Services - 260902-2022

16/05/2022    S94

Lithuania-Klaipėda: Engineering design services

2022/S 094-260902

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
National registration number: 240329870
Postal address: J. Janonio g. 24,
Town: Klaipėda
NUTS code: LT023 Klaipėdos apskritis
Postal code: 92251
Country: Lithuania
Contact person: Saulius Staponkus
E-mail: s.staponkus@port.lt
Telephone: +370 46499734
Internet address(es):
Main address: http://www.portofklaipeda.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5679
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=637644
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=637644&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Port-related activities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso, Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas“ techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso, Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas“ techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71248000 Supervision of project and documentation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT023 Klaipėdos apskritis
Main site or place of performance:

Klaipėda

II.2.4)Description of the procurement:

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinių vartų komplekso, Kairių g. 17, Klaipėdoje, statybos projektas“ techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 1035
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutarties vykdymo metu paaiškėjus Sutarties 2.7 punkte nurodytoms aplinkybėms, taip pat kitoms, Sutartyje nenumatytoms ir nuo Tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, pagrįstai trukdančioms suteikti Paslaugas tinkamai, Paslaugų teikimo terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas tiek, kiek truko aplinkybės, trukdančios Paslaugas suteikti laiku.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Sutarties įvykdymas užtikrinamas banko išduota garantija arba draudimo kompanijos išduotu laidavimu, arba depozitu, pervedamu į Pirkėjo sąskaitą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 (dešimt) proc. nuo pradinės Sutarties vertės.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/06/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/06/2022
Local time: 09:59
Place:

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos posėdžių salėje, J. Janonio g. 24, Klaipėda.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. VĮ KVJUD neteiks informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Vykdant sutartį sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacine sistema "E.sąskaita".

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klaipėdos apygardos teismas
Postal address: H. Manto g. 26
Town: Klaipėda
Postal code: 92131
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/05/2022