Úřad pro publikace Evropské unie v současné době aktualizuje část obsahu těchto internetových stránek s ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Služby - 261231-2016

29/07/2016    S145    Agentury - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Pokračování v iniciativě pro sociální podnikání (SBI): spolupráce mezi podniky sociálního hospodářství a tradičními podniky

2016/S 145-261231

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)
Poštovní adresa: Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100
PSČ: 1210
Země: Belgie
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/EASME

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1744
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Pokračování v iniciativě pro sociální podnikání (SBI): spolupráce mezi podniky sociálního hospodářství a tradičními podniky.

Spisové číslo: EASME/COSME/2016/018.
II.1.2)Hlavní kód CPV
77000000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

EASME si přeje uzavřít smlouvu o poskytování služeb.

Hlavním cílem této zakázky je získat analytickou studii a soubor ověřených doporučení, které by podpořily další zlepšení obchodní spolupráce mezi podniky sociálního hospodářství a tradičními, na zisk orientovanými firmami.

Konkrétními cíli této zakázky jsou:

1) vypracovat studii, která bude a) zahrnovat hloubkovou analýzu spolupráce mezi tradičními a sociálními podniky; a b) určit soubor doporučení pro různé rozhodovací orgány;

2) zorganizovat konferenci s hlavními zainteresovanými stranami a odborníky určenou k prodiskutování návrhu studie a ověření navržených doporučení.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 700 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Úkoly budou realizovány v prostorách určených poskytovatelem služeb kromě schůzek, které se budou konat v prostorách EASME nebo prostorách Komise. 1 konference se uskuteční v Bruselu.

II.2.4)Popis zakázky:

EASME si přeje uzavřít smlouvu o poskytování služeb.

Hlavním cílem této zakázky je získat analytickou studii a soubor ověřených doporučení, které by podpořily další zlepšení obchodní spolupráce mezi podniky sociálního hospodářství a tradičními, na zisk orientovanými firmami.

Konkrétními cíli této zakázky jsou:

1) vypracovat studii, která bude a) zahrnovat hloubkovou analýzu spolupráce mezi tradičními a sociálními podniky; a b) určit soubor doporučení pro různé rozhodovací orgány;

2) zorganizovat konferenci s hlavními zainteresovanými stranami a odborníky určenou k prodiskutování návrhu studie a ověření navržených doporučení.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 700 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 18
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Pracovní program na COSME 2016, položka GRO/SME/16/C/02 – Provedení klíčových opatření iniciativy pro sociální podnikání, v platném znění.
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 21/09/2016
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 30/09/2016
Místní čas: 10:30
Místo:

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), Covent Garden 2, Room COV212/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +35 243031
Fax: +35 243032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/07/2016