Tjänster - 261227-2016

Visa förkortad version

29/07/2016    S145

Sverige-Solna: Utarbetande av en europeisk katalog för testning av hiv och STI runtom i EU:s/EES medlemsstater

2016/S 145-261227

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 15.6.2016, 2016/S 114-202097)

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, Granits väg 8, SE-171 65 Solna, SVERIGE. Kontaktpunkt: Procurement Back Office. E-post: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu

I stället för 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

25.7.2016 (16:30), lokal tid.

IV.2.7) Anbudsöppning:

1.8.2016 ...

Skall det stå 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

8.8.2016 (16:30), lokal tid.

IV.2.7) Anbudsöppning:

15.8.2016 ...