TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 261245-2016

29/07/2016    S145

Belgien-Bruxelles: Teknisk sekretariat og opfølgende tjenesteydelser/aktiviteter i forbindelse med meddelelsen om bæredygtig konkurrenceevne i bygge- og anlægssektoren

2016/S 145-261245

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C — Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Postadresse: avenue d'Auderghem 45, Office BREY 10/124
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: grow-c-financial-team@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1707
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1707
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk sekretariat og opfølgende tjenesteydelser/aktiviteter i forbindelse med meddelelsen om bæredygtig konkurrenceevne i bygge- og anlægssektoren.

Sagsnr.: 533/PP/GRO/SME/16/C/142.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71356200 Tjenesteydelser i forbindelse med teknisk støtte
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med denne kontrakt er at yde den nødvendige bistand til den styringsstruktur, der er etableret inden for rammerne af Kommissionens meddelelse om en strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren: »Construction 2020«. Denne styringsstruktur er sammensat af et strategisk trepartsforum på højt niveau (herefter HLF (high-level tripartite strategic forum)) og tematiske grupper (herefter TG'er). Tjenesteydelseskontrakten vedrører udbydelse af et sekretariat og støtte til HLF'et og de 5 tematiske arbejdsgrupper.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 740 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71356200 Tjenesteydelser i forbindelse med teknisk støtte
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hovedudførelsessted:

Udførelsesstedet for opgaverne vil være kontrahentens lokaler eller ethvert andet sted, som angivet i buddet, undtagen Kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med denne kontrakt er at yde den nødvendige bistand til den styringsstruktur, der er etableret inden for rammerne af Kommissionens meddelelse om en strategi for bæredygtig konkurrenceevne i bygge- og anlægssektoren: »Construction 2020«. Denne styringsstruktur er sammensat af et strategisk trepartsforum på højt niveau (herefter HLF (high-level tripartite strategic forum)) og tematiske grupper (herefter TG'er). Tjenesteydelseskontrakten vedrører udbydelse af et sekretariat og støtte til HLF'et og de 5 tematiske arbejdsgrupper.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 740 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Udførelsesperioden for opgaverne i kontrakten kan forlænges 3 gange for en periode på 12 måneder, men kun efter udtrykkelig skriftlig aftale mellem begge parter før betaling af saldoen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Cosme — Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18.1.2016 (C(2016) 63 final).
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beløbet, der er anført i punkt II.1.5 og II.2.6, er den anslåede værdi for den maksimale løbetid på 48 måneder. Anslået værdi pr. år er 185 000 EUR.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/09/2016
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/09/2016
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Invitation to tender No: 533/PP/GRO/SME/16/C/142, Unit Clean Technologies and Products, GROW.C1, office address: avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Virksomheder, der ønsker at deltage, bedes meddele dette ved fremsendelse af en e-mail til GROW-C-FINANCIAL-TEAM@ec.europa.eu mindst 48 timer i forvejen. Meddelelsen skal underskrives af en bemyndiget ansat hos tilbudsgiveren. Tilbudsgivere, der afgiver et bud og ikke var til stede ved åbningen, kan anmode om at få oplyst, om deres tilbud er gyldigt samt identiteten af de andre tilbudsgivere.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/07/2016