Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 261246-2016

29/07/2016    S145

Belgie-Brusel: Služby ročních plateb za patenty a obnovení ochranných známek

2016/S 145-261246

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Joint Research Centre (JRC) — Resources
Poštovní adresa: rue du Champ de Mars 21 (CDMA 5/35)
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: JRC-BRUSSELS-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://web.jrc.ec.europa.eu
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
Poštovní adresa: Annankatu 18
Obec: Helsinki
Kód NUTS: FI SUOMI / FINLAND
PSČ: 00121
Země: Finsko
E-mail: JRC-BRUSSELS-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://echa.europa.eu/web/guest
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1742
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Služby ročních plateb za patenty a obnovení ochranných známek.

Spisové číslo: JRC/BRU/2016/I.4/5002/OC.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79140000 Právní poradenství a informace
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Za účelem udržení práv k aktivům patentů a obchodních značek musejí být prováděny pravidelné platby registračnímu úřadu. EU vlastní portfolio obsahující 800 patentových přihlášek a registrací a 600 registrací ochranných známek. Existují specializované společnosti, které nabízejí tyto platební služby.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 300 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79120000 Poradenství v oblasti patentů a autorských práv
79110000 Právní poradenství a zastupování
79111000 Právní poradenství
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem této výzvy k podání nabídek je uzavření rámcové smlouvy na poskytnutí správy portfolia práv duševního vlastnictví pro orgány EU, generální ředitelství a útvary Evropské komise, výkonné agentury a agentury a instituce Evropské unie. Nezahrnuje obnovu nebo správu ročních plateb spojených s portfoliem duševního vlastnictví EU.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 300 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Po prvních 24 měsících je možné rámcovou smlouvu 2krát prodloužit o 12 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2015/S 109-197419
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 15/09/2016
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 21/09/2016
Místní čas: 14:00
Místo:

V prostorách veřejného zadavatele v Bruselu uvedených v bodu I.1) „Poštovní adresa“.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa uvedená v oddílu I.3 pro získání zadávací dokumentace.

Na základě čl. 134 odst. 1 písm. e) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 v platném znění bude veřejný zadavatel během 3 let po uzavření původní smlouvy moci použít jednacího řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce pro zajištění dodatečných služeb zahrnujících opakování podobných služeb (až do maximální výše 50 % původní hodnoty zakázky) ze strany hospodářských subjektů, kterým je zakázka zadána.

Na žádost uchazeče může veřejný zadavatel poskytnout další informace, ovšem výhradně za účelem ujasnění povahy zakázky.

Případné žádosti o dodatečné informace musí být podány písemně a výhradně prostřednictvím internetové stránky pro elektronická nabídková řízení na adrese https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1742; v záložce „Otázky a odpovědi“ kliknutím, na „Vytvořit otázku“.

Veřejný zadavatel není povinen odpovědět na žádosti o další informace obdržené méně než 5 pracovních dní před konečnou lhůtou pro podání nabídek.

Veřejný zadavatel může z vlastní iniciativy informovat zainteresované strany o možných chybách, nepřesnostech, neúplnostech nebo jakýchkoliv dalších administrativních pochybeních v textu výzvy k podání nabídek.

Veškeré další informace včetně informací uvedených výše budou uveřejněny na výše uvedené internetové stránce pro elektronická nabídková řízení. Tato stránka bude pravidelně aktualizována a je odpovědností uchazečů kontrolovat její aktualizace a úpravy v průběhu doby trvání nabídkového řízení.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/07/2016