Tavarat - 260763-2019

05/06/2019    S107    - - Tavarat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Turku: Oppikirjat

2019/S 107-260763

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Turun kaupunki
0204819-8
PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Turku
20101
Suomi
Yhteyshenkilö: Tapani Järvinen
Puhelin: +358 449075896
Sähköpostiosoite: tapani.jarvinen@turku.fi
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.turku.fi/hankinnat

I.1)Nimi ja osoitteet
Turun kaupunki
0204819-8
Turku
Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@turku.fi
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.turku.fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
Auran kunta
0132103-3
Aura
Suomi
Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://aura.fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
Kaarinan kaupunki
0133226-9
Kaarina
Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@kaarina.fi
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.kaarina.fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
Koski Tl kunta
0213007-9
Koski Tl
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@koski.fi
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://koski.fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
Kustavin kunta
0134349-4
Kustavi
Suomi
Sähköpostiosoite: kustavi@kustavi.fi
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.kustavi.fi/kustavi-saariston-kuningaskunta

I.1)Nimi ja osoitteet
Liedon kunta
0134698-6
Lieto
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@lieto.fi
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.lieto.fi/fi-FI

I.1)Nimi ja osoitteet
Loimaan kaupunki
1927453-8
Loimaa
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@loimaa.fi
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.loimaa.fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
Marttilan kunta
0135086-2
Marttila
Suomi
Sähköpostiosoite: kunta@marttila.fi
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.marttila.fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
Maskun kunta
0204064-7
Masku
Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@masku.fi
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.masku.fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
Mynämäen kunta
2048364-4
Mynämäki
Suomi
Sähköpostiosoite: kunta@mynamaki.fi
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.mynamaki.fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
Naantalin kaupunki
0135457-2
Naantali
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@naantali.fi
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.naantali.fi/fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Nousiaisten kunta
0135821-5
Nousiainen
Suomi
Sähköpostiosoite: nousiaisten.kunta@nousiainen.fi
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://nousiainen.fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
Oripään kunta
0135869-6
Oripää
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@oripaa.fi
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://oripaa.fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
Paimion kaupunki
0136169-2
Paimio
Suomi
Sähköpostiosoite: paimio.kaupunki@paimio.fi
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.paimio.fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
Raision kaupunki
0204428-5
Raisio
Suomi
Sähköpostiosoite: raision.kaupunki@raisio.fi
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.raisio.fi/fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Ruskon kunta
0204524-5
Rusko
Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@rusko.fi
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://rusko.fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
Sauvon kunta
9038213-6
Sauvo
Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@sauvo.fi
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.sauvo.fi/fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
Taivassalon kunta
0139991-4
Taivassalo
Suomi
Sähköpostiosoite: info@taivassalo.fi
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.taivassalo.fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
Rauman normaalikoulu
0245896-3
Rauma
Suomi
Sähköpostiosoite: tapio.heino@utu.fi
NUTS-koodi: FI196

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.utu.fi/fi/yksikot/rnk/Sivut/home.aspx

I.1)Nimi ja osoitteet
Turun normaalikoulu
0245896-3
Turku
Suomi
Sähköpostiosoite: veli-matti.hakanen@utu.fi
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.utu.fi/fi/yksikot/tnk/Sivut/home.aspx

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/turku
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=233955&tpk=588650ea-e982-4d4a-8112-a70399c743ac
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Oppikirjat ja oheismateriaalit ajalle 1.10.2019 - 30.9.2021 (+optiot 1+1v)

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
22112000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää tarjouksia Turun kaupungin ja muiden tarjouspyynnössä eriteltyjen hankintayksiköiden käyttöön hankittavista oppikirjoista ja oheismateriaaleista. Hankinnasta tehdään puitesopimus yhden (1) toimittajan kanssa. Sopimuskausi on 1.10.2019(tavoite)–30.9.2021. Sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa enintään kahdella vuoden mittaisella optiokaudella (1+1). Hankinta koskee oppikirjojen sekä oheismateriaalien hankintaa. Sähköisen materiaalin hankinta on mahdollista optiona, tilaajan tarpeen mukaan.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 3 000 000 EUR/vuosi. Hankinnassa ei sitouduta tiettyyn hankintamäärään sopimuskauden aikana, vaan tuotteita tilataan hankintayksiköiden tarpeiden mukaan.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tilaukset ja toimitukset

Tilaaja varaa oikeuden tehdä ns. perustilauksia, jolloin tilaaja tekee tilaukset keskitetysti sovittavina viikkoina joko keväällä tai syksyllä ja toimittajan tulee toimittaa ne sovittavina viikkoina. Tarjoaja sitoutuu tähän toimintatapaan. Perustilauksia seuraavan lukuvuoden oppikirjoista tulee voida tehdä toimittajan sähköisen tilausjärjestelmän kautta vähintään kunkin vuoden maaliskuun loppuun saakka. Perustilaukset tulee toimittaa kunkin vuoden kevätlukukauden loppuun mennessä, ellei tilaajan kanssa muuta sovita. Lisätilauksia tulee voida tehdä koko sopimuskauden ajan tilaajan tarpeiden mukaan. Lisätilausten toimitusaika työpäivinä tulee ilmoittaa tarjouksessa. Tilaajalla tulee olla vähintään kahden (2) viikon reklamointiaika toimituksen saapumisesta perustilausten osalta. Tarjouksessa tulee antaa lyhyt selvitys reklamaatiokäytännöistä.

Tarjoajan sähköinen tilausjärjestelmä Tarjoajalla tulee olla sähköinen tilausjärjestelmä. Tilausjärjestelmästä tulee saada raportteja määrä- ja hintatiedoista tilaajayksiköittäin. Tarjouksessa tulee antaa lyhyt selvitys tilausjärjestelmästä sekä raporttimahdollisuuksista. Tarjoajan on sitouduttava antamaan tilaajan tiloissa vähintään yksi (1) tilausjärjestelmän käyttöönottokoulutus/hankintayksikkö. Koulutuksen tulee sisältyä tarjottuun hintaan (sis. matka-, majoitus-, päiväraha- yms. kustannukset).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/10/2019
päättymispäivä: 30/09/2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin enintään kahdella (2) vuoden mittaisella optiokaudella, ajoille 1.10.2021–30.9.2022 ja 1.10.2022–30.9.2023 (optio).

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 05/07/2019
Paikallinen aika: 11:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 05/07/2019
Paikallinen aika: 11:01

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/06/2019