Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 261292-2019

05/06/2019    S107

Slovenija-Ljubljana: Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja

2019/S 107-261292

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Nacionalna identifikacijska številka: 2399245000
Poštni naslov: Kotnikova ulica 5
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: gp.mgrt@gov.si
E-naslov: gp.mgrt@gov.si
Telefon: +386 14003313
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.mgrt.gov.si/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303624/Razpisna_dokumentacija_430_6_2019.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9992
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izdelava predloga štirih master planov za turistične makro destinacije za obdobje od leta 2020 do leta 2030

Referenčna številka dokumenta: 430-6/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
73200000 Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je Izdelava predloga štirih individualnih master planov za turistične makro destinacije za obdobje od leta 2020 do leta 2030, in sicer za naslednje makro destinacije:

Alpska Slovenija

Termalna Panonska Slovenija

Mediteranska & Kraška Slovenija

Ljubljana & Osrednja Slovenija

Predlog vsakega od štirih individualnih master planov za turistične makro destinacije mora pokriti naslednje vsebinsko zaokrožene sklope in področja, ki so skladna z mednarodno metodologijo turističnega načrtovanja:

— analiza in diagnoza,

— oblikovanje strateškega razvojnega koncepta,

— načrt trženja makro destinacije,

— akcijski načrt,

— vrednotenje.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
73200000 Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je Izdelava predloga štirih individualnih master planov za turistične makro destinacije za obdobje od leta 2020 do leta 2030, in sicer za naslednje makro destinacije:

Alpska Slovenija

Termalna Panonska Slovenija

Mediteranska & Kraška Slovenija

Ljubljana & Osrednja Slovenija

Predlog vsakega od štirih individualnih master planov za turistične makro destinacije mora pokriti naslednje vsebinsko zaokrožene sklope in področja, ki so skladna z mednarodno metodologijo turističnega načrtovanja:

— analiza in diagnoza,

— oblikovanje strateškega razvojnega koncepta,

— načrt trženja makro destinacije,

— akcijski načrt,

— vrednotenje.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 10/07/2019
Lokalni čas: 11:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 10/07/2019
Lokalni čas: 11:01

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 4.7.2019 11:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Poštni naslov: Kotnikova ulica 5
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
31/05/2019