Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 261231-2016

29/07/2016    S145

Belgium-Brüsszel: Szociális üzleti kezdeményezés (SBI) nyomon követése: a szociális gazdasági vállalkozások és a hagyományos vállalkozások közötti együttműködés

2016/S 145-261231

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)
Postai cím: Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1210
Ország: Belgium
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/EASME
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1744
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szociális üzleti kezdeményezés (SBI) nyomon követése: a szociális gazdasági vállalkozások és a hagyományos vállalkozások közötti együttműködés.

Hivatkozási szám: EASME/COSME/2016/018.
II.1.2)Fő CPV-kód
77000000 Mezőgazdasági, erdészeti, kertészeti, méhészeti és akvakultúrával kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az EASME szolgáltatási szerződést kíván kötni.

A szerződés fő célja olyan elemző tanulmány és hitelesített ajánlások kidolgozása, amelyek segítségével támogatható a szociális gazdasági vállalkozások és a hagyományosabb, profitorientált cégek közötti üzleti együttműködés további fejlesztése.

A szerződés konkrét célkitűzései a következők:

(1) olyan tanulmány kidolgozása, amely (a) mélyreható elemzést közöl a hagyományos és szociális vállalkozások közötti együttműködésről; és (b) ajánlásokat fogalmaz meg a különböző döntéshozók számára;

(2) olyan konferencia megszervezése, amelynek résztvevői a tanulmánytervezet megvitatásában és a javasolt ajánlások értékelésében illetékes kulcsfontosságú érdekelt felek és szakértők.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 700 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
A teljesítés fő helyszíne:

A feladatokat a nyertes ajánlattevő által kijelölt helyszínen kell teljesíteni, kivéve az EASMA vagy a Bizottság helyszínén tartandó értekezleteket. 1 konferenciára Brüsszelben kerül sor.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az EASME szolgáltatási szerződést kíván kötni.

A szerződés fő célja olyan elemző tanulmány és hitelesített ajánlások kidolgozása, amelyek segítségével támogatható a szociális gazdasági vállalkozások és a hagyományosabb, profitorientált cégek közötti üzleti együttműködés további fejlesztése.

A szerződés konkrét célkitűzései a következők:

(1) olyan tanulmány kidolgozása, amely (a) mélyreható elemzést közöl a hagyományos és szociális vállalkozások közötti együttműködésről; és (b) ajánlásokat fogalmaz meg a különböző döntéshozók számára;

(2) olyan konferencia megszervezése, amelynek résztvevői a tanulmánytervezet megvitatásában és a javasolt ajánlások értékelésében illetékes kulcsfontosságú érdekelt felek és szakértők.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 700 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A 2016. évi COSME munkaprogram, a GRO/SME/16/C/02 tétel – A szociális üzleti kezdeményezés kulcsfontosságú művelet végrehajtása, a módosításokkal együtt.
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/09/2016
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30/09/2016
Helyi idő: 10:30
Hely:

Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME), Covent Garden 2, Room COV212/191, place Rogier 16, 1210 Brüsszel, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +35 243031
Fax: +35 243032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/07/2016