 455 części 1-4, EN ISO 374 części 1, EN-374 części 4, EN ISO 374 części 5, EN 420, EN 421, EN 16523 części 1 – dotyczy pakietu 1;

Na dokumentach z pozycji b), c) i d) należy zaznaczyć numer pakietu i pozycji, którego dotyczą. W treści dokumentu zaznaczyć oferowane wyroby.

2. Zamawiający informuje, iż w przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub w sytuacji w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawica chirurgiczna, sterylna, bezpudrowa – dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1a do SWZ.

Przedmiotowe środki dowodowe:

1. Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są oznaczone znakiem CE, spełniają wymagania zasadnicze oraz mogą być wprowadzone do obrotu i do używania na terytorium Polski – zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.) – załącznik nr 3 do SWZ;

b) dokumenty potwierdzające, że oferowane w przetargu wyroby są oznaczone znakiem CE, spełniają wymagania zasadnicze oraz mogą być wprowadzone do obrotu i do używania na terytorium Polski – zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186). Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę;

c) opis lub folder, wraz ze zdjęciem oferowanych w przetargu wyrobów na podstawie materiałów pochodzących od producenta (np. katalog);

d) dokumenty potwierdzające badania oraz zgodność z normami w zakresie opisanym dla każdego pakietu w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a:

— dokument potwierdzający normy: EN 455 części 1, 2, 3, 4, EN 420, EN ISO 374 część 1, EN 374 część 2 EN 16523 część 1, EN 374 część 4, EN ISO 374 część 5 – dotyczy pakietu 2;

Na dokumentach z pozycji b), c) i d) należy zaznaczyć numer pakietu i pozycji, którego dotyczą. W treści dokumentu zaznaczyć oferowane wyroby.

2. Zamawiający informuje, iż w przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub w sytuacji w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bakteriobójcze – dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1a do SWZ.

Przedmiotowe środki dowodowe:

1. Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są oznaczone znakiem CE, spełniają wymagania zasadnicze oraz mogą być wprowadzone do obrotu i do używania na terytorium Polski – zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.) – załącznik nr 3 do SWZ;

b) dokumenty potwierdzające, że oferowane w przetargu wyroby są oznaczone znakiem CE, spełniają wymagania zasadnicze oraz mogą być wprowadzone do obrotu i do używania na terytorium Polski – zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186). Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę;

c) opis lub folder, wraz ze zdjęciem oferowanych w przetargu wyrobów na podstawie materiałów pochodzących od producenta (np. katalog);

d) dokumenty potwierdzające badania oraz zgodność z normami w zakresie opisanym dla każdego pakietu w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a:

— dokument potwierdzający normy: EN 455-1-4, EN 420, EN 421, EN 374-4, EN 374 -1,2, EN-374-3-3 oraz EN 16523-1 – dotyczy pakietu 3;

Na dokumentach z pozycji b), c) i d) należy zaznaczyć numer pakietu i pozycji, którego dotyczą. W treści dokumentu zaznaczyć oferowane wyroby.

2. Zamawiający informuje, iż w przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub w sytuacji w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe – dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1a do SWZ.

Przedmiotowe środki dowodowe:

1. Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są oznaczone znakiem CE, spełniają wymagania zasadnicze oraz mogą być wprowadzone do obrotu i do używania na terytorium Polski – zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.) – załącznik nr 3 do SWZ;

b) dokumenty potwierdzające, że oferowane w przetargu wyroby są oznaczone znakiem CE, spełniają wymagania zasadnicze oraz mogą być wprowadzone do obrotu i do używania na terytorium Polski – zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186). Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę;

c) opis lub folder, wraz ze zdjęciem oferowanych w przetargu wyrobów na podstawie materiałów pochodzących od producenta (np. katalog);

d) dokumenty potwierdzające badania oraz zgodność z normami w zakresie opisanym dla każdego pakietu w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a:

— dokument potwierdzający normę EN 388 – dotyczy pakietu 4;

— raport z wynikami badań dotyczący odporności na cytostatyki w zakresie opisanym w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a – dotyczy Pakietu 4.

Na dokumentach z pozycji b), c) i d) należy zaznaczyć numer pakietu i pozycji, którego dotyczą. W treści dokumentu zaznaczyć oferowane wyroby.

2. Zamawiający informuje, iż w przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub w sytuacji w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne – dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1a do SWZ.

Przedmiotowe środki dowodowe:

1. Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są oznaczone znakiem CE, spełniają wymagania zasadnicze oraz mogą być wprowadzone do obrotu i do używania na terytorium Polski – zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.) – załącznik nr 3 do SWZ;

b) dokumenty potwierdzające, że oferowane w przetargu wyroby są oznaczone znakiem CE, spełniają wymagania zasadnicze oraz mogą być wprowadzone do obrotu i do używania na terytorium Polski – zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186). Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę;

c) opis lub folder, wraz ze zdjęciem oferowanych w przetargu wyrobów na podstawie materiałów pochodzących od producenta (np. katalog);

d) dokumenty potwierdzające badania oraz zgodność z normami w zakresie opisanym dla każdego pakietu w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a:

— dokument potwierdzający badania na przenikalność substancji chemicznych zakresie opisanym w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a – dotyczy Pakietu 5 poz. 1

Na dokumentach z pozycji b), c) i d) należy zaznaczyć numer pakietu i pozycji, którego dotyczą. W treści dokumentu zaznaczyć oferowane wyroby.

2. Zamawiający informuje, iż w przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub w sytuacji w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań – dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1a do SWZ.

Przedmiotowe środki dowodowe:

1. Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są oznaczone znakiem CE, spełniają wymagania zasadnicze oraz mogą być wprowadzone do obrotu i do używania na terytorium Polski – zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.) – załącznik nr 3 do SWZ;

b) dokumenty potwierdzające, że oferowane w przetargu wyroby są oznaczone znakiem CE, spełniają wymagania zasadnicze oraz mogą być wprowadzone do obrotu i do używania na terytorium Polski – zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186). Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę;

c) opis lub folder, wraz ze zdjęciem oferowanych w przetargu wyrobów na podstawie materiałów pochodzących od producenta (np. katalog);

d) dokumenty potwierdzające badania oraz zgodność z normami w zakresie opisanym dla każdego pakietu w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a:

— dokument potwierdzający normy: EN 455-1-4, EN 374-1,2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 421, EN 420 – dotyczy pakietu 6;

Na dokumentach z pozycji b), c) i d) należy zaznaczyć numer pakietu i pozycji, którego dotyczą. W treści dokumentu zaznaczyć oferowane wyroby.

2. Zamawiający informuje, iż w przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub w sytuacji w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne – dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1a do SWZ.

Przedmiotowe środki dowodowe:

1. Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są oznaczone znakiem CE, spełniają wymagania zasadnicze oraz mogą być wprowadzone do obrotu i do używania na terytorium Polski – zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.) – załącznik nr 3 do SWZ;

b) dokumenty potwierdzające, że oferowane w przetargu wyroby są oznaczone znakiem CE, spełniają wymagania zasadnicze oraz mogą być wprowadzone do obrotu i do używania na terytorium Polski – zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186). Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę;

c) opis lub folder, wraz ze zdjęciem oferowanych w przetargu wyrobów na podstawie materiałów pochodzących od producenta (np. katalog);

d) dokumenty potwierdzające badania oraz zgodność z normami w zakresie opisanym dla każdego pakietu w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a:

— dokument potwierdzający normy: EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1 – dotyczy pakietu 7;

Na dokumentach z pozycji b), c) i d) należy zaznaczyć numer pakietu i pozycji, którego dotyczą. W treści dokumentu zaznaczyć oferowane wyroby.

2. Zamawiający informuje, iż w przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub w sytuacji w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 8

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane – dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1a do SWZ.

Przedmiotowe środki dowodowe:

1. Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są oznaczone znakiem CE, spełniają wymagania zasadnicze oraz mogą być wprowadzone do obrotu i do używania na terytorium Polski – zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.) – załącznik nr 3 do SWZ;

b) dokumenty potwierdzające, że oferowane w przetargu wyroby są oznaczone znakiem CE, spełniają wymagania zasadnicze oraz mogą być wprowadzone do obrotu i do używania na terytorium Polski – zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186). Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę;

c) opis lub folder, wraz ze zdjęciem oferowanych w przetargu wyrobów na podstawie materiałów pochodzących od producenta (np. katalog);

d) dokumenty potwierdzające badania oraz zgodność z normami w zakresie opisanym dla każdego pakietu w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a:

— dokument potwierdzający normy: EN 374-3, EN-455, EN 420, EN 388 – dotyczy pakietu 8;

Na dokumentach z pozycji b), c) i d) należy zaznaczyć numer pakietu i pozycji, którego dotyczą. W treści dokumentu zaznaczyć oferowane wyroby.

2. Zamawiający informuje, iż w przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub w sytuacji w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 9

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka – dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1a do SWZ.

Przedmiotowe środki dowodowe:

1. Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są oznaczone znakiem CE, spełniają wymagania zasadnicze oraz mogą być wprowadzone do obrotu i do używania na terytorium Polski – zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.) – załącznik nr 3 do SWZ;

b) dokumenty potwierdzające, że oferowane w przetargu wyroby są oznaczone znakiem CE, spełniają wymagania zasadnicze oraz mogą być wprowadzone do obrotu i do używania na terytorium Polski – zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186). Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę;

c) opis lub folder, wraz ze zdjęciem oferowanych w przetargu wyrobów na podstawie materiałów pochodzących od producenta (np. katalog);

d) dokumenty potwierdzające badania oraz zgodność z normami w zakresie opisanym dla każdego pakietu w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a:

— dokument potwierdzający normy: EN 374-3, EN 374-3 – dotyczy pakietu 9.

Na dokumentach z pozycji b), c) i d) należy zaznaczyć numer pakietu i pozycji, którego dotyczą. W treści dokumentu zaznaczyć oferowane wyroby.

2. Zamawiający informuje, iż w przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub w sytuacji w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Potrzeba skrócenia terminu składania ofert podyktowana jest koniecznością uniknięcia negatywnych konsekwencji w postaci braku wyboru Wykonawcy. Brak aktualnie obowiązujących umów na asortyment będący przedmiotem postępowania.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/06/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/06/2021
Local time: 10:15
Place:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet dostępnej pod adresem: https://szpital-piotrkow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w postaci elektronicznej.

Information about authorised persons and opening procedure:

W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2022 r.

VI.3)Additional information:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD).

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;

2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 Pzp – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

3. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z art. 515 ustawy z 11.9.2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/05/2021